Ascencio haalt 80 à 85 miljoen euro op

Carl Mestdagh, voorzitter Ascencio Foto: Jerry De Brie

De vastgoedbevak Ascencio verhoogt zijn kapitaal met 80 à 85 miljoen euro. Vanavond (dinsdag) vindt een voorafgaandelijke private plaatsing van bestaande aandelen plaats.

De kapitaalverhoging komt helemaal niet als een verrassing. De Tijd maakte er eind december reeds melding van. Door belangrijke overnames was de schuldgraad sterk opgelopen.

De bestaande aandeelhouders genieten een voorkeurrecht. De belangrijkste historische aandeelhouders van Ascencio hebben de wens geuit deel te nemen aan de kapitaalverhoging. Verschillende leden van de familie Mestdagh overwegen om voor minimaal 10 miljoen euro in te schrijven op de kapitaalverhoging. AG Insurance overweegt in te schrijven op nieuwe aandelen voor een minimaal bedrag van 8 miljoen euro, dat twee derden van haar huidige participatie vertegenwoordigt. De definitieve bedragen van deze inschrijvingsverbintenissen zullen worden meegedeeld in het prospectus.

Sommige leden van de familie Mestdagh gaan over tot de verkoop van een deel van hun bestaande aandelen (tussen 100.000 en 250.000 aandelen) via een private plaatsing in de vorm van een accelerated bookbuild offering of ABO bij institutionele beleggers. Deze plaatsing start vandaag dinsdag na beurs.

Als de resultaten van de ABO morgen, 26 februari 2014, voor 8u30, niet zouden kunnen worden meegedeeld, zal de notering van de aandelen Ascencio worden geschorst.

De netto-opbrengst van de kapitaalverhoging zou op de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de kortetermijnleningen ten belope van 65 miljoen euro die werden aangegaan om de aankoop van de NV Moyennes Surfaces Spécialisées in Frankrijk te financieren.

In de veronderstelling dat volledig wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging, zou de schuldratio dalen tot 38 procent op 31 maart 2014 tegenover 44,7 procent op 30 september 2013 en 56,5 procent op 31 december 2013. De bevak wil haar schuldgraad voortaan niet meer langdurig boven de 50 procent doen uitkomen.

ING zal optreden als algemeen coördinator in samenwerking met BNP Fortis en Petercam.

Ascencio geeft ook mee dat het verwachte resultaat de uitkering van een brutodividend voor het boekjaar 2013/2014 van 3,00 euro voor de bestaande aandelen mogelijk moeten maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud