België kampioen Europese woningmarkt

Over een periode van vijftien jaar stegen de woningprijzen in België met 80 procent. Geen ander buurland deed beter. ©HH

De prijzen van woningen stegen in België in 2017 minder dan in de rest van Europa. Op een termijn van vijftien jaar is ons land wel de Europese kampioen. Nergens was er sinds 15 jaar zo'n grote stijging.

Met de focus op 2017 deden de huizenprijzen in België het binnen Europa niet zo goed, blijkt uit cijfers van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de EU.

In het vierde kwartaal lagen de Belgische huizenprijzen 3,7 procent hoger dan het jaar voordien, tegen 4,2 procent in de eurozone en 4,5 procent in de hele Europese Unie. In het vierde kwartaal lagen de prijzen in België zelfs 0,4 procent lager dan het in het derde kwartaal. In de eurozone was er daarentegen op kwartaalbasis een stijging met 1,0 procent.

Uitstekend op langere termijn

Op langere termijn is het beeld uitstekend. De woningprijzen in België zijn al decennialang minder gevoelig aan grote schommelingen. De voorbije vijftien was er enkel in 2009 en 2014 een minuscule daling op jaarbasis. 

Nu het economisch beter gaat is er veeleer sprake van een inhaalbeweging van een aantal volatiele markten als Nederland, Ierland en Spanje op België.

Over een periode van vijftien jaar stegen de woningprijzen in België met 80 procent. Geen ander EU-land deed beter. De top drie werd vervolledigd door het VK en Frankrijk. Ook na correctie van inflatie staat België op de eerste plaats. 

Die sterke waardestijging, na inflatiecorrectie met zowat een derde, is er nauwelijks of niet bij landen als Ierland (+4 procent), Spanje (-4 procent) of Nederland (-4 procent). En ondanks de beresterke prestatie van de Duitse economie in de voorbije jaren, blijft de waardestijging er beperkt tot 12 procent.

Drie periodes

©Mediafin

De evolutie van de woningprijzen verschilt wel sterk voor de crisis (2003-2007), tijdens de financiële crisis (2008-2012) en na de crisis (2013-2017).

De Belgische woningprijzen bleven in elk van die periodes goed overeind.

In de periode voor de crisis presteerde België zeer goed, maar moest het landen als Frankrijk, Spanje en Ierland laten voorgaan. Het was de periode waarin de prijzen in Duitsland in het kader van het moeilijk herstel na de eenmaking ter plaatse bleven trappelen.

Tijdens de financiële crisis gingen de sterk presterende landen als Spanje, Ierland en het VK, maar ook in Nederland zwaar onderuit. Een overaanbod, te zware leningschulden, enzovoort waren de oorzaak. In België bleven de prijzen stijgen.

Na de crisis kwam er een nieuwe stijging van de prijzen in alle landen. In België bleef de prijsstijging over de jongste vijf jaar beperkt tot in totaal 8 procent.

België is het enige land dat zowel in de periode van voor, tijdens als na de crisis, de prijzen na correctie voor inflatie zag stijgen. Zowel tijdens als na de crisis was er een stijging met telkens drie procent.

Het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud