Bouw bouwt vooral jobs voor hooggeschoolden

(foto corbis) ©© Eric Audras/Onoky/Corbis

Van 2007 tot 2011 is het aantal jobs bij Belgische bouwfirma's, studiebureaus en vastgoedbedrijven met circa 19.000 gestegen, ondanks de crisis. Opvallend is dat de nieuw gecreëerde jobs vooral jobs voor hoger geschoolden zijn. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

Het aantal bouwarbeiders is met 3.733 gestegen. Bij ingenieurs- en architectenbureaus steeg het aantal jobs met 4.420 en bij vastgoedbedrijven met 4.916.

De belangrijkste toename deed zich voor bij de bouwbedienden. Van 2007 tot 2011 zijn er in de Belgische bouwbedrijven 5.774 bedienden bijgekomen. 'De bouw is een kennissector geworden', stelt de confederatie. 

Ongeveer 60 procent van deze bouwbedienden heeft een technisch profiel. Het gaat om projectleiders, calculatoren, inkopers en tekenaars. Het minimumniveau voor deze functies is professionele bachelor. 

Om de bouwsector de komende jaren uit de recessie te houden en de jobgroei nog een stimulans te geven, pleit de VCB voor een 'green deal'. Per jaar zouden een paar duizend extra jobs gecreëerd kunnen worden. De confederatie wil bijvoorbeeld een andere aanpak bij de banken: die moeten bij het verstrekken van hypothecaire kredieten niet alleen rekening houden met het inkomen, maar ook met de terugverdieneffecten van investeringen in energiezuinige woningen. De overheid zou dan weer haar eigen gebouwen versneld energiezuinig kunnen maken, klinkt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud