Bouw pleit voor 2,8 miljard euro 'quick wins'

Als een woning wordt gesloopt, komen er 2,2 wooneenheden voor in de plaats.

Een Vlaams relanceplan met 2,8 miljard euro aan investeringen in bouw en duurzaamheid kan Vlaanderen een boost geven van 11 miljard euro, goed voor een bijkomende groei van het bbp met meer dan 2 procent per jaar in 2020 en 2021. Dat berekende de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

De orderboeken van de bouw hebben de voorbije maanden enorm te lijden gehad onder de coronacrisis. Veel opdrachten zijn uitgesteld of zelfs geannuleerd, blijkt uit een recente enquête van de VCB.

Voor dit en volgend jaar moet er een impuls van de overheid komen. Met enkele 'quick wins' kan heel wat in beweging worden gezet.
Jef Lembrechts
Voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw

'Voor dit en volgend jaar moet er een impuls van de overheid komen. Met enkele 'quick wins' kan er heel wat in beweging worden gezet', benadrukt Jef Lembrechts (Besix), de voorzitter van de Vlaamse bouwfederatie. De VCB berekende de impact (zie grafiek).

Sloop- en renovatiepremie

Een sloop- en renovatiepremie van 7.500 euro voor particulieren loopt tot eind 2020. Door de lockdown was er een terugval van de sloopactiviteit. Een verlenging is logisch. De premie kan tijdelijk binnen het bestaande budget worden verdubbeld en uitgebreid naar professionele aanvragers. Sloop en heropbouw verbeteren versneld de energieprestatie van gebouwen en helpt de bouwshift te realiseren. Een gesloopte woning wordt vervangen door 2,2 wooneenheden.

Groene vastgoedfiscaliteit

Een tijdelijke extra verlaging van de registratierechten bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) kan heel wat in beweging brengen. Vandaag bedraagt het verschil tussen de tarieven voor de verwerving van de enige woning met en zonder IER maar 1 procent.  Dat is te weinig om effect te hebben. Verhoog dat tijdelijk tot 5 procent en eis bovendien dat de renovaties niet binnen de vijf jaar maar binnen de een à twee jaar worden gerealiseerd.  

©Mediafin

Klimaat en gemeente

Lokale besturen moeten hun energiedoelstellingen tegen 2030 verder verscherpen (-40% verbruik). Het systeem van esco (Energy Saving Company) werd ontwikkeld om lokale besturen te helpen bij het halen van hun klimaatdoelstellingen. Omdat er nu minder werk is, zullen dergelijke contracten meer interesse dan vroeger wekken in de privésector. De Vlaamse regering kan daar nu echt werk van maken. 

Infrastructuur en groen

De Vlaamse regering moet vasthouden aan 0,4 miljard euro extra investeringen in de begroting voor 2020 en de 1,6 miljard euro extra overheidsinvesteringen op langere termijn die bij de vorming van de regering waren vooropgesteld. Werken die niet konden worden uitbesteed moeten zo vlug mogelijk worden opgestart. In de volgende maanden moeten extra budgetten voor onderhoud en groenvoorziening worden vrijgemaakt.  Dat werkt op termijn ook kostenbesparend.

Verzekering inkomensverlies

Bij een verzekering inkomensverlies wordt bij inkomstenverlies tussengekomen bij de aflossing van de lening. Door de coronacrisis komen er 60.000 werkzoekenden bij. Er is nood aan een bijkomende verzekering of den waarborg om gezinnen te verzekeren die nu niet in aanmerking komen.

VCB-directeur-generaal Marc Dillen benadrukt het belang van het hefboomeffect. 'Slechts 480 miljoen euro zit binnen de begroting. De Gentse econoom Gert Peersman berekende dat 1 euro de economische activiteit met 2 tot 4 euro kan doen toenemen. In crisistijden zit die multiplicator eerder aan zijn bovengrens. Met een investering van 2,8 miljard euro komen we in de buurt van 12 miljard euro. Vlaanderen had vorig jaar een bruto binnenlands product van 270 miljard euro. De investering in bouw en duurzaamheid kan een bijkomende groei creëren van meer dan 2 procent in 2020 en 2021.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud