Advertentie

Haren wordt echt gevangenisdorp

©Cafasso

Servais Verherstraeten (CD&V), staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, heeft de eerste beelden vrijgegeven van de nieuwe gevangenis in Haren, de grootste van het land. Het wordt een gevangenisdorp.

Momenteel lopen de contractbesprekingen met de voorkeursbieder - het consortium Cafasso - die moeten leiden tot de definitieve toewijzing en de afsluiting van het DBFM-contract (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) van een nieuw gevangeniscomplex voor 1.190 gedetineerden dat eind 2016/begin 2017 beschikbaar zal zijn. De gesprekken lopen goed. De staatssecretaris vindt het verantwoord nu al de foto's vrij te geven.

Het gaat om een totaal vernieuwend concept, een echt gevangenisdorp. Het complex zal uit acht entiteiten bestaan, waaronder drie mannengevangenissen, twee vrouwengevangenissen, een afdeling voor geïnterneerden en een jeugdinstelling. Daarnaast is er ruimte voor een rechtbank, een sportcomplex, een werkatelier, bezoekzalen, een ziekenhuis en een kantoor voor het veiligheidskorps.

Het basisprincipe om een humaan detentiebeleid uit te voeren vertaalt zich in het ontwerp van het gevangeniscomplex.

Er wordt afgestapt van het panoptisch T-model of stervormig gebouw (het Ducpétiaux-model) en wordt gekozen voor kleinschaliger bouwvolumes. Die volumes refereren aan een dorpsstructuur waarbij het gemeenschapsgebouw kan worden vergeleken met het gemeentehuis en de clustergebouwen met meergezinswoningen.

In het gemeenschapsgebouw zullen de zittingszalen, de controlekamer, het onthaalcomplex, de sporthal, de bezoekersruimten,… worden ondergebracht. De cellen bevinden zich in de clustergebouwen.

Het ontwerp gaat creatief om met de hoogteverschillen van het bouwterrein. Daardoor zullen zowel de buurtbewoners als de gedetineerden en de personen die in de gevangenis werken een gevarieerd uitzicht hebben. De gevangenismuur zal op een zo natuurlijk mogelijke wijze worden opgenomen in de omgeving. De muur zal zowel in baksteen als in beton worden opgetrokken. Natuurlijk groen, een dorpse schaal en herkenbare materialen dragen bij aan de humane condities van de gevangenis.

Voor het inkomgebouw zal een publiek plein worden gecreëerd en binnen de gevangenismuren zal een centraal plein alle gebouwen met elkaar verbinden. Dat plein wordt de schakel tussen wonen, werken en ontspannen.

Het gaat om een duurzaam project in de breedst mogelijke zin van het woord: verantwoord ruimtegebruik, integratie in de omgeving, sociaal-maatschappelijke implicaties, flexibiliteit, ecologische en energetische aspecten, onderhoud van materialen.

Het project van het nieuwe gevangenisdorp in Haren wordt momenteel besproken met een begeleidingscomité. Daarin zetelen zowel vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen en de federale overheidsdienst Justitie als vertegenwoordigers van de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, de gemeente Machelen, de Brusselse bouwmeester en het buurtcomité.

'Het is essentieel dat alle betrokken partijen van in het begin betrokken worden bij dit project. Voor de buurtbewoners wordt ook een informatieavond georganiseerd. Het doel is om al op voorhand de gevoeligheden te kennen van de buurtbewoners en in de mate van het mogelijke daarmee rekening te houden alvorens de vergunningen aan te vragen. Het verkrijgen van de vergunningen zal tijd in beslag nemen. Daarom verwacht ik dat men in 2015 kan starten met de effectieve bouwwerken', stelt Servais Verherstraten.

Het Cafasso-consortium was het meest internationale van de zes kandidaten en heeft een sterk Spaans tintje. Het wordt geleid door de Belgische bouwgroep Denys uit Wondelgem, de beursgenoteerde Spaanse groep FCC Construcción (gespecialiseerd in grote burgerlijke bouwwerken, van snelwegen tot waterwerken), haar dochterbedrijf Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructuras (uitbater van concessies) en de Australische investeringsbank Macquarie Capital Group. Verder zitten ook AAFM Facility Management bv (Aracadis Aqumen Facility Management BV), Buro II & ARCHI+I cvba, E G M architecten, Ingenieursbureau G. Dervaux nv, Marcq & Roba, Ares, M.O.O.Con, Advsiers bvba, Typsa, Arch. Dr. Andrea Seelich, in het consortium. Het is nog niet duidelijk of er massaal Spaanse werkkrachten zullen worden ingeschakeld voor de bouw van de Belgische gevangenis.

Eind mei was het consortium Cafasso aangewezen als voorkeurbieder om de gevangenis in Haren te bouwen. Dat betekent dat het project nog niet definitief is toegewezen, maar dat enkel met de voorlopige winnaar voort wordt onderhandeld.

De selectie was een nek-aan-nekrace. 50 punten gingen naar de kwaliteit van het project. Een jury beoordeelde het concept, de inplanting en de duurzaamheid. 50 punten gingen naar de kostprijs waarvoor een consortium bereid is de opdracht uit te voeren. Het verschil met de tweede (Strabag/Sodexo) en de derde (SPC Brussels Prison met Besix en CFE) bieder was klein. De twee verliezende consortia haalden hun slag niet thuis bij de Raad van State om de keuze van een bouwgroep voor de supergevangenis in Haren te laten schorsen. Het bod van beide bouwconsortia werd niet geselecteerd.

Aan de bouw, alleen al van het complex voor 1.190 detineerden, hangt een prijskaartje van naar schatting 274 miljoen euro (331 miljoen euro inclusief btw).

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud