Immobel slaat miljoenenslag in Parijs

Marnix Galle tekent met de overname van Nafilyan & Partners in Frankrijk voor een nieuwe stap van Immobel in het buitenland. ©Emy Elleboog

De beursgenoteerde vastgoedgroep Immobel koopt de Franse projectontwikkelaar Nafilyan & Partners. De overname kan tot 130 miljoen euro kosten.

De reden voor de schor­sing van de no­te­ring van Im­mo­bel , vrijdagochtend, is be­kend. Het gaat om de over­na­me van de Pa­rij­se vast­goed­ont­wik­ke­laar Na­fi­ly­an & Part­ners. Die verloopt in drie fasen en moet in 2020 helemaal haar beslag krijgen, meldt Immobel vrijdagnamiddag in een persbericht.

Druk jaar

Alexander Hodac, de CEO van Immobel, had het aangekondigd tijdens de algemene vergadering van de groep: 2017 zou een jaar worden van investeringen en internationale expansie. Immobel heeft inderdaad een goed gevuld jaar achter de rug, met onder meer de concretisering van een reeks vastgoedprojecten, de uitgifte van obligaties en het rekruteren van extra mensen in België en Luxemburg.

Daar komt nu de inlijving van de Parijse vastgoedpromotor bij, waardoor Immobel na ons land, Luxemburg en Polen landt in een vierde land. Het was volgens hoofdaandeelhouder en voorzitter Marnix Galle dan ook de ambitie om actief te worden op 'andere buitenlandse markten waar de vraag sterk is en we waarde kunnen creëren'.     

Na­fi­ly­an & Part­ners be­staat nog maar drie jaar en werd opgericht door Guy Nafilyan en Bruce Karatz, die hun sporen verdienden in de sector. Het bedrijf heeft al 54 men­sen in dienst en richt zich op de ontwikkeling van appartementen en huizen. Het heeft een der­tig­tal pro­jec­ten op zijn ac­tief staan, met een gemiddelde van 100 woningen per project.

300 miljoen euro

In totaal gaat het dus om ruim 3.000 woningen. De helft daarvan is al verkocht of gereserveerd. Dit jaar bereikt het bedrag uit de voorverkoop 180 miljoen euro. Op kruis­snel­heid is het de be­doe­ling 1.500 tot 2.000 nieu­we wo­nin­gen per jaar te ver­ko­pen, goed voor een omzet van 300 mil­joen euro. Daardoor moet de waarde van de portefeuille van Immobel de komende jaren aanzienlijk stijgen.

De trans­ac­tie ge­beurt in drie fasen. In een eer­ste be­we­ging ver­werft Im­mo­bel 15 pro­cent van de aan­de­len via een kapitaalverhoging. In 2019 moet daar een par­ti­ci­pa­tie van 36 procent bij­ ko­men via callopties en in 2020 volgt de rest. De juiste waarde van de overname zal afhangen van de evolutie van de bedrijfskasstroom van Nafilyan. Maar het be­drag van de over­na­me zal volgens Immobel maxi­maal 130 mil­joen euro bedragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud