Advertentie

Knokse grondbezitters in het verweer tegen Lippens

De familie van Knoks burgemeester Leopold Lippens is eigenaar van het leeuwendeel van de te ontwikkelen gronden in de Tolpaertpolder. ©Photo News

Een aantal families stapt naar de Raad van State omdat Knokke-Heist hun potentiële bouwgronden heeft omgevormd tot landbouwgebied. 'Onze gronden zijn opgeofferd voor die van de familie van burgemeester Lippens.'

De ontwikkeling van de Knokse Tolpaertpolder blijft voor beroering zorgen. Op de grote lap groen in het hartje van Knokke-Heist heeft de gemeente plannen voor een nieuwe woonwijk met op termijn 450 woningen. Maar het proces om de polder - vandaag nog ingekleurd als landbouwgrond - om te vormen naar woongebied roept een hoop vragen op, met als centrale figuur burgemeester Leopold Lippens.

De beslissing is genomen vanuit stedenbouwkundig opzicht.
Kris Demeyere
Schepen Ruimtelijke Ordening Knokke-Heist

De familie van Lippens, die al 40 jaar burgemeester van Knokke-Heist is, is eigenaar van het leeuwendeel van de gronden. Vorige week werd bekend dat het parket van Brugge een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging door Lippens heeft geopend. Een forensische audit van Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid, had aan het licht gebracht dat de burgemeester aanwezig was bij de debatten in de gemeenteraad over de bestemmingswijziging van de Tolpaertpolder.

©Mediafin

Een verzoekschrift bij de Raad van State geeft nu een extra dimensie aan het dossier. Dat gaat uit van twee families die samen optreden in het belang van een tiental eigenaars van 20 hectare grond in de deelgemeente Westkapelle.

Die grond was decennia ingekleurd als woonuitbreidingsgebied - gebied dat bij een stijgende woonbehoefte volgens de Vlaamse regelgeving als eerste als bouwgrond aangesneden wordt. Maar in een recent gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is de bestemming gewijzigd naar landbouwgrond. Dat is een zware financiële aderlating voor de grondeigenaars.

Compensatie

Volgens de betrokken families kwam die wijziging er om plaats te maken voor het project op de Tolpaertpolder. 'De Vlaamse regelgeving staat niet toe zomaar nieuw woongebied te creëren', zegt Erika Rentmeesters, advocaat van de betrokken grondeigenaars. 'Om de bestemming van het agrarisch gebied van de Tolpaertpolder te wijzigen moest elders woonuitbreidingsgebied worden gecompenseerd.'

Volgens de betrokken grondeigenaars is hun potentiële bouwgrond opgeofferd voor de ontwikkelingsplanne van de familie Lippens. Bouwplannen die nota bene worden uitgevoerd door Compagnie Het Zoute, het bedrijf waarin de familie Lippens participeert.

Een digitale render van hoe de Tolpaertpolder er in de toekomst uit moet zien.

In een reactie ontkent de schepen van ruimtelijke ordening Kris Demeyere dat de beslissing het woonuitbreidingsgebied in Westkapelle te schrappen er kwam om plaats te maken voor het ontwikkelingsproject op de Tolpaertpolder. 'Dat heeft niets met elkaar te maken. Die beslissing is genomen vanuit stedenbouwkundig oogpunt.'

'Het gebied in Westkapelle ligt te ver van stedelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer en sportfaciliteiten', zegt Demeyere. 'Daarbij komt dat op de gronden een landbouwbedrijf actief is, dat alle kansen tot ontplooiing krijgt. Bovendien is het gebied watergevoelig. Er zijn simpelweg betere opties in Knokke-Heist.’

Volgens de klagende partijen toont de historiek van het dossier dat het de gemeente alleen om de ontwikkeling van de Tolpaertpolder te doen is

Volgens de grondeigenaars in Westkapelle zijn dat drogredenen. 'De Tolpaertpolder ligt dichter bij het station, maar vanuit het woonuitbreidingsgebied in Westkapelle is de mobiliteit een pak beter. Voorzieningen als het containerpark of het ziekenhuis zijn vlot bereikbaar en ook de nodige winkels zijn aanwezig', klinkt het.

'Dat landbouwbedrijf waarvan sprake is een 72-jarige man zonder opvolging en een familielid van drie van de grondeigenaars. Dus ook daar stelt zich geen probleem. Het enige watergevoelige punt in dat gebied is een strookje rond een beekje dat er loopt', zeggen de grondeigenaars.

Koste wat het kost

Volgens de klagende partijen toont de historiek van het dossier dat het de gemeente alleen om de ontwikkeling van de Tolpaertpolder te doen is. Dat proces is al bezig sinds begin jaren 2000, maar werd meermaals door de provincie geblokkeerd. De reden is dat de gemeente geen waardevolle open ruimte mag aansnijden zolang er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn in de bestaande woonuitbreidingsgebieden.

Toen het Vlaams Gewest in 2010 de oefening deed om waardevolle natuur- en landbouwgebieden af te bakenen, en daarbij de Tolpaertpolder wilde classificeren als een ‘herbevestigd agrarisch gebied’ (HAG), leken de ontwikkelingsambities even te eindigen. Als een stuk grond als HAG wordt bestempeld, is het zeer moeilijk de bestemming nog te wijzigen. Maar Knokke-Heist protesteerde toen, omwille van 'de essentiële rol' die het gebied speelt 'bij de invulling van de toekomstige woonbehoefte'.

Een digitale render van de Keuvelwijk, die op de Tolpaertpolder ontwikkeld wordt.

De gemeente vond dat zo belangrijk dat het dreigde alle andere akkoorden met het gewest op te zeggen als de polder opgenomen wordt in het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse regering besloot in 2014 de polder te vrijwaren, tegen de adviezen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en de provincie in. Zo bleef de deur open voor een eventuele ontwikkeling.

Die werd helemaal realistisch na 2016. Toen kwam een herziening van het zogenaamde 'kleinstedelijk gebied' - het gebied waarin een gemeente een meer stedelijke ruimtelijk ordening kan hanteren - aan de orde, omwille van enkele ruimtelijke dossiers die toen actueel waren. Daarbij hoorde een onderzoek naar de woonbehoefte. Daaruit bleek dat nood was aan 179 extra wooneenheden in Knokke-Heist, die bij voorkeur in het kleinstedelijk gebied ontwikkeld worden.

Financiële dobber

Noch het woonuitbreidingsgebied Westkapelle, noch de Tolpaertpolder behoorden tot dat kleinstedelijk gebied. Maar op vraag van de gemeente is de grens van het kleinstedelijk gebied verlegd, waardoor de Tolpaertpolder erin kwam te liggen, terwijl Westkapelle erbuiten bleef.

De provincie ging akkoord met dat voorstel, op voorwaarde dat het woonuitbreidingsgebied in Westkapelle geschrapt werd. Zo werd de oude droom de Tolpaertpolder te ontwikkelen een realiteit.

Volgens de grondeigenaars wijst dat erop dat in dit dossier alleen in het belang van de ontwikkeling van de Tolpaertpolder is gehandeld, en dat al de rest moest wijken. Ze vragen de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de bestemming van hun grond in landbouwgrond wijzigde.

6,5 euro
Vierkante meter landbouwgrond
De prijs voor landbouwgrond in West-vlaanderen is gemiddeld 6,5 euro per vierkante meter. Voor verkavelde bouwgrond is die in Knokke gemiddeld 460 euro.

Voor de betrokkenen hangt financieel veel af van de procedure. De partijen berekenden het waardeverlies nog niet in detail, maar de prijs per vierkante meter voor te ontwikkelen bouwgrond verschilt dag en nacht met die voor landbouwgrond, zeker in het peperdure Knokke.

De grondeigenaars zien vooral het toekomstpotentieel door hun neus geboord. Als het woonuitbreidingsgebied was verkaveld - decennialang het waarschijnlijke scenario - was de lap grond een goudmijn voor de eigenaars. Om een idee te geven: de gemiddelde prijs per vierkante meter voor bouwgrond in Knokke is 460 euro. Voor landbouwgrond is dat een kleine 6,5 euro per vierkante meter.

Mijn cliënten zijn niet tegen de ontwikkeling van de Tolpaertpolder, maar ze willen er ook niet de dupe van worden.
Erika Rentmeesters
Advocaat grondeigenaars

De kans dat de families dat waardeverlies recupereren is onzeker, omdat hun zaak onder de huidige erg beperkende regeling van zogenaamde planschade valt en een nieuwe regeling niet duidelijk is.

'Daar kan ik me niet over uitspreken, dat is voer voor juristen', zegt Demeyere. ‘Ik kan alleen zeggen dat als blijkt dat we een vergoeding moeten betalen, we dat doen.' Omdat de kans reëel is dat geen vergoeding volgt, stellen de grondeigenaars hun hoop in op de Raad van State.

Omdat hun verzoekschrift geen schorsende werking heeft, kan de gemeente doorgaan met de ontwikkeling van de Tolpaertpolder. 'Het is mijn cliënten er niet om te doen die ontwikkeling tegen te houden', stelt Rentmeesters. 'Maar ze willen niet de dupe zijn van dat project.'

Knokke-Heist maakt zich geen grote zorgen over de procedure bij de Raad van State. ‘Het is die mensen hun volste recht naar de Raad van State te stappen. Ik kan alleen zeggen dat alle procedures correct gevolgd zijn en dat we fundamenteel achter al onze beleidskeuzes staan', zegt Demeyere.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud