Advertentie

Middelkerke delft onderspit in casinodispuut met Willemen

Het nieuwe geplande casino van Middelkerke. ©Bouwgroep Nautilus

De rechtbank heeft de Mechelse bouwgroep Willemen gelijk gegeven in haar casinodispuut met Middelkerke. Er wordt een expert aangesteld om te bepalen welke schadevergoeding de kustgemeente moet betalen. Willemen eiste 8,2 miljoen euro.

Willemen, een van de grootste familiale bouwondernemingen van het land, sleepte in 2016 de aanbesteding in de wacht voor de bouw van het nieuwe casino in Middelkerke. Het zou in de kustgemeente een futuristisch gebouw neerzetten in de vorm van een golf met daarin hotelkamers, een skybar, een restaurant, vergaderzalen en een casino die zou worden uitgebaat door Napoleon Games.

Maar burgemeester Jean-Marie Dedecker trok in maart vorig jaar de stekker uit het project van Willemen en Napoleon Games omdat hij het niet eens was met de beslissing van het vorige stadsbestuur. Volgens Dedecker waren gebreken aan het licht gekomen bij de gunning van het project, ontbrak een financieel plan, waren sommige vergunningen niet in orde en werd de planning niet nageleefd.

Belangenvermenging

Dedecker had zich als oppositielid - samen met de bouwgroep Versluys die ook kandidaat was - ook al verzet tegen de eerste gunning van het dossier aan Willemen omdat toen sprake zou zijn geweest van belangenvermenging. De Raad van State gaf Willemen toen gelijk. Pogingen om het dispuut in der minne op te lossen mislukten. Er lag een dading op tafel waarbij Middelkerke 2,5 miljoen zou betalen om het contract te beëindigen, maar Dedecker ging naar verluidt niet akkoord.

Willemen trok in april vorig jaar naar de rechtbank om de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst voor de bouw van het casino aan te vechten. De bouwgroep eiste een schadevergoeding van 8,2 miljoen euro van de gemeente wegens reputatieschade en de gemaakte kosten voor de afbraakwerken van het oude casino.

Ik ben blij dat het gerecht bevestigt dat we als betrouwbare partner gehandeld hebben.
Tom Willemen
Ceo bouwgroep Willemen

De rechtbank van eerste aanleg in Brugge heeft Willemen nu in het gelijk gesteld en is van oordeel dat het bouwbedrijf wel aan de contractuele voorwaarden voldeed. Volgens de rechtbank lag er een definitief ontwerp op tafel dat door de gemeente was goedgekeurd en leverde de gemeente ook een uitvoerbare omgevingsvergunning af. Ook het argument dat Willemen nalatig zou zijn geweest door het project tijdelijk stil te leggen veegt de rechter van tafel.

Topman Tom Willemen zegt in een reactie blij te zijn dat het gerecht erkent dat zijn bedrijf als een betrouwbare partner heeft gehandeld. Er wordt nu een gerechtsdeskundige aangesteld om te bepalen welke schade Willemen heeft geleden en welke schadevergoeding het bedrijf krijgt .

Nieuw casino

Willemen deed niet meer mee aan de nieuwe aanbesteding voor het casino. Die werd gewonnen door Nautilus, een samenwerking tussen verschillende partijen onder wie de bouwgroep Democo. Nautilus gaat aan het Epernayplein van Middelkerke een casino bouwen in de vorm van een bolder of meerpaal. Behalve een speelzaal krijgt het ook een hotel, een evenementenhal, een restaurant en een ondergrondse parking.

Het nieuwe Middelkerkse casino, dat in 2023 moet opengaan, zal 41 miljoen euro kosten, een stuk meer dan de 30 miljoen euro die de gemeente aanvankelijk in haar begroting had voorzien. Die kostprijs dreigt hoger uit te komen als de gemeente een schadevergoeding moet betalen.

Dedecker: 'Willemen had geld niet voor project'

'We zitten binnenkort samen met onze advocaten om te bekijken of we meteen in beroep gaan of wachten op een expertise', reageert Jean-Marie Dedecker, de burgemeester van Middelkerke. 'We hebben bijkomende elementen om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechter. We hebben bewijzen en getuigenissen van verklaringen van de (voormalige) CFO van Willemen die zegt dat zijn bedrijf het geld niet heeft om het casino te bouwen en het ook niet wil doen. Willemen was de markt opgegaan om geld op te halen voor het project, maar dat is mislukt. Daarna hebben ze het project laten verrotten. Juridisch hadden ze drie jaar tijd om te bouwen. Maar wij wilden zo lang niet wachten, anders hadden we nu pas kunnen de nieuwe aanbesteding in gang kunnen steken. We hadden een veroordeling van de rechtbank verwacht en waren klaar om een schadevergoeding te betalen voor de gedane werken. Maar geen 8,2 miljoen natuurlijk. Willemen had slechts voor 290.000 euro bewezen kosten. We hadden een vergelijk over een schadevergoeding van 500.000 euro, maar Willemen kwam op zijn woorden terug.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud