netto

Nationale Bank: 'Woningen zijn te duur'

©Photo News

De sterke stijging van de woningprijzen heeft vorig jaar de overwaardering van de vastgoedmarkt bijna doen verdubbelen.

De stijging van de woningprijzen versnelde in de eerste negen maanden van 2020 tot 5,2 procent, zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag. Ze merkt op dat de eerste golf van de epidemie en de onzekerheid over de economie het aanbod van woningen licht hebben doen dalen. Tegelijk bleef de vraag hoog, onder meer van gezinnen die vastgoed kopen als investering.

Het monetair beleid heeft bijgedragen tot de stijging van de woningprijzen.
Pierre Wunsch
Gouverneur Nationale Bank

Gouverneur Pierre Wunsch signaleerde dat ook het monetair beleid heeft bijgedragen tot de stijging van de woningprijzen. De rentedaling had blijkbaar een grotere impact dan de maatregelen van de Nationale Bank om grote, risicovolle hypothecaire kredieten te beperken. De banken hebben wel minder leningen verstrekt die groter zijn dan 90 procent van de waarde van de gekochte woning.

Opmerkelijk

De snelle stijging van de woningprijzen is opmerkelijk, omdat het inkomen van de gezinnen weinig is gestegen en het Vlaams Gewest de fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire kredieten heeft afgeschaft. Beide elementen zouden de stijging van de vastgoedprijzen moeten afremmen.

De overwaardering van de vastgoedmarkt is in de eerste negen maanden van 2020 gestegen naar gemiddeld 13,5 procent, zegt de Nationale Bank. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2019. Een overgewaardeerde woningmarkt is een gevaar voor de financiële stabiliteit. Als een stijging van de werkloosheid tot gevolg heeft dat veel gezinnen hun woonkrediet niet kunnen terugbetalen, zullen de banken bij de verkoop van de betrokken woningen niet altijd het ontleende bedrag kunnen recupereren.

De hoge woningprijzen zijn ook een sociaal probleem. 'De toegang tot huisvesting is een samenlevingsprobleem', zei Wunsch.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud