Noodgreep De Wever redt grootste werf van Antwerpen

Op het plein tussen Waalse en de Vlaamse Kaai in Antwerpen moet een ondergrondse parkeergarage komen. ©BELGA

Een rechter had de bouw van een nieuwe ondergrondse parking op het Zuid stilgelegd, maar de Antwerpse burgemeester laat die gedeeltelijk verdergaan om 'veiligheidsredenen'. Tegelijk voorkomt hij een claim van 10 miljoen euro van de aannemer.

De bouw van een ondergrondse parking op het Zuid in Antwerpen wordt almaar meer een pijnlijke illustratie van de loopgravenoorlog waar ellenlange vergunnings- en beroepsprocedures toe leiden.

De graafwerken, de grootste werf in Antwerpen, waren door de rechter stilgelegd na een klacht van twee omwonenden. In principe kan een heropstart niet tot er een uitspraak ten gronde is. Dat kan anderhalf jaar duren.

Maar burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft beslist de werken toch gedeeltelijk te laten doorgaan, vernam De Tijd. Hij heeft het dossier de voorbije weken naar zich toegetrokken. Samen met schepen Koen Kennis (N-VA) zoekt hij met de vijf partijen die een procedure hebben lopen tegen het project - slechts twee vroegen de stillegging - naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

Claim van 5 miljoen

De Wever laat de heropstart toe op basis van veiligheidsoverwegingen. Een put graven zonder er verder aan te werken, is niet zonder risico’s voor de buurt. Zo’n put kan gedeeltelijk instorten. Ook de kwaliteit van de bouw is bedreigd. De oude dokmuur staat onder druk. En de garantie dat de put waterdicht zal zijn, komt in gevaar omdat brak Scheldewater in de ondergrond sijpelt

De hervatting van de werken komt het stadsbestuur goed uit. Volgens onze informatie heeft aannemer Van Laere (Ackermans & van Haaren) een ingebrekestelling gestuurd naar Q-Park - de toekomstige concessiehouder en exploitant van de nieuwe garage - met een claim voor een schadevergoeding van 5 miljoen euro. Q-Park heeft de factuur doorgestuurd naar de stad.

De Wevers beslissing komt niet toevallig vandaag. Kreeg de aannemer voor morgen geen fiat om voort te werken, dan zou hij de claim verdubbelen tot 10 miljoen. Van Laere zag zich in dat geval genoodzaakt de werf te ‘demobiliseren', valt te horen.  

Dat houdt in dat het bedrijf, dat net als vele concurrenten een uitpuilend orderboek heeft, het personeel en de machines aan andere projecten zou toewijzen en dat het Antwerpse project zes maanden of een jaar vertraging zou oplopen. De druk van Van Laere bewijst dat het rekening houdt met het ergst mogelijke scenario.

Of Antwerpen de claim van 5 miljoen ooit volledig moet betalen, is lang niet zeker. Zeker als de werken toch binnen een redelijke termijn kunnen worden uitgevoerd. Kennis verdedigt de gedeeltelijke hervatting in een persbericht, nadat De Tijd hem om een reactie had gevraagd. 'De noodzaak om bewarende maatregelen uit te voeren is op voorhand doorgesproken met de betrokken instanties van het Vlaamse Gewest.'

2.000 auto's

De heraanleg van de gedempte Zuiderdokken is het grootste bouwproject in uitvoering in Antwerpen. In een eerste fase wordt een ondergrondse parkeergarage voor 2.000 auto's gebouwd. Als die klaar is, kan de heraanleg van het plein beginnen. Voor de werken bestond een groot maatschappelijk draagvlak, maar vijf partijen trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Zuiderdokken werden aan het einde van de 19de eeuw gegraven. Toen ze in 1969 werden dichtgegooid, kwam er een groot plein met een chaotische parking. Tegen 2023 moet de plek groen ogen, hoewel het twijfelachtig is of die datum gehaald wordt. De aanleg van het park kost 23 miljoen euro.

Het dossier roept herinneringen op aan de aanleg van de tramlijn naar Wijnegem. Ook die werd, zelfs in een vergevorderd stadium, tijdelijk stilgelegd na een klacht van een buurtbewoner. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect