Advertentie
Advertentie
netto

Omgevingsvergunning: 4.448 klagers waren u voor

Hoe groter de verstedelijking en hoe groter de industrialisering, hoe meer in beroep wordt gegaan bij aanvragen voor omgevingsvergunningen. ©BELGA

De invoering van de omgevingsvergunning in 2018 heeft niets substantieels veranderd aan het aantal beroepen ertegen in Vlaanderen.

Heeft de omgevingsvergunning, die nodig is voor het bouwen van een nieuwe woning of het verkavelen van een grond, geleid tot een explosie van beroepsprocedures, zoals vooraf werd gevreesd? Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) legde de vraag voor aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Uit de cijfers blijkt alvast dat er van een vloedgolf van het aantal dossiers die aangevochten worden, geen sprake is. Het slechte nieuws is dat er nog steeds heel veel dossiers op de plank liggen. In 2018 en 2019 samen ging het in totaal om 4.448 dossiers. Dat gaat van de buurman die vindt dat u te veel kunt binnenkijken in zijn woning tot de zoveelste klacht tegen het Oosterweelproject.

Advertentie

3,4 procent

In de periode 2010-2016 werd in 3,5 procent van de dossiers in beroep gegaan tegen de beslissing over een gemeentelijke vergunning. Het gaat daarbij niet alleen om verleende, maar ook om geweigerde vergunningen. In de voorbije twee jaar is dat aantal lichtjes gedaald, tot 3,4 procent.  In 2019 waren er wel verhoudingsgewijs minder beroepen dan in 2018, maar niemand durft vandaag te beweren dat een fundamentele daling is ingezet. En dat alhoewel het bij een beroep te betalen rolrecht is verhoogd, in meer bouwdossiers een meldingsplicht volstaat en de afwijking van verouderde voorschriften niet meer als bezwaar kan worden gehanteerd.

Misleidend

Die 3,4 procent beroepen is misleidend. De vergunningsaanvraag voor een simpele private woning mag je niet vergelijken met een complex dossier van een ontwikkelaar.

Olivier Carrette
CEO BVS

'Die 3,4 procent beroepen is misleidend. De vergunningsaanvraag voor een simpele private woning mag je niet vergelijken met een complex dossier van een ontwikkelaar', reageert Olivier Carrette, de CEO van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). 'Onze leden worden in 39 procent van hun dossiers geconfronteerd met beroepsprocedures.' In beroep gaan lijkt ook de moeite waard te zijn. In 41 procent van de gevallen krijgt de klager gelijk.

Er zijn wel belangrijke verschillen per provincie. In de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant lag het percentage van de dossiers waartegen een beroep werd aangetekend (3,7 à 3,9%) beduidend hoger dan in West-Vlaanderen en Limburg (2,7 à 2,8%). Hoe meer verstedelijking en hoe meer industrie, hoe meer beroepsprocedures.

De gemiddelde doorlooptijd van een omgevingsvergunning in eerste aanleg  was in de voorbije twee jaar  87,5 dagen, maar zodra iets voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen verschijnt, stijgt dat tot 15 maanden. Bij eenvoudige dossiers wordt voor 56 procent van de aanvragen binnen 75 dagen beslist en voor 80 procent binnen 100 dagen.

Raad van Vergunningsbetwistingen

De Raad van Vergunningsbetwistingen slaagt er al enkele jaren in meer einduitspraken  te vellen dan nieuwe dossiers worden ingediend. In zeven jaar tijd is de pijplijn gehalveerd tot iets meer dan 1.000 dossiers. ‘De termijn bij de Raad voor  Vergunningsbetwistingen kan nog voort worden verkort om een positiever investeringsklimaat te creëren’, benadrukt Van Volcem. Er zijn vier extra rechters aangeworven en er wordt over 2021 en 2022 1,6 miljoen euro geïnvesteerd in het digitale loket.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.