Oosterweel doet tekort aan bouwvakkers exploderen

Eerste spadesteek Oosterweelverbinding. Op kruissnelheid zullen er direct 5.500 mensen aan werken. ©Tim Dirven

Bijna alle grote bouwbedrijven willen dit jaar mensen aanwerven, maar ze gaan ervan uit dat ze 10 procent daarvan niet vinden. De start van de Oosterweelwerken maakt dat alleen maar moeilijker.

Er is opnieuw meer werk voor de grote bouwbedrijven in België, blijkt uit de jaarlijkse barometer van de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA).

De sector kan dat goede nieuws best gebruiken. 19 procent van de ondervraagde bedrijven noemt de eigen situatie zorgwekkend. Ze komen uit een lange periode met relatief weinig werk en zeer lage marges.

'Het voorbije jaar kwamen er positieve signalen. De eerste fase voor Oosterweel begint in het najaar. De NMBS spreekt over een miljard aan investeringen in het voorstadsnetwerk, de MIVB heeft plannen voor 800 miljoen euro', stelt Frédéric Loriaux, voorzitter van VBA en CEO van CIT-Blaton, vast.

Door het extra werk verwacht de helft van die bedrijven dat hun situatie verbetert in 2018. 91 procent van de bedrijfsleiders kijkt met vertrouwen uit naar de komende twaalf maanden.

Geen euforie

Reden tot euforie is er niet. Hoewel opnieuw meer werven worden opgestart, gaat het vaak om werven die de voorbije jaren werden vertraagd of uitgesteld. Het is een inhaalbeweging.

De overheidsinvesteringen zijn opgelopen tot 2,2 procent van het bbp, maar liggen nog altijd lager dan in de andere Europese landen. De overheidsinvesteringen in ons land verlopen grillig en missen een langetermijnvisie.

De grootste bekommernis van deze bedrijven is het tekort aan gekwalificeerd personeel (47 procent), gevolgd door de prijsconcurrentie (32 procent) en de administratieve last (9 procent). Pas dan komen het gebrek aan overheidsinvesteringen (6 procent), de sociale dumping en de oneerlijke concurrentie (4 procent), en het voortbestaan van de ondernemingen (2 procent).

In 2017 steeg de tewerkstelling bij de grote bouwbedrijven in België met 692 (+3,5 procent op vergelijkbare basis). 92 procent van de bedrijven wil dit jaar aanwerven. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar. Toch denken twee op de drie dat ze de gezochte kandidaten niet allemaal zullen vinden. Het probleem neemt jaar na jaar toe. De ondernemers schatten dat ze ongeveer 10 procent van de jobs niet kunnen invullen.

Werf van de eeuw

De start van de Oosterweelwerf gaat de druk op de bedrijven om mensen te vinden fors doen toenemen.

Op kruissnelheid wordt Oosterweel een van de drie grootse werven in Europa. Er zijn vijf deelprojecten, goed voor een totaal budget van 3,25 miljard euro. Elk deelproject duurt vijf à zes jaar. Het laatste deelproject (R1-Noord) moet tegen 2025-2026 afgewerkt zijn.

De voorbereidende werken zijn al aan de gang. In het najaar beginnen de werken echt op linkeroever-Zwijndrecht. Die werken (386 miljoen euro) zijn nog maar het begin. Als alles naar wens verloopt, worden de contracten voor de Scheldetunnel tegen het najaar toegewezen. Voor de rechteroever zal dit ten vroegste gebeuren in 2019. 

Tijdens de voorbereiding zijn 150 à 250 bouwvakkers aan het werk. Tijdens de bouw worden 5.500 mensen direct en 3.000 indirect tewerkgesteld. Ter vergelijking: de 64 leden van de VBA zijn goed voor een omzet van 9,5 miljard euro (15 procent van de bouw in België) en stellen allemaal samen bijna 18.000 mensen te werk.

'Het is niet dat de grote Belgische bedrijven die werken niet meer zullen kunnen uitvoeren. Voor dergelijke grote werken moeten we ons hoe dan ook anders gaan organiseren. Meer onderaanneming, ook internationaal, zal nodig zijn. Onze bedrijven hebben ook al ervaring met het werken met buitenlandse ingenieurs', benadrukt Marc Peeters van de BAM Groep in België. 

Duaal leren

Er is zowel zowel een tekort aan arbeiders als aan bedienden. Bij arbeiders gaat het vooral om een gebrek aan kwalificatie of technische scholing (47 procent) en de aantrekkelijkheid van de sector (30 procent). Bij bouwbedrijven gaat het vooral (79 procent) om een gebrek aan kandidaten voor technische functies (calculator, werfleider…).

Voor de toekomst zien de grote bedrijven de integratie van technologie als de grootste uitdaging (42 procent), gevolgd door de moeilijkheid om gekwalificeerd personeel te vinden (31 procent) en het verloren gaan van knowhow (13 procent).

De sector dringt aan op meer duaal leren en wil meer inzetten op communicatie om de sector aantrekkelijker te maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud