Grafiek van de dag

Opmars nieuwbouwflats stilgevallen

©Dries Luyten

Het aandeel van appartementen in de Vlaamse nieuwbouw kende jarenlang een gestage opmars, van 35 procent in 1996 naar 64 procent in 2017. Maar sindsdien is het teruggevallen naar 56 procent.

Er worden vooral minder flats gebouwd en niet zozeer meer huizen, benadrukt de Vlaamse Confederatie Bouw. Het aantal nieuwbouwflats in Vlaanderen daalde met 29 procent, terwijl het aantal nieuwe huizen amper met 2 procent afnam. Ook in Wallonië, waar het aandeel van flats al kleiner is, lijkt de daling ingezet.

De gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking deden de vraag naar flats stijgen. Die opmars paste ook perfect in het verhaal van de betonstop: met zo veel mogelijk mensen kleiner en dichter op elkaar gaan wonen.

En toch. Uit de Vlaamse Woonsurvey van 2018 bleek dat meer dan 70 procent van de Vlamingen in een halfopen of open bebouwing wil wonen. Amper 16 procent verkiest een flat. Ondanks de almaar hogere woningprijzen (306.629 euro voor een huis en 247.562 euro voor een appartement in 2020) gaat de Vlaming voor die droom.

Door corona wordt een huis met een tuintje opnieuw meer naar waarde geschat en liggen appartementen zonder terras moeilijker in de markt. Maar de opmars van de appartementisering viel al stil voor het uitbreken van de coronacrisis. Almaar meer gemeenten geven gehoor aan het verzet van buurtbewoners tegen nieuwe grootschalige appartementsbouwprojecten. Bovendien is er lokaal hier en daar een overaanbod van appartementen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud