Advertentie

Uplace investeerde al 85 miljoen euro

Zo zou Uplace er kunnen uitzien. ©RV DOC

Bart Verhaeghe ontslaat 10 van de 25 medewerkers bij Uplace als gevolg van de nieuwe vertraging met de milieuvergunning. Toch wil hij er nog steeds meer doorgaan. Er is al voor 85 miljoen euro geïnvesteerd in het project.

‘Ontslagronde bij Uplace’, meldde Het Laatste Nieuws deze morgen. Er werden eerst geen cijfers genoemd. Uiteindelijk blijkt dat Uplace heeft moeten afscheid nemen van tien van zijn 25 vaste medewerkers. 'Spijtig, maar we blijven over met een sterk team', zegt Jan Van Lancker, de CEO van Uplace.

Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace, stond er op de beslissing zelf toe te lichten aan De Tijd. ‘Dat is natuurlijk erg voor de betrokkenen. Maar wat kan ik als private ondernemer doen die op het laatste moment werd geconfronteerd met een vertraging die we niet echt hadden verwacht?', aldus Verhaeghe. 

Hij relativeert ook de beslissing: 'Het is trouwens niet de eerste keer dat dit ons overkomt. In 2012 (toen verloor het volledig vergunde project een eerste maal een aantal vergunningen, red.), hebben we om dezelfde redenen medewerkers moeten ontslaan'.

Uplace werkt met een kleine vaste eigen kern en schakelt vooral externen in. 'De voorbije maanden waren er voortdurend tientallen mensen aan het werk rond ons project. Tijdens de bouw zal dat snel oplopen tot 3.000. Al die mensen verliezen nu hun werk of hebben geen direct zicht meer op een job,' aldus Bart Verhaeghe.

Begin dit jaar was Uplace er nog rotsvast van overtuigd dat het nog voor de zomer zou kunnen beginnen met de grondwerken. Een aannemer was aangeduid om te starten op 21 april. Tegen het eind van het jaar zouden dan de echte bouwwerken moeten beginnen. Uplace zou openen in 2020.

Milieuvergunning

Op 30 maart kreeg Uplace evenwel zeer slecht nieuws. De Raad van State schorste de milieuvergunning. Hij duwde op de pauzeknop. Volgens het rechtscollege is het milieu-effectenrapport, dat acht jaar geleden werd ingediend, niet noodzakelijk meer up-to-date. Zeker op het vlak van mobiliteit, twijfelt de Raad van State.

Er moet daarom eerst een uitspraak ten gronde komen. Die komt er net voor of na de zomer. Zo lang die uitspraak er niet is, kan Uplace niet beginnen te bouwen. Als zou blijken dat een nieuwe MER moet wordt opgesteld, betekent dat dat een groot deel van het werk opnieuw moet worden gedaan, inclusief de aanvraag van nieuwe vergunningen.

Er is ook grote onzekerheid of het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel overeind blijft. Die uitspraak wordt rond november verwacht.

Een aantal experts achten, in tegenstelling tot Uplace, de kans groot dat de Vlaamse regering met een nieuw GRUP moet komen. Dat vraagt veel tijd. In die periode kunnen er geen vergunningen worden afgeleverd. Niet alleen voor Uplace (9 ha), maar ook niet voor alle projecten in de hele zone van in totaal 260 ha.

Politieke steun

De voorbije jaren heeft Uplace, hoewel al eens volledig vergund, veel politieke steun verloren. Er zijn geen protesten van individuele burgers. Uplace spreekt steevast van zeven gemeentes en organisaties die tegen hem zijn. Een ervan is Unizo.

Ook heel wat sterke burgemeesters uit de ruime regio verzetten zich en organiseren mee het verzet: Hans Bonte (sp.a) in Vilvoorde, Louis Tobback (sp.a) in Leuven en Bart Somers (Open VLD) in Mechelen.

'Als de Raad van State de milieuvergunning ten gronde verwerpt, moet een kruis worden gemaakt over Uplace’, herhaalde Koen Van den Heuvel, de fractieleider van CD&V toen de schorsing werd bekendgemaakt. Zijn partij zegt dat de nadruk moet liggen op de versterking van de lokale handelskernen.

Alle Brusselse politici zien Uplace als een bedreiging voor de eigen Brusselse projecten. Docks Bruxsel aan de Van Praetbrug en Europea, het onderdeel van Neo voor de herinrichting van de Heizel.

Enkel de N-VA verdedigt nog steeds het dossier. Ze vindt dat de rechtszekerheid primeert.

Met de verkiezingen van 2018 en 2019 is de kans klein dat het politiek verzet zal afnemen.

Financieel

Kan Uplace het financieel volhouden? Uplace is in handen van Bart Verhaeghe (67 procent), Luc Verelst (25 procent) en CEO Jan Van Lancker (8 procent). De eerste twee hebben heel diepe zakken.

Uplace is een project van zo’n 600 miljoen euro. Naar eigen zeggen heeft Uplace al zo’n 85 miljoen euro uitgegeven.

Eind 2015 was het gecumuleerd verlies bij Uplace NV al opgelopen tot 25 miljoen euro en was er een negatief eigen vermogen van 7 miljoen euro. Vandaag moet dat beduidend meer zijn.

In het verleden realiseerde Uplace heel wat lucratieve projecten, zoals de bouw van een reeks kantoren in Mechelen. Vandaag zit er geen enkel belangrijk ander project in de pijplijn. ‘Het project in Machelen vraagt al onze aandacht. We geloven er rotsvast in. Het is vandaag reeds een enorm commercieel succes. Er staan voldoende partijen klaar om in Uplace investeren.'

Schadeclaim

Bart Verhaeghe ontkent dat hij een schadeclaim voorbereidt. ‘De politieke spelletjes interesseren me niet. Ik wil in Vlaanderen kunnen ondernemen in een omgeving die voldoende rechtszekerheid biedt. Dat is vandaag absoluut te weinig het geval, niet alleen voor mij maar voor iedereen die wil ondernemen. Er is vandaag een zeer inefficiënt kader om te ondernemen. De overheid moet nu al voor de derde keer gaan remediëren. Dat leidt tot veel verloren energie bij iedereen.'

Bij de herziening van de brownfieldconvenant in 2015 tekende Verhaeghe dat hij zou afzien voor alle aansprakelijkheid van de overheid voor de fouten die de overheid tot dan heeft begaan. De Vlaamse overheid tekende voor de derde keer een 'inspanningsverbintenis' voor de toekomst. Wat dat inhoudt als het project zou vastlopen, is voer voor juristen.

Schadevergoeding

En als de overheid Uplace zelf  een schadevergoeding aanbiedt?  Dat is gebeurd in Antwerpen voor het eerste consortium dat het contract binnen had voor de bouw van de Lange Wapper en er zijn nu ook denkpistes in die richting voor windmolenparken.

'Echt. ik ben daar niet mee bezig. Daar gaat het mij vandaag niet om. Zoals Jean-Luc Dehaene zei: een probleem moet je maar oplossen als het zich stelt', aldus Bart Verhaeghe.Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud