Verwarring troef rond verlaagde btw in de bouw

Sloop van een woning ©ANP

De Vlaamse Confederatie Bouw wordt geconfronteerd met een stormloop van vragen over de veralgemening van de verlaagde btw van 6 procent voor afbraak en wederopbouw. Die wens van de Vlaamse regering is evenwel nog lang geen werkelijkheid.

De sfeer van optimisme  op de persconferentie  van de Vlaamse regering  op de nationale feestdag na haar laatste marathonzitting voor de vakantie heeft vervelende neveneffecten.

Voor wie niet kritisch luisterde en grondig de teksten las, kon al eens  de indruk ontstaan dat heel veel over de betonstop was beslist en uitgeklaard en dat er een algemene verlaging van de btw van 21 procent naar 6 procent  in geval van afbraak en onmiddellijke heropbouw er kortelings aan komt.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) kreeg al heel wat vragen van ongeduldige particulieren die er meer wilden over weten, in het bijzonder over de verlaagde btw.

113,9
verlaagde btw
Uit een berekening van het Rekenhof blijkt dat een veralgemening van de verlaagde btw zo'n 113,9 miljoen euro zou kosten, zo leert een parlementaire vraag van vorig jaar.

Margot Neyskens, woordvoerster van Vlaams minister van Energie en Begroting Bart Tommelein (Open VLD), is het er niet mee eens dat de perceptie is ontstaan dat die maatregel er zo komt, laat staan dat de Vlaamse regering en haar minister aan de perceptie heeft bijgedragen.

'Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. Vlaanderen wil daarom het BTW-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw uitbreiden naar alle Vlaamse stads- en dorpskernen, en mensen extra stimuleren met een Vlaamse slooppremie', staat te lezen op de website van Bart Tommelein.

Federale beslissing

De VCB staat volledig achter de algemene verlaging van de btw. 'We moeten wel bedrukken dat het aan de federale regering is om te hierover beslissen', aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. Niet de Vlaamse regering maar de federale regering is hiervoor immers bevoegd.

Er hangt ook een stevig kostenplaatje aan vast. Uit een berekening van het Rekenhof blijkt dat een veralgemening van die verlaagde btw zo'n 113,9 miljoen euro zou kosten, valt te leren uit een parlementaire vraag van vorig jaar.

Tijdens de federale begrotingsbesprekingen van de voorbije dagen werd over die btw-verlaging helemaal geen beslissing genomen. 

'Er moest dit jaar ook nog geen beslissing worden over genomen. We stellen het voor als een onderdeel van ons Energieplan 2021-2030 dat pas eind dit jaar aan Europa zal worden voorgelegd', aldus de woordvoerster.

Europa

Uit een andere parlementaire vraag van begin vorig jaar blijkt dat Europa zo'n algemene verlaging van de btw helemaal niet ziet zitten.

'Het kabinet van (federaal) minister Van Overtveldt vreest dat de EU een verdere uitbreiding van de vrijstelling zeker niet zal tolereren. Ik heb begrip voor de bezwaren inzake het Europese recht die minister Van Overtveldt voorlegt. Een lineaire uitbreiding voor het hele grondgebied is zeker geen evidentie', gaf minister Tommelein toen als antwoord.

Hoe groot is de kans dat Europa van gedacht kan veranderen? 'We gaan benadrukken dat, als die maatregel er niet komt, het vrijwel onmogelijk is de doelstellingen te halen', aldus het kabinet Tommelein.

In 32 steden

De Vlaamse regering kan wel zelf werk maken van de aangekondigde Vlaamse slooppremie, maar ook daar is het nog wachten op een concreet voorstel.

Vandaag is het verlaagd btw van 6 procent voor afbraak en heropbouw van toepassing in 32 steden en gemeenten, waarvan dertien in Vlaanderen. In 2009 en 2010 was er al even een veralgemeende verlaagde btw als anticrisismaatregel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect