Advertentie
netto

Vlaming ziet eigen bouwvergunning steeds minder zitten

't Groen Kwartier van Matexi, het vroege Militaire Ziekenhuis van Antwerpen, werd een nieuwe woonwijk. ©RV DOC

De tijd dat bouwvergunningen vooral afgeleverd werden aan private personen, meestal voor de bouw van het eigen huis, is voorbij. Woonprojecten worden het werk van grote spelers.

Terwijl in 2000 in Vlaanderen nog meer dan de helft (52 procent) van de afgeleverde bouwvergunningen bestemd was voor particulieren, is dat in 2016 gedaald tot minder dan een derde (30 procent).

 

Residentiële bouwprojecten zijn steeds vaker in handen van specialisten: vastgoedontwikkelaars, institutionele investeerders als verzekeraars en pensioenfondsen, en al dan niet beursgenoteerde vastgoedgroepen. 

Een appartementsblok met honderd wooneenheden neergezet door die specialisten is geen uitzondering meer. Net als grote herontwikkelingen zoals het vroegere militaire ziekenhuis in Antwerpen, dat Matexi herontwikkelde tot een nieuwe woonwijk, ’t Groen Kwartier, met 400 woningen.

Het voorbereiden van een dossier wordt ook steeds complexer. De resterende, beschikbare percelen hebben meer gebruiksbeperkingen met administratieve rompslomp en technische complexiteit als gevolg. Veel private eigenaars weten niet hoe ze daar zelf aan moeten beginnen. 

Toekomst

Het ziet ernaar uit dat die trend zich alleen maar doorzet.

Dat is zeker het geval in Vlaanderen. De graad van appartementisering steeg sinds de jaren negentig van 36 procent procent naar 64 procent vandaag. De betonstop, bedoeld om de schaarse open ruimte te beschermen, zal dit alleen maar versterken.

Maar ook in Wallonië, waar de appartementisering veel minder uitgesproken is, daalde het aandeel van private personen in de vergunningen van 74 naar 50 procent. 

‘De complexiteit en administratieve opvolging maken de expertise van specialisten steeds meer noodzakelijk’, zegt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, die de cijfers verzamelde. Zo moet rekening gehouden worden met het recht van voorverkoop, vogelrichtlijngebieden, beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten, overstroombare gebieden, richtlijnen rond bodemonderzoek... 

Ontzorging

Veel gezinnen zijn op zoek naar kant-en-klare woonoplossingen zonder veel bouwperikelen. Als ze een te verbouwen woning kopen, is dat in de eerste plaats om budgettaire redenen. Ook investeerders wensen vaker panden die meteen verhuurbaar zijn. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud