Zeebrugse zeesluis verzinkt in moeras van procedures

Zeebrugge heeft dringend zijn tweede sluis nodig, is in de kusthaven te horen. ©Wouter Van Vooren

De haven van Zeebrugge heeft van de Vlaamse overheid te horen gekregen dat pas in 2023 en niet in 2022 met de bouw van de nieuwe zeesluis kan worden gestart. 'Als de Raad van State straks de bezwaren tegen de bouw aanvaardt, dreigt zelfs twee jaar vertraging.'

De bouw van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge - die de Zeebrugse achterhaven bereikbaarder moet maken voor de steeds grotere (auto)schepen - staat al 15 jaar op de agenda van de Vlaamse regering.

In 2016 verklaarde toenmalig minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) dat hij tijdens zijn legislatuur - dus uiterlijk op 2019 - de eerste spade in de grond wou. Een jaar later zei toenmalig minister-president Geert Bourgois (N-VA) dat dat niet zou lukken. Na jaren van studiewerk werd eind 2018 eindelijk beslist waar de nieuwe zeesluis - een project van 1 miljard euro als men alle omgevingswerken meerekent - zou komen: op de locatie van de totaal verouderde en amper nog gebruikte Visartsluis. In 2019 volgde het officiële groen licht. Maar zoals het er nu uitziet, wordt ten vroegste in 2023 met de bouw gestart.

'We kregen vorige week van de overheid te horen dat extra studiewerk nodig is en dat dat een jaar in beslag zou nemen', zegt voorzitter Marc Adriansens van Apzi, dat alle Zeebrugse havenbedrijven verenigt. 'De datum van de eerste spade wordt daarmee verschoven van het initiële 2021-2022 naar 2023-2024. En dan moet men nog een aannemer aanstellen.'

Een nieuwe tweede sluis is absoluut dringend nodig. Als de Vandammesluis blokkeert, ligt de hele achterhaven plat. We begrijpen de nieuwe vertraging niet.
Tom Hautekiet
Topman haven van Zeebrugge

Volgens Adriansens is de kans heel groot dat er deze legislatuur niet meer met de werken wordt gestart. 'Dat krijg ik aan mijn Aziatische rederijklanten - Adriansens leidt in Zeebrugge ICO, de grootste autoterminal ter wereld - niet uitgelegd. We profileren ons als een snelle kusthaven. Maar aan de oude Vandammesluis - de enige toegang tot de achterhaven die gelukkig recentelijk mondjesmaat werd hersteld - worden we regelmatig met wachttijden geconfronteerd. Dat is nefast voor een haven.'

Ook de Zeebrugse haventopman Tom Hautekiet is weinig opgezet met de vertraging, waardoor volgens hem ten vroegste in 2023 met de bouw kan worden gestart. 'Een tweede sluis is absoluut dringend nodig. Als de Vandammesluis blokkeert, ligt de hele achterhaven plat. We hadden de overheid - de bouwheer die ook het grootste deel financiert - gevraagd nog een paar voor ons belangrijke technische alternatieven te onderzoeken. Maar we snappen niet waarom dat een jaar extra in beslag moet nemen.'

Raad van State

Hautekiet is echter nog meer bezorgd over de bezwaren die werden ingediend tegen het 'voorkeursbesluit' voor de zeesluis. De zeilclub RSBC en de scheepshersteller Gardec stapten naar de Raad van State omdat de nieuwe sluis de ingang van de jachthaven blokkeert en het clubhuis mogelijk in de werfzone belandt. Gardec zou met zijn ateliers moeten verhuizen.

Met de twee bezwaarindieners is overleg gestart om tot een oplossing te komen. Maar eind vorig jaar adviseerde de auditeur van de Raad van State wel al om het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis, op grond van die bezwaren, te vernietigen. In veel gevallen volgt de Raad van State dat advies op. Hautekiet: 'We verwachten een uitspraak in juni. Als het advies wordt gevolgd, kijken we tegen twee jaar vertraging aan.'

Het Zeebrugse sluizenproject toont het falen aan van het systeem van de 'complexe projecten', dat de besluitvorming sneller en efficiënter moest maken.

Het Zeebrugse sluizenproject toont tegelijk het falen aan van het systeem van de 'complexe projecten' dat jaren geleden door de overheid werd opgezet. Via die procedure krijgen alle 'stakeholders' en partijen die op een of andere manier hinder ondervinden van grote infrastructuurwerken voldoende tijd en inspraakmogelijkheden om hun mening en bezwaren te uiten. Op basis daarvan wordt dan een 'voorkeursbesluit' opgesteld. De regering - die er in het geval van Zeebrugge jaren niet in slaagde tot een gedragen beslissing te komen - belooft met zo'n procesaanpak meer efficiëntie, een snelle en robuuste besluitvorming en onomkeerbare beslissingen. Quod non. Tegen de voorkeursbesluiten worden nog altijd bezwaren ingediend bij de Raad van State.

Zeebrugge is al sinds 2014 'een complex project'. Ook de aanleg en de voorbereiding van de Antwerpse Oosterweelwerken en de uitbreiding van de Antwerpse containerterminals nabij Doel kregen na de voorkeursbesluiten nog bezwaren via de Raad van State aan hun broek. Ook daar dreig(d)en vertragingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud