‘Zonder taxshift voor bouw dreigen 20.000 jobs te verdwijnen'

©David Rozing/Hollandse Hoogte

‘Als er geen taxshift komt voor de bouw, dreigen er tegen het einde van de regeerperiode 20.000 jobs te verdwijnen’, waarschuwt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Daarom hoopt de sector op een eigen taxshift.

‘In september hebben we een afspraak met de regering voor een taxshift voor de bouw’, zegt Robert de Mûelenaere in een interview met De Tijd. En hij heeft er goede hoop op, want in juli heeft de regering de deur opengezet om nog iets te doen voor de sector, blijkt uit het uitgeschreven akkoord. ‘Er wordt onderzocht of met ingang van 1 januari 2016 een bijkomende taxshift kan worden georganiseerd in de bouwsector’, valt te lezen.

Op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wordt dat bevestigd. ‘Wij hebben er inderdaad sterk voor gepleit om dat op te nemen in het akkoord. Dat is gelukt. Er is nu het engagement om het zo vlug mogelijk te bekijken. Hoe we dat concreet invullen, ligt dus nog voor ter bespreking.’

Een Belgische werknemer in de bouw met een gemiddeld loon kost 32 euro per uur, een Pool 22 euro.
Robert de Mûelenaere
Gedelegeerd bestuurder Confederatie Bouw

De regering-Michel is gevoelig voor de waarschuwing van de bouwsector omdat er heel veel werknemers in actief zijn. Doordat veel ondernemingen vaak een beroep doen op buitenlandse werknemers, zoals Polen en Slovaken, worden de Belgische bouwvakkers evenwel weggeconcurreerd. ‘Een Belgische werknemer met een gemiddeld loon kost de werkgever 32 euro per uur, een Poolse maar 22 euro’, stelt de Confederatie Bouw.

Volgens de sectororganisatie zijn er het afgelopen jaar 5.000 jobs verdwenen in de bouwsector. ‘We zitten weer op het peil van 2007. Alle jobs die gecreëerd zijn door de relanceplannen van de jongste jaren zijn dus weg’, zegt de Mûelenaere.

De Confederatie Bouw vreest dat er tegen het einde van de regeerperiode 20.000 extra jobs gaan verdwijnen. En dat staat volgens de Mûelenaere in schril contrast met de 10.000 extra jobs waar het Federaal Planbureau op rekent voor de bouw tegen het einde van de regeerperiode.

Daarom luidt hij de alarmbel en heeft hij een voorstel voor een taxshift bezorgd aan de regering. De bouwsector vraagt een lastenverlaging van 6 euro per uur. ‘Dat is een minimale inspanning, maar wellicht voldoende’, luidt het. Dat kost de begroting 1,3 miljard euro, maar in ruil heeft de bouwsector aan de regering andere belastingverhogingen voorgesteld die de bouwsector treffen. Over welke het gaat, wil de Mûelenaere niet kwijt. Maar vanaf het tweede jaar zal de taxshift voor de bouw, onder andere via terugverdieneffecten, volgens hem wel geld opbrengen.

De geplande verlaging van de socialezekerheidsbijdragen van 33 naar 25 procent is voor de bouwsector onvoldoende. ‘Het huidige reële tarief op een gemiddeld loon is 25,79 procent. Voor de bouwsector betekent dat slechts een verlaging met 0,79 procentpunt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud