Advertentie

Gesprek van de laatste kans voor 3M

De milieu-inspectie en 3M zitten donderdag rond de tafel. ©BELGA

3M krijgt donderdag een laatste kans om te bewijzen dat het de inwoners rond zijn fabriek niet 'extra' blootstelt aan schadelijke pfas. Kan het dat niet, dan moet het mogelijk zijn productie stilleggen.

3M heeft donderdag een gesprek met de Vlaamse milieu-inspectie. Het Amerikaanse chemiebedrijf krijgt de kans duidelijkheid te geven over de schadelijke stoffen die het uitstoot. 3M weigert al twee maanden de door de milieu-inspectie gevraagde bewijzen dat het de omgeving niet belast met extra pfas. Dat zijn syn­the­ti­sche stof­fen die van nature niet in het mi­li­eu voor­ko­men en die scha­de­lijk zijn voor plan­ten, die­ren en men­sen.

Als 3M niet kan antwoorden op de vragen van de milieu-inspectie, wil Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een deel van de fabriek in Zwijndrecht sluiten. 'Een bedrijf dat niet weet wat het uitstoot, begaat een milieuovertreding. Het neemt een risico voor het leefmilieu', zegt het kabinet-Demir.

91 procent van de 800 omwonenden rond de 3M-fabriek heeft te veel schadelijke pfas in het bloed. De helft riskeert zware gezondheidsproblemen te krijgen, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De grond en het grondwater in Zwijndrecht zijn zwaar verontreinigd met forever chemicals, chemische stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn.

De wetgeving om een bedrijf of een deel van een bedrijf te sluiten tot er een oplossing is gevonden, is heel duidelijk. Dat kan als er sprake is van een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf én als men kan bewijzen dat er gevaar bestaat voor mens en milieu.
Kurt Deketelare
Professor Publiek Recht

'De wetgeving om een bedrijf of een deel ervan te sluiten tot er een oplossing is gevonden, is duidelijk', zegt Kurt Deketelaere, professor publiek recht aan de KU Leuven. 'Dat kan als sprake is van een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf, wat via een bestuurlijke maatregel gebeurt, en als je kan bewijzen dat gevaar bestaat voor mens en milieu, wat via een veiligheidsmaatregel gebeurt.'

Juridisch gevecht

3M kan in beroep gaan tegen een bestuurlijke maatregel en vragen om de sluiting op te heffen. Tegen een veiligheidsmaatregel zijn de beroepsmogelijkheden beperkt. 'Het beroep wordt ingediend bij de minister', zegt Deketelaere. 'De kans op slagen is dus klein. Bovendien schort een beroep de maatregelen niet op.' Ook kan Demir een dwangsom opleggen als ze wil dat de maatregelen snel worden uitgevoerd.

De omwonenden kunnen bij de provincie, de burgemeester of de milieu-inspectie een verzoek indienen om de fabriek deels te sluiten. 'Het verbaast me dat dat nog niet is gebeurd', zegt Deketelaere. 'Ze moeten bewijzen dat er een milieumisdrijf of milieu-inbreuk is gepleegd. Dat geldt ook voor de overheid. Maar ik neem aan dat de inspectiediensten intussen wel weten of er illegale lozingen zijn geweest en of de uitbating conform de omgevingsvergunning gebeurt. De overheid heeft er uiteraard alle belang bij om de correcte juridische weg te volgen.'

Ik neem aan dat de inspectiediensten intussen weten of er illegale lozingen zijn geweest.
Kurt Deketelaere
Professor publiek recht

Als Demir beslist dat de vervuilende productielijnen moeten sluiten, zal dat geleidelijk gaan. 'Het gaat om een sevesobedrijf (dat stof­fen ver­werkt die bij een on­ge­val scha­de­lijk kun­nen zijn voor de om­ge­ving, red.)', zegt Deketelaere. Daar kan je niet van de ene dag op de andere de knop afzetten en een deel van de productie sluiten. Dat moet veilig gebeuren.'

3M haalt als verdediging aan dat het altijd gehandeld heeft volgens de milieuvergunningen die het van de Vlaamse overheid heeft gekregen. 'Als het tot aansprakelijkheden komt, zal dat een van de verdedigingslinies zijn', zegt Deketelaere. 'Maar als de overheid bewijs heeft dat de milieuwetgeving niet wordt gevolgd, wordt dat moeilijk.'

Het Agentschap Zorg en Gezondheid plant volgend jaar een uitgebreid biomonitoringonderzoek bij de omwonenden. Dat zal peilen naar de blootstellingswegen van pfos en pfas en de gezondheidseffecten bij wie te veel pfas in zijn bloed heeft.

Imago chemiesector

De chemiesector zit verveeld met 3M. 'Er is geen directe link met de andere chemiebedrijven die hier actief zijn, maar veel mensen scheren alle chemiebedrijven over een kam', is te horen. 'Dat is slecht voor ons imago. De chemie doet enorme inspanningen om zijn ecologische voetafdruk te verminderen.'

'3M had proactiever en transparanter kunnen communiceren', zegt een chemiebron, die anoniem wil blijven. 'Dat 3M zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen om de historische vervuiling op te ruimen, lijkt ons evident.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud