Chemie gaat miljoenen liters drinkwater besparen

Het Amerikaanse Aecom ontwierp een ontziltingsinstallatie voor Keppel in Singapore.

Het Amerikaanse Avaio gaat in de Antwerpse haven een ontziltingsfabriek bouwen. Daardoor kan de Antwerpse chemie miljoenen liters drinkwater besparen. Dat dreigt een schaarser goed te worden.

Voor de chemie- en de farmasector is water cruciaal voor het productieproces. Het wordt gebruikt als koelwater om de veiligheid van industriële processen te garanderen, maar ook als grondstof voor de productie van kunststoffen, verf of cosmetica, als schoonmaakmiddel of om luchtemissies te zuiveren. Bijna 90 procent van het water dat de sector in België verbruikt, is oppervlaktewater uit de Schelde of de dokken. 6 procent is drinkwater afkomstig van het net.

Extreme temperaturen en lange droogteperiodes leidden de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in Europa tot leidingwatertekorten en lagewaterstandenrecords in rivieren. De vraag naar ontziltingsinstallaties, die zout (zee)water zuiveren tot drinkbaar water, klinkt daarom luider. Ook de chemiesector toont interesse om zijn drinkwaterverbruik te verminderen.

De New Yorkse investeringsmaatschappij Avaio gaat in samenwerking met het Amerikaanse engineeringbedrijf Aecom een ontziltingsinstallatie bouwen in de Antwerpse haven. Die 'waterfabriek' zal brak - half zoet en half zout - dok- of Scheldewater oppompen, ontzouten en omzetten in proceswater. Chemiebedrijven kunnen dat water gebruiken voor hun productie in plaats van drinkwater.

40.000
gezinnen
Het drinkwater dat wordt uitgespaard, komt volgens de Amerikaanse investeerders overeen met het jaarlijkse verbruik van 40.000 gezinnen van vier personen.

De installatie zal een opstartcapaciteit hebben van 500 kubieke meter of 500.000 liter per uur. Het drinkwater dat wordt uitgespaard, komt volgens de Amerikaanse investeerders overeen met het jaarlijkse verbruik van 40.000 gezinnen van vier personen. In 2017 verbruikten de Belgische chemie- en farmasector 54 miljoen kubieke meter of 54 miljard liter drinkwater per jaar. De totale drinkwaterconsumptie in Vlaanderen bedraagt 1 miljoen kubieke meter per dag.

Dankzij de nieuwe installatie zal het ontzilte proceswater vijf keer minder zout bevatten dan drinkwater, waardoor het beter geschikt is voor chemie-installaties. Ook dat leidt tot minder watergebruik, minder afvalwater en minder chemicaliën voor waterbehandeling.

Covestro

De nieuwe fabriek komt in de Antwerpse haven op de site van het Duitse chemiebedrijf Covestro. De installatie zal via een pijpleiding ook de chemiebuur Evonik bevoorraden. Avaio en Aecom hebben contacten met andere chemiebedrijven in de haven, maar volgens de chemiefederatie Essenscia, die het project mee begeleidt, is het te vroeg om meer namen vrij te geven.

'We hebben wereldwijd ervaring met het ontwerpen van ontziltingsinstallaties', zegt Friso van Bijnen, directeur van Aecom. 'Het is proven technology. Maar het unieke is dat we ons idee om duurzamer met drinkwater om te gaan voor het eerst op deze schaal toepassen voor industrieel gebruik en dat in de Antwerpse chemie grote bereidheid bestaat om daaraan mee te werken.' Hoeveel de fabriek - die modulair valt uit te breiden - precies zal kosten, is onduidelijk. 'Het gaat over een miljoeneninvestering', klinkt het.

Brak dokwater

'Nu vertrekken we van drinkwater van de intercommunale Water-link, die zijn water uit het Albertkanaal haalt', zegt Ann De Bie, de woordvoerster van Covestro. 'Dat zetten we om in gedemineraliseerd water dat we gebruiken in de productie en om stoom te produceren als hulpbron. Dankzij de waterfabriek, die water oppompt uit het nabijgelegen dok, kunnen we ons drinkwaterverbruik met 98 procent verminderen. Drinkbaar water zal alleen nog voor sanitair worden gebruikt.'

Covestro zal een deel van het (warmere) koelwater dat nu na gebruik weer in het dok wordt geloosd naar de ontziltingsfabriek sturen. Die kan zo efficiënter werken.

Covestro - dat vijf jaar geleden van Bayer afgesplitst werd - produceert grondstoffen voor isolatieschuimen en polycarbonaat, een stevige, transparante en temperatuurbestendige kunststof die gebruikt wordt in autokoplampen, daken, nierdialysetoestellen en behuizingen van 5G-antennes.

De installatie vermindert de druk op de drinkwaterbevoorrading en verkleint het risico dat we in extreme droogteperiodes een tekort hebben.
Danny Erreweyaert
Evonik

'De installatie is een win-win voor iedereen', zegt Danny Erreweyaert van Evonik. 'Ze vermindert de druk op de drinkwaterbevoorrading en verkleint het risico dat we in extreme droogteperiodes een tekort hebben.'

Evonik, het vroegere Degussa, produceert silanen, een grondstof die onder meer de rolweerstand van autobanden verbetert. Met een productie van 260.000 ton per jaar is het een van de grootste producenten van methionine, aminozuren die worden gebruikt in de voeding van kippen, varkens en garnalen. Ter illustratie: één kip heeft in haar korte leven maar enkele grammen methionine nodig.

'De investering sluit perfect aan bij onze ambitie om meer water te besparen', zegt Frank Beckx, de topman van Essenscia. 'Met 50 chemie- en farmabedrijven werken we tegen september volgend jaar een concreet actieplan uit.'

Avaio en Aecom beginnen volgend jaar met de aanvraag van de vergunningen voor de ontziltingsinstallatie. Midden 2022 zou de bouw beginnen en in 2024 moet de fabriek operationeel zijn. De bedoeling is de installatie te laten draaien op groene stroom. In een latere fase zou de fabriek gezuiverd afvalwater kunnen hergebruiken, waardoor een industriële waterkringloop ontstaat.

Avaio en Aecom

Avaio is een Amerikaanse investeringsmaatschappij die voor meer dan 50 miljard dollar aan infrastructuur- en bouwprojecten in de water-, transport-, energie en digitale sector heeft gefinancierd. Het was aanvankelijk de investeringspoot van het Amerikaanse beursgenoteerde Aecom, een van de grootste engineeringbedrijven ter wereld met een omzet van 13,5 miljard dollar en 56.000 werknemers wereldwijd. In 2016 werd het door voormalige werknemers van Aecom afgesplitst tot een onafhankelijk bedrijf.

Aecom - wiens roots teruggaan tot 1910 - ontwerpt en ontwikkelt infrastructuurprojecten voor grote klanten, van overheden tot multinationals. Voor het project in Antwerpen heeft Aecom Avaio aan boord gehaald voor de bouw, de financiering en de uitbating van de nieuwe waterfabriek. Bekende infrastructuurprojecten waar Aecom aan meewerkte, zijn het nieuwe World Trade Center, de luchthavens van Sydney, Hongkong en Abu Dhabi, het Cape Down stadion in Zuid-Afrika, Ferrari World in Abu Dhabi en het ontwerp van de nieuwe pier in Schiphol.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud