Groen licht voor Antwerpse bouwplannen Ineos

Een bestaande fabriek van INEOS in de Antwerpse haven. ©Photo News

Na het stadsbestuur geeft ook de Antwerpse provincie Ineos de toelating twee megafabrieken te bouwen in de haven. Ondanks de honderden bezwaarschriften van milieubewegingen.

De Britse chemiereus Ineos van de Britse miljardair Jim Ratcliffe - de eigenaar van de wielerploeg Team Ineos - kondigde begin dit jaar aan dat hij boven het dorpje Lillo op de Antwerpse rechteroever twee reusachtige fabrieken gaat bouwen. Een kraker die ethaan kraakt tot ethyleen en een fabriek die propaan omzet in propyleen. Beide zijn basisgrondstoffen voor de plasticindustrie.

De twee projecten staan voor een investering van 3 miljard euro. Het gaat om een van de grootste investeringen in de Europese chemie-industrie van de afgelopen twintig jaar. Ratcliffe belooft ook 400 nieuwe jobs. De twee fabrieken moeten in 2024 klaar zijn.

De activisten moeten niet doen alsof we een stuk Amazonewoud willen vernietigen. De terreinen liggen midden in bestaande industrie. Dat is land dat altijd bestemd was voor de industrie.
John McNally
Projectverantwoordelijke INEOS

De afgelopen maanden kwam het gigantische project zwaar onder vuur te liggen van milieuorganisaties en actiegroepen. Ze protesteren tegen het feit dat Ineos voor zijn Antwerpse fabrieken ethaangas wil aanvoeren uit Amerikaans schaliegas. De ontginning daarvan is controversieel en volgens milieu-experts heel vervuilend.

Ecologische voetafdruk

De milieubewegingen vrezen voorts dat de twee nieuwe fabrieken de ecologische voetafdruk van de Antwerpse haven - die nu al goed is voor 18 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar - nog doen toenemen. Last but not least protesteren ze ook omdat op een aanliggend terrein waar de twee fabrieken moeten komen 55 ha bos moet worden gekapt om een tijdelijke werfzone te creëren. Tegen de vergunningsaanvraag van Ineos liepen 417 individuele bezwaarschriften binnen, plus de petitie Antwerpen Schaliegasvrij met meer dan 5.700 handtekeningen.

417
Bezwaarschriften
Tegen de plannen van INEOS in de Antwerpse haven kwamen 417 individuele bezwaarschriften binnen.

Ook Natuurpunt, dat een gift van Ineos aanvaardde om bos in Kapellen te kopen om dat als natuurgebied open te stellen, verzette zich. De actiegroep StRaten-generaal had het over de 'saucissonering' door Ineos omdat het apart een aanvraag indient voor de voorbereidende werken en apart een voor de fabrieken. 'Bos kappen voor installaties waarvan nog niet geweten is of ze vergund geraken, is voorbarig', klonk het.

Positief advies

Midden september gaf het Antwerpse schepencollege een positief advies over het Ineos-boskapdossier aan de provincie. Na het stadsbestuur ziet nu ook de provincie geen graten in de bomenkap en krijgt Ineos een vergunning voor de voorbereidende werken. Concreet betekent dat dat Ineos zijn site in het Antwerpse havenbedrijf 'bouwrijp' mag maken.

INEOS zegt bereid te zijn om elke boom die wordt gekapt te compenseren door er elders twee aan te planten.

Volgens eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) heeft het provinciebestuur het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie gevolgd. In die commissie, aldus de deputatie, kantte enkel het Agentschap voor Natuur en Bos zich tegen de vergunning. 'Het Agentschap gaf wel enkele voorwaarden op voor het geval we toch een vergunning zouden geven', zegt Lemmens.'Het gaat onder meer om een boscompensatie van 55 hectare die moet worden aangeplant. Dat is meer dan wettelijk moet, maar wij kunnen dat opleggen in de vergunning.'

Jim Ratcliffe, de Britse eigenaar van de chemiereus INEOS. ©Emy Elleboog

Ineos zegt bereid te zijn om elke boom die wordt gekapt te compenseren door er elders twee aan te planten. Het zegt ook volledig met de overheid te willen meewerken om de natuurcompensaties op een verantwoorde manier te doen. 'We vragen niets liever', zei John McNally, de topman van het project, onlangs in De Standaard. 'Maar men moet niet doen alsof we een stuk Amazonewoud willen vernietigen. De terreinen liggen midden in bestaande industrie. Dat is land dat altijd bestemd was voor de industrie.'

Volgens Hans Casier, de Belg die een sleutelfunctie in Ineos uitoefent, is er geen sprake van een salamitactiek. 'Dit is het belangrijkste project van Ineos', zei hij onlangs in De Tijd. 'Dit gaat om meerdere installaties. Die worden niet gelijktijdig gebouwd. In feite bouwen we een hele stad. Daarom moeten we dat in stukken opdelen. Maar er zal wel een overkoepelend milieu-effectenrapport zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud