Advertentie

Ineos doet nieuwe aanvraag voor Antwerpse megafabriek

Ineos is al actief in de Antwerpse Haven met enkele andere fabrieken. ©Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De Britse chemiereus Ineos heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor zijn megafabriek in de Antwerpse haven. De vorige vergunning werd op vraag van milieugroepen geschorst.

De chemiereus Ineos, eigendom van de Britse miljardair Jim Ratcliffe, plant in Lillo in de Antwerpse haven een ethyleenfabriek, een investering van 3 miljard euro. Het project zou goed zijn voor 300 directe jobs.

Maar het project - Project One gedoopt bij Ineos zelf - roept weerstand op bij milieugroepen. Die slaagden erin een vorige omgevingsvergunning te laten schorsen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nadat Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) ze aanvankelijk wel had goedgekeurd. De Raad vond dat hij de volledige milieu-impact van het project niet kon beoordelen.

De essentie

  • De Britse chemiereus Ineos heeft een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor een magafabriek in Antwerpen.
  • De vorige vergunning werd eerst toegekend en vervolgens geschorst op vraag van enkele milieugroepen.
  • Ineos hoopt dat de fabriek halfweg 2026 operationeel zal zijn, maar de weerstand blijft groot.

De nieuwe aanvraag houdt rekening met die kritiek, en omvat om die reden meteen een zogenaamd OVR (omgevingsveiligheidsrapport) en een milieueffectrapport voor alle fases van het project, meer bepaald de voorbereidende werken, constructie en exploitatie.

Als de provincie Antwerpen de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaart, dan wordt ze publiek inkijkbaar. Dat is meteen de start van een openbaar onderzoek, dat 30 dagen loopt. In die periode zal ook een publieke informatievergadering worden georganiseerd, aldus Ineos.

Controverse

Over de fabriek - een zogenaamde kraker die ethaangas omzet in ethyleen, een belangrijke basisgrondstof voor de chemie - is al jaren een welles-nietesspelletje bezig tussen Ineos en een tiental milieugroepen. Volgens de chemiereus zal de fabriek qua ecologische voetafdruk met voorsprong de schoonste in haar soort worden binnen de Europese stoomkrakers, in die mate zelfs dat het project de lat hoger zal leggen in de hele sector. Bovendien maakt Ineos zich sterk dat het project na tien jaar al klimaatneutraal zal zijn.

Milieugroepen zijn er dan weer van overtuigd dat een fabriek aangedreven door fossiele brandstoffen - in casus ethaan, een bijproduct van schaliegaswinning - al van bij de conceptie verouderd is. Bovendien stippen ze aan dat er al een overaanbod is aan ethyleen, wat de bouw van een nieuwe fabriek volgens hen overbodig maakt. Verschillende actiegroepen gaven al aan opnieuw in het verweer te zullen gaan tegen Project One.

Stikstof

Daarnaast geldt de vraag in hoeverre het project verzoenbaar is met het recente stikstofarrest. Dat zet de regelgeving over de stikstofuitstoot voor bedrijven op losse schroeven. Het gevolg is dat er voorlopig geen projecten meer mogen worden uitgevoerd die de bestaande hoge stikstofdruk op onze natuurgebieden nog verhogen. Vlaanderen werkt momenteel aan een nieuw stikstofbeleid.

Ineos maakt zich evenwel sterk dat door in het productieproces een combinatie van twee technieken te integreren die de stikstofdepositie sterk terugbrengen, de uitstoot bijzonder laag kan blijven. 'Onze waarden zullen dermate laag zijn dat ze geen significante impact zullen hebben op natuurlijke habitats', aldus woordvoerder Nathalie Meert. 'De exacte waarden zullen terug te vinden zijn in het milieueffectrapport dat binnenkort publiek wordt.'

Ineos hoopt de fabriek halfweg 2026 in gebruik te kunnen nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud