Onderzoek naar veiligheid van chemische producten is 'pure bangmakerij'

Voor twee op de drie chemische producten kan de industrie niet garanderen of ze veilig zijn voor de gezondheid en het milieu. ©Jonas Lampens

Het onderzoek naar de gebrekkige veiligheidsinformatie over chemische producten is 'pure bangmakerij', zegt de federatie van de chemie essenscia. Al geeft de chemiesector ook toe dat er nog werk is aan de invoering van de Europese regels.

De Europese chemiesector neemt het niet al te nauw met de Europese REACH-regels (of Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen), blijkt uit een onderzoek van het Europees Milieubureau (EEB), een koepel van milieu-ngo's. De chemie-industrie levert de vereiste veiligheidstesten niet, waardoor het niet duidelijk is of chemische producten gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het gaat om chemische producten voor industriële toepassingen, maar ook keuken- en tuinmiddeltjes, voeding of geneesmiddelen.

'We nemen de recente bevindingen zeer serieus en we zullen de conclusies evalueren.'
Solvay

Volgens het Europees Agentschap van Chemische Stoffen (ECHA), dat moet waken over de naleving van REACH in opdracht van de Europese Unie, is de veiligheid bij twee op de drie chemicaliën dan weer niet gegarandeerd. De kwaliteit van de gegevens moet beter, klinkt het. 

In een reactie op het onderzoek stelt Cefic, de Europese federatie van de chemie-industrie, dat de sector werk blijft maken van de implementatie van REACH. 'De Europese chemiesector neemt de bevindingen ernstig. We zullen transparant zijn over de acties die we ondernemen om de situatie te remediëren', zegt Marco Mensik, de directeur-generaal van Cefic.

Essenscia, de Belgische federatie van de chemiesector, is minder bezorgd en bestempelt het onderzoek van het EEB als 'pure bangmakerij'. 'In het kader van REACH doen onze bedrijven alles wat er wettelijk van hen wordt verwacht, dat is evident. In de chemiesector nemen we veiligheid voor mens en milieu ook bijzonder ernstig, dat is altijd onze voornaamste prioriteit. Maar de verklaringen van het EEB zijn pure bangmakerij', stelt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia.

De federatie wijst erop dat het een huzarenstukje is om de 22.000 chemische substanties die de chemiebedrijven gebruiken op te lijsten. 'REACH is met bijna 95.000 registraties voor meer dan 22.000 chemische stoffen de meest ambitieuze en meest uitgebreide chemiewetgeving in de wereld. Het was voor bedrijven de voorbije tien jaar een complexe opgave en een gigantische uitdaging om voor elke stof alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Alle chemische stoffen die vandaag op de markt komen, zijn aanvaard door het ECHA en voldoen dus de facto aan de Europese wet. Toch nemen we de aanbevelingen van het ECHA over de kwaliteit van sommige dossiers zeer ernstig en de sector werkt in alle transparantie mee aan een efficiënte oplossing', stelt Tine Cattoor, hoofd productbeleid van essenscia.

Solvay

Solvay , dat net als 32 andere chemiebedrijven in België wordt geviseerd in het EEB-onderzoek, laat in een reactie weten dat REACH 'een topprioriteit' is. 'We houden ons aan de regelgeving', luidt het. 'We nemen de recente bevindingen heel serieus en zullen de conclusies evalueren.' En: 'Solvay werkt binnen Cefic samen met het ECHA en de Europese Commissie om te bepalen op welke gebieden mogelijk verbeteringen nodig zijn.'

Umicore  meldt dat het wel in orde is met de REACH-vereisten, in tegenstelling tot wat het onderzoek aangeeft. 'De claim tegen Umicore is dat onze gegevens niet zijn bijgewerkt. De autoriteiten stellen dat een update om de vier à vijf jaar aanvaardbaar is. Umicore liet zijn producten registreren in 2015 en in 2017. Op basis van die update-vereiste en de tonnages voldoet Umicore volledig aan REACH.' 

REACH werd in 2007 ingevoerd. Het doel was alle in Europa gebruikte chemicaliën te registreren en de veiligheid ervan te evalueren. Die oefening blijkt moeilijker dan gedacht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n