Pijpleidingen door Vlaanderen stuiten op verzet

©BELGA

De komst van een pijpleidingenstrook van 45 meter breed van de Antwerpse haven naar het Ruhrgebied botst op weerstand. Landbouwbedrijven en natuur zouden moeten wijken voor de ‘snelweg van de petrochemie’.

Nadat het project een tijd onder de radar gebleven was, tekenen almaar meer gemeenten, omwonenden, landbouwers en natuurorganisaties bezwaar aan tegen de bouw van een kilometerslange pijpleidingenstrook door Vlaanderen. De Vlaamse regering had in december in de luwte de startnota gelanceerd met het plan om een bundel pijpleidingen aan te leggen om de Antwerpse haven via het Nederlandse industriedomein Geleen te verbinden met het Ruhrgebied in Duitsland.

De ‘leidingstraat’, zeg maar een snelweg voor de petrochemische industrie, zou vijf tot acht parallelle ondergrondse pijpleidingen bevatten en 45 gemeenten doorkruisen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. De leidingen moeten dienen om vlot basismaterialen voor de chemie te kunnen transporteren, zoals propaan, ethyleen en ammoniak, maar ook waterstof of afgevangen CO2 zou zo vervoerd kunnen worden. De bedoeling is dat ook de chemieclusters in Geel, Meerhout, Tessenderlo en Beringen aansluiten op het netwerk.

De leidingen moeten dienen om vlot basismaterialen voor de chemie te kunnen transporteren zoals propaan, ethyleen en ammoniak, maar ook waterstof of afgevangen CO₂.

Het project moet een antwoord bieden op de toenemende fileproblemen rond Antwerpen. Net zoals er al een leidingstraat is om aardolie en chemicaliën uit te wisselen tussen Rotterdam en Antwerpen verwacht de chemiefederatie Essenscia dat met de nieuwe leidingstraat richting het Ruhrgebied honderdduizenden vrachtwagens van de weg kunnen worden gehaald. Het project moet zo de milieu-impact en de fileproblematiek van de sector verlichten.

Onteigeningen

Er liggen drie mogelijke tracés op tafel over een afstand gaande van 130 tot 170 kilometer. Afhankelijk van het gekozen traject zouden 37 tot 165 woningen deels of geheel onteigend moeten worden. Ook voor landbouwers kan de komst van de leidingstraat grote gevolgen hebben. Op de strook van 45 meter breed mogen geen bomen of struiken met diepe wortels geplant worden. Er gelden beperkingen hoe diep akkers omgeploegd mogen worden en gebouwen of serres zijn niet toegelaten. De Boerenbond riep zijn leden dan ook op om te reageren op de startnota van de Vlaamse regering.

165
onteigeningen
Afhankelijk van het traject zouden 37 tot 165 woningen geheel of gedeeltelijk onteigend moeten worden.

Ook natuurorganisaties zijn achterdochtig. Hoewel ze erkennen dat pijpleidingen kunnen tot minder vervuiling en verkeer kunnen leiden, baart de impact op kwetsbare natuurgebieden zorgen. Afhankelijk van het gekozen traject doorkruist de leidingsnelweg 344 tot 420 hectare bos, grasland en ‘biologisch zeer waardevol gebied’. ‘Je zou dit megalomaan kunnen noemen’, zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt in De Standaard. ‘De impact op de natuur is drastisch.’ De natuurorganisatie hoopt dat er aanpassingen komen aan het traject om ‘hoogwaardige natuur te ontzien’.

Vlaanderen verwacht tegen 2023 of 2024 te kunnen starten met de bouw van het project, al gauw een investering van een half miljard euro. Voor het zover is en de eerste spade de grond in kan, is nog een lang proces te gaan van publieke inspraakmomenten en consultaties.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud