Advertentie
Advertentie

Recycling legt minder gouden eieren

Het gaat de recyclage-afdeling, tot nu de kip met de gouden eieren voor Umicore, iets minder voor de wind dan voorheen, en het bedrijf verwacht niet dat dat verbetert in 2013. De andere afdelingen krijgen die terugval in de bijdrage tot de winst van Recycling moeilijk bijgebeend.

Recycling in Hoboken is het goudhaantje van Umicore: in ruil voor 14 procent van het aangewend kapitaal zorgt de business unit voor 28 procent van de inkomsten en liefst 61 procent van de winst (recurrente ebit). Maar de fenomenale marges nemen stilaan af. Al bleef er in 2012 nog steeds een recurrente operationele marge over van 38 procent, tegen 42 procent in 2011. 

En Umicore waarschuwt: 'Bij het ontbreken van een herstel van de prijzen van gespecialiseerde metalen en rekening houdend met hogere kosten voor toekomstige ontwikkelingsprojecten, zal de bijdrage van Recycling lager zijn in 2013 dan in 2012.'

De toevoer van elektronisch schroot bleef wel goed lopen in 2012, en Umicore handhaafde naar eigen zeggen zijn sterke positie als specialist-recycler voor complexe en edelmetaalrijke materialen ondanks de toenemende concurrentie. De margedruk komt er vooral door prijsdalingen voor de materialen die Umicore uit de elektronica kan recupereren. De prijs voor edel- en basismetalen bleef min of meer stabiel maar die voor enkele gespecialiseerde metalen (Umicore vermeldt tellurium, selenium en indium) daalde fors. De zilverprijs lag dan weer zo hoog dat de vraag naar zilver vanuit de industrie (oa zonnecelindustrie en de nationale munterijen) en de modejuwelensector daalde.

De toevoer van batterijen van (hybride) elektrische voertuigen is nog beperkt, omdat er nog niet zo veel van rondrijden, en bovendien nog minder al aan het eind van hun levensduur zijn. Maar de eerste generatie van die wagens komt nu stilaan in de recycling terecht, merkt Umicore, dat in herinnering brengt dat het in 2012 een akkoord sloot met Toyota voor de recyclage in Europa van batterijen.

In de business unit Catalysis (katalysatoren) compenseert Umicore de forse daling van de Europese automarkt op andere markten, en dat zal het in 2013 moeten blijven doen. In Noord-Amerika (+17%) en Azie (+11%) nam de autoproductie vorig jaar wel alweer toe. Doordat in die markten minder dieselwagens worden geproduceerd, een trend die ook in Europa doorzet, haalt Umicore wel minder goede marges.

Umicore bereidt zich voor op nieuwe Europese wetgeving (Euro6) met nog strengere emissienormen in 2014 en breidt de productiecapaciteit voor autokatalysatoren in Bad Säckingen in Duitsland uit. In Japan werd vorig jaar een joint venture opgericht en is gestart met de bouw van een technologieontwikkelingscentrum en in China werden eind 2012 eveneens een ontwikkelingscentrum en een nieuwe productielijn opgeleverd. Ook in Pune, India, is de bouw van een productievestiging gestart, die midden volgend jaar klaar moet zijn.

Relatief recent betrad Umicore ook de markt van katalysatoren voor vrachtwagens, bussen en bouwmachines (heavy duty diesel, HDD), en dat verloopt goed. Om nieuwe contracten hiervoor uit 2012 te kunnen opvangen, investeert de materialengroep in HDD-capaciteit in Europa en China. Een eerste HDD-lijn wordt momenteel opgeleverd in Florange (Frankrijk) en er is beslist daar uit te breiden met een tweede lijn.

De business unit Energy Materials, weliswaar van minder belang voor de groep met een bijdrage tot de winst van 4 procent, zag zijn recurrente ebit meer dan gehalveerd, onder meer door de lage vraag van de fotovoltaïsche industrie, de bouw- en de autosector. En er worden geen fundamentele veranderingen in de marktomstandigheden verwacht in 2013. Reeds in het afgelopen jaar zijn productieaanpassingen gestart. In Oklahoma (VS) wordt de productie van germaniumsubstraten voor concentrator zonnecellen teruggeschroefd. Immers: 'De snelle opmars van zeer goedkope zonnepanelen op basis van silicium zette duidelijk een rem op de introductie van nieuwere fotovoltaïsche technologieën.'

Wel is er een stevige groei bij de 'rechargeable battery materials' voor hoogwaardige draagbare elektronica (tablets, smartphones,...), maar die kan de afname bij de andere materialen niet compenseren.

De verkoopvolumes van de business unit Performance Materials (voornamelijk zinkproducten voor de bouw) namen af door de terugval in de bouwsector, vooral in Centraal- en Zuid-Europa, waarvan de impact wel getemperd werd door hogere prijzen. 

Ook in deze markt verwacht Umicore geen belangrijke verbetering van de onderliggende omstandigheden. Het zet in op de vermindering van de vaste kosten.

Onderzoek en ontwikkeling

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) stegen in 2012 met 11 procent tegenover 2011, tot 181 miljoen euro. Het grootste deel van de stijging zit bij de units Catalysis en Recycling. In de katalysatorenafdeling worden de veranderingen in wetgeving voorbereid, en de HDD uitgebouwd. In Recycling stegen de O&O-inspanningen doordat een pilootlijn voor UHT-toepassingen het volledige jaar operationeel was.

De investeringen beliepen in 2012 253 miljoen euro, een tandje hoger dan de investeringsniveaus rond 200 miljoen euro van de voorbije jaren. Ondanks de moeilijke omstandigheden in enkele markten en de verwachte druk op de rebit zullen de groei-investeringen dit jaar op hetzelfde niveau blijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud