Advertentie

Stakingen en acties in hele chemiesector

Bij Agfa-Gevaert in Mortsel wordt vandaag gestaakt. ©Tim Dirven/ID

Na het afspringen van de onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord voor de chemiesector plannen de vakbonden tal van acties. Bij Agfa-Gevaert in Mortsel wordt gestaakt. Ook de komende dagen wordt nog op verschillende plaatsen hinder verwacht.

De fabriek van Agfa-Gevaert in Mortsel ligt vandaag stil door stakingen van de vakbonden. Dat bevestigt ABVV-secretaris Levi Sollie aan De Tijd. De vakbonden hadden eerder al aangekondigd dat ze acties planden in alle Belgische chemiebedrijven nadat vrijdag de onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord afgesprongen zijn. De chemiekoepel Essencia verliet toen de gesprekken.

'We hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend', zegt Sollie. 'Vanavond zijn acties gepland op het jaarlijkse evenement van Essencia en intussen hebben we in een aantal chemische bedrijven met eenvoudiger af te stellen productieprocessen beslist om het werk 24 uur neer te leggen. De komende dagen gaan we ook in andere bedrijven de werknemers bijeenroepen en informeren. Er volgen dus zeker nog acties.'

Volgens de vakbonden wordt de oproep om te staken goed opgevolgd. 'Een aantal afdelingen liggen volledig stil. De afdelingen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, werken wel nog', zegt ACV-afgevaardigde Peter Simons.

Ook in andere bedrijven is er hinder. Bij de specialist in farmagrondstoffen Lonza in Bornem zijn er hier en daar bezettingsproblemen omdat een deel van het personeel naar Brussel gaat om te protesteren tijdens het Essencia-evenement.

Eenzelfde geluid klinkt bij de chemiereus BASF. 'Er zijn 35 bedrijven actief op de BASF-site', zegt Ivo Janssen, woordvoerder van het ABVV voor BASF. 'Bij sommige moet worden geschoven om de minimumbezetting te garanderen. We gaan nu eerst bekijken wat de acties van vandaag in Brussel opleveren, maar als er niets beweegt, sluiten we niet uit dat er ook bij ons nog acties volgen.'

Nieuw sectoraal akkoord

We hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend. Er volgen zeker nog acties.
Levi Sollie
Secretaris Algemene Centrale ABVV

De vakbonden en Essenscia voeren sinds eind september gesprekken over een nieuw sectoraal akkoord. Dat legt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de chemiesector voor de volgende twee jaar vast. Zodra zo'n akkoord er is, kunnen de onderhandelingen op bedrijfsniveau opgestart worden.

De vakbonden vragen onder meer dat een coronapremie wordt toegekend en dat er al in 2021 een loonsverhoging komt, in plaats van pas in 2022. Daarnaast willen ze dat meer aandacht wordt besteed aan de eindeloopbaanregelingen en aan het medisch toezicht.

'We willen dat de chemische risico's ook na iemands carrière verder gescreend worden', zegt Sollie. 'De arbeiders werken niet met acuut gevaarlijke stoffen, maar wel met stoffen die chronische gevolgen kunnen hebben op latere leeftijd. We vragen dat bedrijven ook dan nog hun verantwoordelijkheid nemen. Het is een eis die gezien de heisa rond 3M aan belang wint.'

Essenscia

Essencia zegt de acties te betreuren. 'We vinden het onverantwoord gezien het pakket dat inhoudelijk op tafel lag', zegt Koen Laenens, directeur sociaal beleid. Volgens Laenens ging het om een aantrekkelijk pakket, maar kwamen de vakbonden net voor het sluiten van een akkoord op de proppen met bijkomende eisen voor een coronapremie. 'We zien dat als een signaal dat de vakbonden niet de intentie hadden een akkoord te sluiten. Je kan moeilijk een heel pakket onderhandelen, met allerlei evenwichten, en daar dan plots zo'n bom met bijbehorende extra kosten bovenop gooien.'

Een coronapremie voor de hele sector ligt volgens Laenens moeilijk omdat sommige bedrijven weliswaar goed boerden tijdens de coronapandemie, maar andere het moeilijk hadden. 'Het lijkt ons beter dat op het niveau van de onderneming zelf te regelen. Zij moeten beslissen of er een coronapremie komt en hoe hoog die kan zijn.'

Volgens Laenens bestond het pakket dat op tafel lag uit een maximale invulling van de loonnorm, het engagement om meer rechtszekerheid te bieden voor de eindeloopbaanregelingen, extra inspanningen voor een substantiële verhoging van de sectorale minimumlonen, bijkomende investeringen in opleiding en vorming, loonsverhogingen voor de niet-geconventioneerde ondernemingen en meer aandacht voor werkbaar werk. Essencia heeft maandag een bemiddelaar gecontacteerd met de vraag om initiatieven te nemen.

Ook vakbondsacties bij chemiebedrijven in Wallonië

Ook in Wallonië wordt gestaakt om druk uit te oefenen op Essencia, de federatie van chemiebedrijven. De vakbonden hopen zo de onderhandelingen weer op gang te trekken.

In Picardisch Wallonië, het noordwestelijke deel van de provincie Henegouwen, zijn maandagavond om 22 uur acties begonnen bij de firma Baxter. Sinds dinsdagmorgen 6 uur zijn er ook acties bij Takeda in Lessines. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in de farmaceutische sector. Baxter heeft iets minder dan 1.000 werknemers in dienst, terwijl Takeda ongeveer 1.100 werknemers telt. 

De blokkade van de twee bedrijven werd georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV en ACV. 'Voorlopig zijn de ingangen van de bedrijven geblokkeerd en heeft alleen het onderhoudspersoneel toegang tot de gebouwen', klinkt het. De komende dagen zijn nog meer acties gepland in andere bedrijven in de chemische sector in Wallonië.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud