Stilaan minder lood in bloed van kinderen nabij Umicore

Umicore reinigde de daken regelmatiger, waardoor minder stof kon opwaaien. ©SISKA VANDECASTEELE

De groene inspanningen van Umicore beginnen vruchten af te werpen, al zitten de omstandigheden ook beter mee. Nieuw onderzoek wijst uit dat het loodgehalte in het bloed van kinderen die in de buurt wonen gedaald is. Maar de historisch lage waarde van het voorjaar van 2019 werd nog niet bereikt.

In het begin van de zomer kwam de Belgische materialengroep Umicore onder vuur te liggen omdat de fabriek in Hoboken te veel lood uitstoot. Uit onderzoek bleek dat bij een pak kinderen tussen 1 en 12 in de Hobokense wijken Moretusburg en Hertogvelden, die rond de recyclagefabriek annex loodraffinaderij liggen, voor het eerst in jaren hogere dosissen lood in het bloed werden vastgesteld. De gemiddelde loodwaarde van de ongeveer 130 onderzochte kinderen was 6,01 microgram per deciliter: dubbel zo hoog als vorig jaar, toen de laagste waarden ooit werden gemeten.

Daar zijn verschillende verklaringen voor, zegt Vera Nelen, de voorzitster van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, dat sinds de jaren 80 twee keer per jaar bloedonderzoeken doet. 'De weersomstandigheden waren zeer ongunstig in het voorjaar. Er was buitengewoon veel zuidwestenwind, die eerst over de fabriek waait en dan naar de wijk, en de windsnelheden waren ook hoger. Het was ook zeer droog, waardoor het stof niet wegsijpelt met de regen maar gevangen kan worden door de wind.' Daarbij kwam corona, en de scholen die dicht moesten, waardoor kinderen veel meer buiten speelden dan normaal.

4,12
loodwaarde
De gemiddelde loodwaarde bij de kinderen die rond de Umicore-fabriek wonen, bedraagt nu 4,12 microgram per deciliter. De referentiewaarde is 5.

Lagere waarden

Een nieuw onderzoek bij 243 kinderen - de hogere opkomst toont dat het probleem leeft in de wijk, meent Nelen - toont nu dat de gemiddelde loodwaarde in het bloed gezakt is tot 4,12 microgram per deciliter. Toch is dat nog steeds significant hoger dan de lage waardes in 2018 en 2019. Nelen nuanceert: 'Toen waren de weersomstandigheden dan weer bijzonder goed. Eigenlijk heffen de twee elkaar een beetje op.'

Umicore, dat zich al jaren inspant om zijn imago van vervuiler af te schudden, stelde voor de zomer een 'groene buffer' rond de fabriek voor. Circa 185 huizen rond de fabriek zouden moeten verdwijnen via vrijwillig vertrek of onteigening. Umicore gaf al aan voor die kosten te willen opdraaien. Volgens Nelen is dat niet de oorzaak van de lagere loodwaarden. 'Het bedrijf heeft andere inspanningen gedaan die een effect hadden op korte termijn: de daken werden gereinigd, waardoor minder stof kon opwaaien, en ook de voetpaden werden vaker schoongemaakt. Mensen weten intussen ook beter dat kinderen het stof binnenkrijgen via hun handen, waarop ze ook beter kunnen anticiperen.'

Gevolgen

Een te hoge loodwaarde treft vooral kinderen omdat hun zenuwstelsel nog volop in ontwikkeling is. Een te hoge loodwaarde kunnen kan leiden tot gedrags- en concentratiestoornissen of een lager IQ. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), dat de opdracht gaf voor het onderzoek, hanteert 5 microgram per deciliter als de referentiewaarde. Bij een kind op vier ligt het loodgehalte daarboven. In de zone het dichtst bij de fabriek was dat een kind op twee. 'Een regelmatige opvolging van de kinderen blijft dus belangrijk om hun gezondheid te beschermen', zegt het AZG.

In een interview met De Tijd in augustus zei CEO Marc Grynberg dat het probleem niet nieuw is. 'We zeggen al twintig jaar dat het voor kinderen niet gezond is zo dicht bij de fabrieksmuren te wonen en te spelen. We hebben de afgelopen jaren gigantische inspanningen gedaan om de milieu-impact van de fabriek en de loodwaarden zo laag mogelijk te houden. Al jaren investeren we er jaarlijks 25 miljoen euro in milieu en onze emissies zijn consistent verbeterd en liggen onder de opgelegde normen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud