Advertentie
Advertentie

'We houden de groei-investeringen vol'

Marc Grynberg. (foto belga) ©BELGA

Marc Grynberg, de CEO van Umicore, blijft kalm onder de moeilijke economische omstandigheden waarvoor ook de materialengroep niet immuun blijkt. 'We hadden gezegd dat de groei niet lineair zou zijn. De realiteit is dat we door meer crisisjaren gaan. Maar we sturen bij en blijven ook investeren in groei.' 2013 wordt wel een jaar van lagere winst.

Umicore moest het in 2012 doen met minder winst (rebit) dan in 2011, maar dat had iedereen wel verwacht. Veel verrassender was dat Umicore nu al een vooruitzicht uitspreekt voor 2013 - wat normaal pas bij de eerste trading update in mei komt - en vooral dat het spreekt van een lagere winst dit jaar, waar analisten gemiddeld hadden gehoopt op 7 procent.

'Nochtans', riposteert Grynberg, 'zij zien toch ook dat vooral de Europese economie dit jaar nog niet gaat bijtrekken? Althans, dat zeggen veel economen. Ik vind het niet zo verrassend dat wij daarvan de gevolgen voelen, Europa is goed voor ongeveer de helft van onze business.'

In 2010 stelde Grynberg voorop dat er tot 2020 gemiddeld jaarlijks een dubbelcijferige groei zou zijn. In 2012 werd dat niet gehaald, in 2013 dus opnieuw niet. Toch acht Grynberg de achterstand die zo wordt opgelopen, geen reden tot paniek: 'Dat het niet lineair zou zijn, heb ik er toen al bijgezegd. Dat kan je niet verwachten, het altijd in golven. Spijtig genoeg is de economische conjunctuur opnieuw moeilijker geworden, ja, dat is de realiteit waarmee we moeten omgaan.'

'Het belangrijkste is', benadrukt hij, 'dat we onze groei-investeringen handhaven en zo de toekomstige groei veiligstellen.' Qua investeringniveau zal Umicore dit jaar ongeveer gelijke tred houden met de 253 miljoen euro van vorig jaar, en ook het budget voor onderzoek & ontwikkeling (181 miljoen euro in 2012) blijft op hetzelfde niveau.

'Je moet de zaken toch in het juiste perspectief plaatsen. Gezien de omstandigheden - en in vergelijking met wat anderen doen - ben ik best tevreden met de prestatie die Umicore in 2012 heeft neergezet. En dat ondanks hoge afschrijvingen en inspanningen in O&O. Het is toch uniek dat we zulke inspanningen kunnen volhouden ondanks kortetermijnfluctuaties door de conjunctuur.' Het vooruitzicht op een lagere winst is mede ingegeven door hoge afschrijvingen.

Opvallend is dat Umicore, hoewel het weinig details wil geven over de vooruitzichten, verwijst naar de lagere bijdrage die de afdeling Recycling, het goudhaantje dat met zijn hoge marges dé winstmotor van de groep is, dit jaar zal leveren. Dit ligt ten dele aan de druk op de marges omdat de prijzen voor bepaalde gespecialiseerde gerecupereerde materialen laag liggen. En ook ten dele aan de hoge afschrijvingen die zullen worden geboekt in deze business unit. 'We werken voort aan het wegwerken van de bottlenecks in de recyclagevestiging in Hoboken, wat een aantal ontwikkelings- en engineeringkosten met zich brengt, naast investeringen in de modernisering en uitbreiding van de installaties.'

Aan de andere kant wordt de capaciteit van specifieke producties 'bijgestuurd' en aangepast aan de marktvraag. 'Maar noem dat geen herstructurering. Dat is niets spectaculairs. Er wordt nu door de buitenwereld met meer aandacht naar gekeken, maar dit doen wij al jarenlang, bij goede of slechte conjunctuur: je productie aanpassen aan de vraag is een continu proces.'

De aanpassingen zitten over heel de groep verspreid, maar met name in de business unit Energy Materials zijn er ingrepen gaande en bijkomend nodig. 'Meestal gaat het niet in al je markten tegelijk slecht, heel soms gaat het overal tegelijk goed, maar nu zitten we met de vrij unieke combinatie van slechte omstandigheden in alle markten', zegt Grynberg nogal lakoniek. Vooral de markt voor fotovoltaïsche technologie draait vierkant, en er is niet meteen beterschap te verwachten. 'Het gaat bovendien om activiteiten met hoge vaste kosten, dus een daling van de vraag heeft snel een grote impact op de rendabiliteit.' 

Een lichtpunt is de toelevering van materialen voor herlaadbare batterijen, onder meer voor tablets en smartphones, een markt die ook dit jaar nog een hoge vlucht zal nemen. Er is wel concurrentie in die markt, maar Grynberg houdt vol dat Umicore dankzij de hoge investeringen in onder meer O&O een zekere voorsprong kan behouden.

Wat de afdeling katalysatoren betreft, rekent Grynberg er eveneens op dat het vanaf 2014 weer beter gaat, onder meer omdat dan de hogere Euro6-emissienormen ingaan voor personen- en vrachtwagens. De groeiprognoses voor de wereldproductie, die tegen 2020 naar 100 miljoen wagens in een jaar zou gaan, blijft volgens hem behouden, 'al zal het wat meer in de groeilanden zijn' - hij wijst erop dat Umicore wel aan zijn marges voelt dat de belangrijkste dieselmarkt Europa slecht draait, want katalysatoren voor diesels zijn lucratiever dan andere.

Ook over de overschakeling naar elektrische wagens (de 'elektrificatie') maakt hij zich geen zorgen: 'Op middellange termijn blijft de prognose ongewijzigd, ondanks de vertraging die nu op korte termijn speelt. Wel is de kans groter dat het veeleer naar hybride en plug-in hybride gaat, dan naar puur elektrisch.' En dat is dan goed nieuws voor Umicore, want een hybride heeft wel een katalysator (én een sterke batterij), een elektrische wagen niet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud