interview

Wouter De Geest: ‘Voka moet transformeren, anders sterft het'

De nieuwe Voka-voorzitter Wouter De Geest. 'Het kan niet het levensdoel van jongeren zijn om heel hun leven niets te doen.' ©Dieter Telemans

Wouter De Geest (64) is de nieuwe voorzitter van de werkgeverskoepel Voka en zijn 18.000 leden. De CEO van de Antwerpse vestiging van de Duitse chemiereus BASF legt de lat hoog. 'We moeten af van de polarisering tussen werkgevers en werknemers.'

Voor waarnemers was het contrast tussen de woensdagavond aangestelde De Geest en voorganger Paul Kumpen groter dan ooit. Stond de bouwondernemer Kumpen vooral bekend als een ‘interne voorzitter’ die mee de huidige Voka-organisatie (een fusie van het Vlaams Economisch Verbond met de Kamers van Koophandel) vormgaf, dan trekken de Vlaamse werkgevers aan de vooravond van een cruciaal verkiezingsjaar voluit de kaart van het publieke forum.

De Geest staat bekend als een vurige voorvechter van de industrie als motor van onze welvaart, en oordeelde in een gesprek met De Tijd een jaar geleden nog dat het Energiepact een ramp is voor de industrie en de bevoorradingszekerheid van de bedrijven.

Wat doet de Vlaamse werkgeversorganisatie, als in 2019 de kiesresultaten in Vlaanderen en Wallonië mijlenver uit elkaar liggen? 

Wouter De Geest: ‘Overal, ook in Wallonië, moeten we als ondernemers het hart van de mensen winnen. We moeten aan twee kanten van de taalgrens onze ondernemingen koesteren. Dat is nodig, want ik maak me zorgen over de toekomst van onze welvaart en welzijn. Gelukkig hebben we goede contacten met de Waalse ondernemersorganisaties: ondernemers zijn allemaal gedreven. Ik wil als Voka-voorzitter een verbindende rol spelen: met het beleid, maar ook met ngo’s en werknemers. We moeten samen tot een gedragen visie komen die we omzetten in de praktijk, los van de waan van de dag. Een duurzaam ondernemerschap en het verzoenen van ecologie en economie spelen daarbij een grote rol.’

Kunt u die rol geloofwaardig spelen? Als BASF-CEO en oud-Essenscia-voorzitter staat u voor sommigen bekend als oldskool ‘man van de chemie’.

De Geest: ‘Ik ben blij dat ik de man van de chemie ben. Ik weet tenminste wat daar gebeurt. De oplossingen en de weg naar een maatschappij met minder CO2 zullen uit de innovaties in de industrie komen. Het hergebruik van materialen, de hele circulaire economie, is ontstaan in de chemische industrie, waar we begonnen zijn met het valoriseren van afval. Denk maar aan gerecycleerd plastic.’ 

En wat met uw oldskool imago? Gaat u de jonge techbedrijven meetrekken in het Voka-verhaal? 

 De Geest: ‘Leeftijd is één ding. Het gaat mij erom dat ik verantwoording wil afleggen voor wat ik doe, en daarom ook speciale aandacht zal geven aan jongere bedrijven, de start-ups en de scale-ups. Zij zijn de familiebedrijven en de industrie van morgen. Die zitten niet te wachten op een vastgereden establishment dat vanuit een paternalistische visie werkt. Ik ben van plan mobiliserend te werken, omdat wij er ook voor hen zijn: we ijveren voor rechtszekerheid, we werken aan een betere fiscaliteit, en we zijn een enorme promotor van STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics, red.).’

Veel bedrijven klagen steen en been dat ze geen technische of wetenschappelijke profielen vinden.

 De Geest: ‘Het STEM-onderwijs, en ook dat van technische richtingen, moet veel aantrekkelijker gemaakt worden. Vertel die jonge gasten dat ze met technologie het klimaatprobleem kunnen oplossen, in de plaats van hen vergelijkingen te doen oplossen die hun smartphone voor hen kan oplossen. We moeten ook af van het slecht imago dat technische en beroepsrichtingen hebben. Een lasser, het knelpuntberoep nummer een in de haven, heeft vandaag best een complexe job. In Duitsland heten zulke vaklui Meister, een diploma dat daar trouwens uitgereikt wordt door de Kamer van Koophandel. Het is daar een eretitel waar mensen fier op zijn. Waarom kunnen we dat hier niet bereiken?’

‘Verder moeten we absoluut harder aan de integratie van nieuwe Belgen op de arbeidsmarkt werken, en aan de reïntegratie van wie tijdelijk is uitgevallen, zonder betuttelend te zijn. Het kan toch niet dat we in Antwerpen met een erg hoge jeugdwerkloosheid kampen, terwijl in de haven duizenden vacatures zijn? Waarom geen markt creëren voor stageplaatsen? Als dat fiscaal gestimuleerd wordt, zijn onze bedrijven zeker kandidaat om meer te investeren in de opleiding van die mensen. Jobcreatie gebeurt op de werkvloer, niet op een administratie.’

Intussen zien we logistieke bedrijven een na een de grens met Nederland oversteken.

 De Geest: ‘Omdat ons sociaal overlegsysteem niet aangepast is aan deze tijd en maatschappij, en al zeker niet aan de noden van een supplychain voor e-commerce. We moeten af van de polarisering tussen werkgevers en werknemers. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen nuttig wil zijn. Het kan niet het levensdoel van zoveel jongeren zijn om heel hun leven niets te doen. Vandaag zien we af en toe die onvrede en misnoegdheid al de kop opsteken, ik vrees dat dat het topje van een gevaarlijke ijsberg is. We moeten als maatschappij transformeren om te overleven.’

En Voka als organisatie in die maatschappij?

 De Geest: ‘Elke organisatie die weigert te transformeren, is een organisatie die sterft. Kijk naar bedrijven die failliet gaan. We zijn gedwongen te transformeren, samen met de leden. Kijk naar de komst van wat ik cyberkapitaal noem, naar artificiële intelligentie als nieuwe factor in de economie. We gaan allemaal die digitale omslag moeten maken. Kijk naar de klimaattransitie, de mobiliteit waar slim rekeningrijden een must is of de arbeidsmarkt, waar we op alle vlakken talent moeten ontwikkelen. Al die uitdagingen zullen mijn mandaat overschrijden, maar ik zal ze aangaan met een grote wil om te winnen. Laat ons met alle partners weer fierheid en ambitie hebben, in de plaats van de problemen weg te discussiëren.’

Er ligt een hoop werk op de plank. Gelukkig hebt u tijd na uw geplande pensioen als CEO van BASF.

 De Geest: ‘Ik weet niet waar u dat haalt, maar ik ben niet van plan met pensioen te gaan bij BASF. Ik blijf er tot nader order CEO. Mijn engagement voor Voka is totaal, maar de organisatie is met 320 FTE’s (voltijdse banen, red.) gelukkig ook geen eenmansproject.’

Wanneer is het tijd voor een vrouwelijke Voka-voorzitter?

De Geest: ‘Het is al lang tijd voor een vrouwelijke Voka-voorzitter! Dat zou normaal moeten zijn. We hebben op het vlak van diversiteit echter nog werk te doen, en ik zal dat uitvoeren door bottom-up te werken, en niet top-down via quota. Ik zie schitterende vrouwen die in onze organisatie een enorme meerwaarde kunnen betekenen, en zal mijn best doen om hun hart te winnen voor het opnemen van verantwoordelijkheid. Daar ga ik echt initiatief toe nemen, ja.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect