Klimaatopwarming bestrijden via de pens van een koe

©ANP

De zuivelcoöperatie Milcobel en onderzoeksinstituut ILVO gaan samen de strijd aan tegen koeienscheten en de bijhorende metaanuitstoot. Bierdraf, sensoren en koeborstels spelen een rol.

Tegen 2030 wil Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector (nu goed voor 4 procent van het totaal) substantieel verminderen. Voor de glastuinbouw bijvoorbeeld is de ambitie vastgelegd op ruim 40 procent minder CO2-uitstoot, voor de rundveesector op 19 procent. Dat laatste zou een besparing van 0,44 miljoen ton CO2 betekenen. Een resem landbouworganisaties heeft zich eerder dit jaar achter die plannen geschaard.

Nu slaan ILVO en Milcobel, de grootste zuivelcoöperatie in ons land, de handen in elkaar om het methaanprobleem bij melkkoeien aan te pakken. ILVO deed de voorbije jaren tal van onderzoeken en identificeerde verschillende pistes.

Bierdraf

Bacteriën in de pens van de koe zetten voedingsstoffen om in methaan. Dat is het probleem. Met aanpassingen van het rantsoen en toevoeging van additieven hebben we al mooie resultaten geboekt.
Joris Relaes
Topman ILVO

'Bacteriën in de pens van de koe zetten voedingsstoffen om in methaan. Dat is het probleem. Met aanpassingen van het rantsoen en toevoeging van additieven hebben we al mooie resultaten geboekt', zegt Joris Relaes, topman van ILVO. Denk daarbij aan het vervangen van sojaschroot door bierdraf en koolzaadschroot. Of de toevoeging van 3-NOP, een product van het Nederlandse DSM dat bepaalde enzymen in de pens van de koe stillegt. 

Drukmatten en sensoren

Ook stalmanagement is van belang. 'Als koeien op jongere leeftijd - op 26 in plaats van 24 maanden - een eerste kalf krijgen, wordt de periode waarin ze productief zijn langer. En als je extra inspanningen doet om koeien langer gezond en tevreden te houden, win je nog aan efficiëntie. Dat kan door koeborstels te voorzien, een goede stalverluchting, goede voeding en nieuwe technologie', legt Peter Koopmans, de CEO van Milcobel, uit. 'Met sensoren en drukmatten kan je het stapritme van een koe meten. Zo kan je problemen en mankpoten vroeg identificeren, snel aanpakken en vermijden dat de melkproductie tijdelijk lager is.'

30 procent minder

Met de maatregelen die ILVO voorstelt, moet het mogelijk zijn de methaanuitstoot met 30 procent per liter geproduceerde melk te verlagen. 'Dat betekent dat de klimaatdoelstelling in onze sector binnen bereik zijn. Het komt er nu op aan die wetenschappelijke bevindingen te introduceren bij de boeren zelf. Dat zal tijd en inspanningen vragen van de veehouders, en soms ook wat kosten.'  

Met onze omvang kunnen we een verschil maken.
Peter Koopmans
CEO Milcobel

Milcobel zal daarbij een belangrijke rol spelen, als grootste zuivelcoöperatie van ons land. Zowat 2.600 melkveeboeren zijn bij Milcobel aangesloten. Die zijn goed voor 200.000 koeien, wat neerkomt op een vijfde van de runderstapel (inclusief vleeskoeien) in ons land. 'Met zo'n omvang kunnen we het verschil maken.'

De nagestreefde doelstellingen hebben 2005 als referentiejaar. Maar waar staan we nu, in 2019? 'We zijn er de voorbije periode niet op vooruit gegaan in de melkveesector. De uitstoot per liter melk is met 30 procent gedaald, maar door de afschaffing van de melkquota is de melkveestapel gestegen. De daling die we tegen 2030 nastreven is in absolute cijfers. Dat is dus best wel ambitieus', zegt Koopmans.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud