Advertentie
Advertentie

Ontex worstelt met stijgende grondstoffenprijzen

Ontex-CEO Esther Berrozpe is niet tevreden over de gang van zaken in het eerste halfjaar, maar zet het herstelplan van Ontex onverminderd door. ©Karoly Effenberger

De luierfabrikant Ontex slikte in het eerste halfjaar, zoals verwacht, een lagere omzet. De brutobedrijfswinst dook een vijfde lager. De boosdoener: stijgende grondstoffenprijzen en, in mindere mate, tegenvallende wisselkoersen.

Grondstoffenprijzen zijn al sinds mensenheugnis een kiezel in de schoen van Ontex . De luierfabrikant gebruikt oliederivaten en vochtabsorberende materialen en is dus blootgesteld aan hun schommelingen.

Ook in het eerste halfjaar was dat weer het geval. De aangepaste bruto bedrijfswinst (ebitda) kwam een vijfde lager uit op 101 miljoen euro, terwijl de omzet 7 procent lager uitkwam op 981 miljoen euro. Dat is een zucht boven wat analisten gemiddeld hadden verwacht. De aangepaste bruto bedrijfswinst vertegenwoordigde 10,3 procent van de omzet.

Boven op de oplopende grondstoffenprijzen had Ontex ook te maken met tegenvallende wisselkoerseffecten. Dat had een negatief effect van 44 miljoen euro op de halfjaaromzet en van 13 miljoen op de aangepaste ebtida.

We zijn niet tevreden met de financiële resultaten van het eerste halfjaar.
Esther Berrozpe
CEO Ontex

'We zijn niet tevreden met de financiële resultaten van het eerste halfjaar', stelt CEO Esther Berrozpe zonder rond de pot te draaien. 'In een context van ongekende stijgingen van de grondstoffenprijzen tonen deze resultaten duidelijk de noodzaak aan van een dringende en aanzienlijke versterking van de Ontex' activiteiten.'

Het tij keren

Om het tij te keren lanceerde Ontex in juni een besparingsplan. Het wil 120 miljoen euro besparen tegen 2023. Dat gaat onder meer gepaard met de verhuis van productielijnen uit Eeklo naar Spanje en Tsjechië. De luierfabrikant stelt dat hij in het eerste halfjaar voor 27 miljoen euro structurele kostenverbeteringen doorvoerde en zijn vaste personeelskosten verlaagde. Onder meer in de fabriek in het Duitse Mayen wil Ontex een aantal banen snoeien.

'Er waren in het tweede kwartaal al eerste tekenen van vooruitgang. Maar de besparingen compenseren slechts gedeeltelijk de stijging van de grondstoffenprijzen, die ook in 2021 een grote uitdaging blijven', stelt Berrozpe.

Tijdens een call met analisten verklaarde ze dat Ontex 'on track' is om dit jaar 60 miljoen euro te besparen. Die besparingen - kosten- en personeelsreducties - hebben ook een kostprijs. In het eerste halfjaar kostten ze Ontex 23 miljoen euro. Voor heel 2021 gaat de groep uit van een niet-recurrente kost van 55 miljoien.

Parallel gaat de luierfabrikant in groeilanden ook prijsverhogingen doorvoeren om het effect van de oplopende grondstoffenprijzen te compenseren.

Brazilië

Toen de Baskische begin dit jaar aan boord kwam, zei ze dat er 'geen taboes' waren om de situatie bij de luierfabrikant recht te trekken. Sindsdien herschikte ze het management, verschoof ze het zwaartepunt van de schuldaflossingen van 2022 naar 2026 en lanceerde ze het bovenvermelde besparingsplan.

Vorige maand berichtte De Tijd dat Ontex in het kader van zijn herstelplan overweegt zijn Braziliaanse tak van de hand te doen. Brazilië is een van de belangrijkste landen waar de luierfabrikant aanwezig is. De groep rept in het halfjaaroverzicht met geen woord over het lot van de Braziliaanse tak, maar onderstreept wel dat hij goede resultaten voorlegde.

Voor het boekjaar 2021 gaat Ontex nog steeds uit van een stabiele vergelijkbare omzet (like-for-like, dus gecorrigeerd voor nieuwe of afgestoten bedrijven). De aangepaste ebitda moet 'ongeveer 10 procent' van de omzet vertegenwoordigen. De kapitaaluitgaven moeten beperkt blijven tot minder dan 4 procent van de inkomsten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud