Muyters versoepelt steun aan militair onderzoek

De Kortrijkse cockpitschermproducent Esterline (ex-Barco) is een van de Vlaamse bedrijven die kan profiteren van de uitgebreide steun aan onderzoek met een militaire toepassing. ©Ans Brys

Onder druk van de technologiefederatie Agoria wil Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) de overheidssteun aan onderzoeksprojecten met een militaire toepassing vergemakkelijken.

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden Vlaamse overheidssteun krijgen als ze deelnemen aan militair onderzoek. Dat blijkt uit een nieuwe richtlijn die Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) vrijdag voorstelde.

De richtlijn-Muyters bestaat uit drie onderdelen. Steun aan offensieve wapensystemen, zoals vuurwapens, chemische en biologische wapens, bommen, raketten en mijnen, is uitgesloten. Onderzoeksprojecten over zulke wapens krijgen dus geen Vlaamse steun.

Onderzoeken die passen in internationale, Europese of nationale defensieprogramma's, en waar al een ethische toets is, kunnen wel op Vlaamse ondersteuning rekenen.

Ook andere onderzoeken maken kans op Vlaamse ondersteuning, tenzij een Ethisch en Strategisch Adviescomité een bindend negatief advies verleent. Dat Adviescomité moet oordelen of het project in overeenstemming is met de Vlaamse beleidsvisies.

Richtlijn-Van den Brande

Bijna 25 jaar later is de richtlijn-Van den Brande in de geëvolueerde context volledig gedateerd.
Philippe Muyters
Vlaams minister van innovatie (N-VA)

De richtlijn-Muyters moet de beruchte richtlijn-Van den Brande (IWT-richtlijn) uit 1994 vervangen. Die stelt dat Vlaamse bedrijven geen steun mogen krijgen voor onderzoeksprojecten met een militaire toepassing. Voor 'dual-use'-onderzoeksprojecten kunnen Vlaamse bedrijven enkel steun krijgen als ze duidelijk motiveren voor welke burgerlijke toepassing de technologie wordt gebruikt.

Begin 2018 lanceerde de technologiefederatie Agoria een oproep om de Richtlijn-Van den Brande te versoepelen. Volgens Agoria leidt die onduidelijke richtlijn ertoe dat Vlaamse bedrijven uitgesloten blijven van federale en Europese budgetten voor militair onderzoek. Nochtans wordt alsmaar meer onderzoek, bijvoorbeeld rond fotonica, 3D-printing of cybersecurity, als dual use bestempeld omdat ook militaire toepassingen mogelijk zijn.

Volledig gedateerd

'Bijna 25 jaar later is de richtlijn-Van den Brande volledig gedateerd', stelt Muyters in een persbericht. Nochtans vond de minister een herziening van de richtlijn enkele jaren geleden helemaal niet nodig. 'Ik hou geen evaluatie van iets dat in de praktijk goed werkt', zei Muyters in 2015.

Maar na druk van Agoria bestelde hij begin dit jaar toch een studie bij de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (Vario). Die stelde voor om de richtlijn aan te passen en Vlaamse bedrijven een zelfscreening op te leggen.

Vredesorganisaties, vakbonden en wetenschappers protesteerden tegen dat plan. 'De richtlijn-Van den Brande bewijst al tientallen jaren haar nut', zei de ngo Vredesactie. 'Een afschaffing leidt tot een verschuiving van middelen naar militair onderzoek.'

Op vraag van Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), en ondanks weerstand van Muyters, formuleerde ook het Vlaams Vredesinstituut vorige maand een advies. Later deze maand moet in het Vlaams Parlement een debat over de conceptnota van Muyters plaatsvinden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect