Peeters belooft loonkostenverlaging voor e-commerce

‘Onze loonkosten in de e-commerce liggen ongeveer 17 procent hoger dan in Nederland’, stelt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). ©BELGA

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) werkt aan een loonkostenverlaging voor e-commercebedrijven. Samen met de strenge arbeidsregels leiden de hoge loonkosten ertoe dat ons land jobs misloopt.

Wie online een pakje koopt, bijvoorbeeld bij de populaire website bol.com, krijgt zijn aankoop meestal vanuit Nederland toegezonden. Net over de grens met België liggen verschillende distributiecentra vanwaaruit de Belgische markt wordt bediend. In Nederland zijn de arbeidsregels immers soepeler, waardoor het voor pakjesbedrijven makkelijker is om ’s nachts te werken.

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) pleitte daarom woensdag nog eens voor een drastische versoepeling van het arbeidsrecht. Hij wees erop dat in ons land door de strikte regels al 30.000 banen verloren zijn gegaan. ‘We zijn een exportland van jobs geworden’, stelde hij tijdens een toespraak bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

Nederland veel goedkoper

Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zullen enkel soepeler regels evenwel weinig zoden aan de dijk brengen. Volgens hem voeren weinig e-commercebedrijven activiteiten uit in België omdat de loonkosten hier te hoog liggen. ‘Onze loonkosten liggen in die sector ongeveer 17 procent hoger dan in Nederland’, stelde hij vandaag in de Kamer.

De CD&V-minister kondigt daarom specifieke maatregelen aan om de loonkosten voor e-commercebedrijven te verlagen. ‘Mijn voorstel zal betrekking hebben op de reductie van de loonkosten, rekening houdend met wat de Europese regelgeving toelaat en met de beschikbare budgettaire marge.’

Europese regels

De Europese regels verbieden het specifieke loonkostenkortingen toe te kennen aan bepaalde sectoren. Voor specifieke activiteiten kan dat wel. Zo zijn er in ons land loonkostenkortingen voor bedrijven die gebruikmaken van ploegen- en nachtarbeid. Door de taxshift zal die korting de komende jaren zelfs nog worden vergroot. Peeters bekijkt nu of hij nog een extra inspanning kan doen.

De Croo reageert tevreden op Peeters’ belofte. ‘Als we toonaangevend willen zijn in de nieuwe economie, zit er niets anders op dan de lasten te verlagen.’ Al  blijft het volgens hem ook nodig om de arbeidsmarkt verder te hervormen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zit op dezelfde lijn. ‘Lagere loonkosten zijn een deel van de oplossing, net zoals soepeler regels’, zegt directeur-generaal Bart Buysse.

Nachtarbeid

In de arbeidsmarkthervormingen die de regering-Michel in oktober vorig jaar aankondigde, was er al een versoepeling van de regels voor nachtarbeid in de e-commerce opgenomen. Als bedrijven ’s nachts willen werken, hebben ze evenwel nog altijd het akkoord van de drie vakbonden nodig. Winkelketen Schoenen Torfs kon daarover al een akkoord sluiten, maar in andere bedrijven is dat vooralsnog niet gelukt.

Volgens de werkgeversorganisaties en Open VLD leggen de vakbonden de lat bij zulke hervormingen veel te hoog. Ze zouden te hoge premies en andere toegevingen eisen in ruil voor de nachtarbeid, waardoor voor bedrijven de sop de kool niet waard is. Volgens de vakbonden doen bedrijven dan weer te weinig moeite om een akkoord te sluiten, omdat ze erop rekenen dat de regering-Michel de regels nog verder zal versoepelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect