'Robotisering creëert extra jobs'

Jobs die achteruitgaan zijn ondermeer kassierster, loketbediende en ongeschoolde handarbeider ©Photo News

De digitalisering en robotisering zal leiden tot minder jobs, maar voor elke vacature die verloren gaat, komen er vier nieuwe in de plaats. Dat staat in een studie van de technologiefederatie Agoria.

Maken robots werk overbodig? Leidt digitalisering tot banenverlies? 'Ja', zegt Marc Lambotte, de CEO van Agoria. 'Maar we maken die zin nooit af. Digitalisering en robotisering zijn natuurlijk disruptief. Maar het goede nieuws is dat voor elk job die door digitalisering wordt vernietigd, er 3,7 nieuwe jobs worden gecreëerd.'

3,7 jobs
Studie Agoria
'Voor elk job die door de digitalisering verloren gaat, komen er 3,7 nieuwe in de plaats'

Maar volgens Lambotte worden we binnenkort heel vlug met een ander probleem geconfronteerd. 'De vraag naar werkenden in ons land zal vanaf 2021 het aanbod overtreffen. Dat is heel dichtbij. En tot 2030 zal de kloof tussen vraag en aanbod verder groeien en zal de inhoud van veel jobs veranderen. Bijleren, omscholen van mensen wier job verdwijnt zoals ongeschoolde handarbeiders, kassiers, loketbedienden, en activeren van de 120.000 werklozen die niet werkzoekende zijn, is dus noodzakelijk. We moeten ook de studenten beter informeren over wat op de arbeidsmarkt nodig is.'

Bijscholen

Ook voor de 4,5 miljoen mensen die wel werken, is er werk aan de winkel, leert de studie die Agoria uitvoerde in nauwe samenwerking met de arbeidsbemiddelaars VDAB, Actiris en Forem. Lambotte: 'Zij zullen hun skills constant moeten upgraden en bijscholen. Die bewustwording is er nog te weinig. Studies tonen aan dat het gebruik van opleidingen bij bedrijven in België een van de laagste is in Europa. De reden? Ik weet het niet. Misschien cultureel. Of misschien omdat alles goed gaat?'

Zonder aangepast beleid van activering en omscholing zullen er in 2030 584.000 jobs niet ingevuld geraken
Marc Lambotte
Ceo Agoria

Volgens de Agoria-studie die de Belgische arbeidsmarkt belicht tot 2030, hebben circa 310.000 werkenden en werklozen omscholing nodig om een goede 'match' te vinden op de arbeidsmarkt. De helft van hen zal een matige omscholing nodig hebben van twee tot zes maanden. De andere helft zes tot achttien maanden. Lambotte: 'Nu al vinden veel bedrijven geen geschikte mensen. Er is wel een aanbod van mensen, maar ze zijn niet geschikt.'

Vacatures

Volgens de studie zal de vraag naar arbeid in de Belgische economie tussen nu en 2030 jaarlijks met 0,9 procent stijgen. Dat betekent dat de arbeidsvraag tegen 2030 zal oplopen tot 5,4 miljoen, of 630.000 meer dan in 2016.

2021
Arbeidsmarkt
De vraag naar werkenden zal het aanbod overtreffen vanaf 2021

De sectoren waar het aantal niet-ingevulde vacatures vooral stijgt, zijn de gezondheidszorg, ICT en het onderwijs. Daar zijn vooral de stijgende vraag naar mensen en de beperkte instroom van afgestudeerden de oorzaak van. Sectoren waren de arbeidsvraag daalt, zijn landbouw, metaal, media, voeding, textiel, hout en chemie en farma.

Door het structureel tekort aan werkenden - de instroom zal in 2021 niet meer volstaan om de groeiende arbeidsvraag op te vangen -  dreigt in 2030 een op tien vacatures in België niet ingevuld te raken', aldus Lambotte. 'Dat betekent dat bij gelijkblijvend beleid liefst 584.000 vacatures niet ingevuld raken en dat we buiten de grenzen op zoek zullen moeten naar geschikte arbeidskrachten. Dat zien we nu al voor beroepen als verpleegsters, schoonmakers, ICT'ers en ingenieurs.'

Duaal leren

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V), die aanwezig was op de voorstelling van de studie, beklemtoonde het belang van het onderzoek, maar voegde eraan toe dat er al hard aan maatregelen wordt gewerkt om meer mensen aan het werk te krijgen en de mismatch tussen vraag en aanbod te verbeteren. Peeters is van plan het duaal leren uit te breiden naar de masteropleidingen. 'Ik wil daarover overleg met de ministers van Onderwijs. Bij de bacheloropleidingen is duaal leren een enorm succes.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content