Aanwervingsplannen blijven in de koelkast

Philippe Lacroix, gedelegeerd bestuurder Manpower Belux

De tewerkstellingskansen in België in het eerste kwartaal van 2013 wijzigen nauwelijks. De kans op werk is het grootst in Brussel en in de financiële en dienstensector. Dat blijkt uit de driemaandelijkse tewerkstellingsbarometer van de uitzendgroep Manpower. Binnen Europa doet België het nog niet zo slecht. Voor het eerst is het aantal Europese landen met negatieve tewerkstellingsvooruitzichten in de meerderheid.

Uit de rondvraag van Manpower bij 750 Belgische werkgevers eind oktober, blijkt dat evenveel werkgevers van plan zijn tussen vandaag en eind maart 2013 medewerkers aan te werven als om mensen te ontslaan. Het gaat telkens om 6 procent van de werkgevers. Liefst 86 procent van de werkgevers houdt het op een status-quo.

De ManpowerGroup Index meet de nettotewerkstellingsprognose: het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan. Voor het eerste kwartaal van 2013 houdt de index halt op 0 ( op +1 procentpunt na uitzuivering van de seizoenvariaties). Dat is hetzelfde peil als vorig kwartaal, maar een lichte daling met 3 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012.

'Elk bedrijf spant zich in om zijn personeelsbestand te schalen in functie van de vraag naar zijn producten of diensten of van zijn kostenstructuur. De aanwervingsplannen blijven in de koelkast en voor de mensen op zoek naar een (nieuwe) job wordt het almaar moeilijker', stelt Philippe Lacroix, gedelegeerd bestuurder van ManpowerGroup België-Luxemburg.

Volgens de seizoensgezuiverde resultaten zijn de tewerkstellingsvooruitzichten positief in vijf sectoren, en negatief in evenveel andere. De sectoren 'financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/ diensten' (+8) en 'elektriciteit, gas en water' (+4) houden het best stand.

In drie andere sectoren zijn de nettotewerkstellingsprognoses matig positief: 'industrie/productie' (+2), 'landbouw/ jacht/bosbouw en visserij' (+1) en 'openbare diensten/onderwijs/gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening' (+1).

In de andere sectoren zijn de werkgevers veeleer van plan om mensen te ontslaan dan aan te werven. De nettotewerkstellingsprognose is negatief voor  de bouwnijverheid (-1; voor het eerst negatief sinds het tweede kwartaal van 2009), 'de winning van delfstoffen' (-1), de horeca (-2, voor het derde opeenvolgende kwartaal negatief), de sector 'transport, logistiek en communicatie' (-2 procentpunt) en 'de groot- en kleinhandel' (-3 procentpunten).

Op jaarbasis zijn de werkgevers pessimistischer geworden in zeven van de tien sectoren. Terwijl in vier sectoren hun vertrouwen daalde ten opzichte van het afgelopen kwartaal.

Regio's

De Brusselse werkgevers houden er de moed in. 15 procent voorspelt dat ze medewerkers zullen aanwerven – vooral dan in de dienstensector. Hun nettotewerkstellingsprognose klokt af op +12.

Het is al het zevende kwartaal op rij dat de Brusselse werkgevers positievere cijfers voorspellen dan hun collega’s in de twee andere gewesten.

De Vlaamse werkgevers voorspellen een licht positieve tewerkstelling in het volgende kwartaal (+3).

De cijfers in Wallonië zijn licht negatief (-1).

Europa

De economische recessie waarin de eurozone verkeert, blijft niet zonder gevolgen voor de tewerkstellingsvooruitzichten.

Voor het eerst sinds de lancering van de Manpower Barometer is het aantal Europese landen met negatieve vooruitzichten in de meerderheid: 12 op 22, tegenover 8 in het vorige kwartaal en 5 in dezelfde periode vorig jaar.

De Manpower Group Index tekent vooral rood in Griekenland, Italië en Spanje (alle drie -11), Slovenië (-9) en Nederland (-8). Voor onze noorderburen zijn dat de meest negatieve perspectieven sinds de barometer er voor het eerst werd gelanceerd tien jaar geleden.

Opvallend is de algemene neerwaartse trend van het ene kwartaal naar het andere in alle Oost-Europese landen die deelnemen aan de enquête.

Er zijn meer positieve tewerkstellingsvooruitzichten in Turkije (+10) en in de Scandinavische landen, zoals Noorwegen en Zweden (beide +6).

De Duitse arbeidsmarkt biedt wel behoorlijk weerstand (+5) en de Britse werkgevers voorspellen de meest optimistische cijfers (+6) sinds vier jaar.

Wereld

Elders in wereld blijft de economische onzekerheid wegen op het werkgeversvertrouwen. Dat vertaalt zich in dalende tewerkstellingsvooruitzichten in 21 van de 42 landen en gebieden ten opzichte van het vorige kwartaal en in 29 landen en gebieden op jaarbasis.

In de VS daarentegen blijven de tewerkstellingsperspectieven stabiel (+12) maar zouden ze kunnen verbeteren nu de presidentsverkiezingen achter de rug zijn.

In 28 van de 42 landen en gebieden blijven de vooruitzichten positief, met als uitschieters Taiwan (+35), India (+27) en Brazilië (+21).

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud