analyse

Group S worstelt nog altijd met oplichting door Madoff

Oplichter Bernie Madoff. ©AFP

Het sociaal secretariaat Group S heeft in 2016 in één klap 38 miljoen euro, een derde van zijn spaarpot, afgeboekt. Dat is een uitloper van de Madoff-oplichterij die tijdens de financiële crisis naar boven kwam. ‘Redder in nood’ Frank Bamelis gelooft nog steeds dat het goed komt.

Dat pas in 2016 een afboeking bij Group S is gebeurd, is opmerkelijk. De miserie met de spaarpot van het sociaal secretariaat, dat de loonberekening van 500.000 werknemers uit vooral de bouw doet en 900 werknemers telt, begon al na de financiële crisis van 2008. Toen bleek Group S, dat zich profileerde als een erg conservatieve belegger, voor tientallen miljoenen euro’s in Fairfields te hebben belegd. Dat was een van de spilfondsen van meester-oplichter Bernie Madoff, die wereldwijd een put van 65 miljard dollar maakte met een piramidespelachtig fraudesysteem. De investering van Group S bleek gedecimeerd.

©Mediafin

Normaal had Group S in 2009 het Madoff-verlies van ruim 40 miljoen euro moeten afboeken. Maar Frank Bamelis, de toenmalige relatiebeheerder bij het Luxemburgse Fundamentum Asset Management (een dochter van het toenmalige Fortis), dat de portefeuille voor Group S beheerde, stelde een oplossing voor.

De West-Vlaming die in Monaco woont, zou het tekort vervangen door een persoonlijke lening van ruim 40 miljoen euro. Die werd gegarandeerd via allerlei waarborgen rond Senior Assist en andere bedrijven uit zijn invloedssfeer.

Vandaag heeft Group S nog zo’n 23 miljoen euro van Bamelis tegoed. Er is een achterstand van ruim 7 miljoen euro op het afbetalingsplan. Over het boekjaar 2017 werden enkel de intresten betaald.

Tot en met het boekjaar 2015 maakte bedrijfsrevisor Francis Wilmet zich weinig zorgen over de lening en de twee investeringsfondsen Archetype en Leeward Ventures Sicar, waarin Bamelis Group S had aangemoedigd te investeren. Hij merkte enkel op dat hij moeilijk de actuele waarde van de fondsen kon inschatten.

Not amused

In mei 2017 ging De Tijd uitvoerig in op de moeilijkheden waarmee het bedrijvenimperium van Frank Bamelis en in het bijzonder zijn rusthuisgroep Senior Assist en zijn fondsen te kampen hadden. Gonzales Stubbe, de CEO van Group S, wuifde toen de vraag weg of de spaarpot van zijn groep in gevaar was. ‘Ik heb er vertrouwen in dat alles in orde komt’, verklaarde hij. Maar in de balans over 2016, die zes weken later werd neergelegd, werd de belegging in de twee investeringsfondsen voor 100 procent afgeboekt.

Waarom toch plots die afboeking? Naar verluidt zou de bedrijfsrevisor daarop hebben aangedrongen. Op dat moment waren er twijfels of Senior Assist overeind zou blijven. Bij de Confederatie Bouw, waarvan heel wat leden het sociaal secretariaat gebruiken, was men op zijn zachtst gezegd ‘not amused’. Zeker toen ze hoorden dat Group S-voorzitter Paul Potteau jarenlang ook in het investeringscomité van Leeward Ventures Sicar zat.

Ik wist niet dat Group S die participatie volledig heeft afgeboekt. Ik denk dat het geen jaren duurt voor er een terugbetaling komt.
Frank Bamelis
Investeerder

Stubbe gelooft nog steeds dat het maar een kwestie van tijd is voor het bedrag kan worden gerecupereerd. Maar in het jaarverslag over 2017 is van de afboeking nog niets teruggenomen. Op de uitstaande lening werd in de loop van vorig jaar enkel de intresten betaald.

Bamelis begrijpt al die heisa niet. ‘Ik wist niet dat ze die participatie volledig hebben afgeboekt. Ik denk dat het geen jaren duurt voor er een terugbetaling komt .We kunnen enkel spreken voor ons deel van de activiteiten in Archetype. De rest zijn activiteiten van onze zakenpartner Peter Vanderbruggen, onder meer de investering in het medische bedrijf Beocare. Dat is niet onze verantwoordelijkheid en we kunnen niet voor de vereffenaar of voor Vanderbruggen spreken.’

Vanderbruggen, een Belg die al jaren in de VS woont en een expert is in het opzetten van offshoreconstructies, was jarenlang een zakenpartner van Bamelis. Vandaag zijn de relaties op zijn zachtst gezegd onderkoeld.

Verkeerd begrepen

Bamelis maakt zich sterk dat ook het uitstaande saldo van 23 miljoen wordt terugbetaald. Die lening is altijd verkeerd begrepen. ‘Het is een constructie om de zeer lange recuperatietijd uit het faillissement van Madoff te overbruggen. Onlangs werd via Deminor een tweede schijf van 15 procent van de inlegwaarde terugbetaald. Waarschijnlijk volgen later nog schijven van 15 en 10 procent. Als dat gebeurt, zal Group S er meer aan overhouden dan eerst gedacht. Tot nu toe is de openstaande schuld in kapitaal herleid tot 11 miljoen euro.’

Bamelis wijst erop dat hij sinds oktober 2017 een basisakkoord heeft met de vereffenaar van Archetype. ‘De eerste betalingen zijn begonnen. We namen al voor 45 miljoen euro aandelen over, waardoor we zelf meerderheidsaandeelhouder van Archetype zijn geworden.’

Beleggers moeten niet meteen op een terugbetaling van Vanderbruggen rekenenen. ‘Ik heb geen financiële verplichtingen tegenover Archetype (in vereffening) en ik ben ook nooit betrokken geweest in het management van dat fonds. Leeward Ventures Sicar is in liquidatie en enkel KPMG kan zeggen hoeveel er zal overblijven voor de aandeelhouders nadat het alle resterende investeringen te gelde heeft gemaakt’, zegt hij vanuit de VS.

Gelukkig is Group S een goed draaiend bedrijf. Het heeft zijn spaarpot niet meteen nodig. Na een courant verlies van 36 miljoen euro, door de forse afboeking in 2016, is er in 2017 opnieuw een courante winst van 13 miljoen euro.

Het spaarpotje dat was teruggevallen van 118 miljoen euro in 2015 naar 90 miljoen euro in 2016, zat eind 2017 opnieuw op 105 miljoen euro. Zo’n spaarpotje dient vooral als een soort van sociaal passief voor het geval het bedrijf zijn activiteiten zou moeten stopzetten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect