Patstelling bij Bpost tussen bonden en directie

Een postbode op een bromfiets met volle postzak ©Photo News

Bpost-topman Koen Van Gerven ligt op ramkoers met de bonden. 'We zien enkel besparingen', zeggen de bonden die een week gaan staken. 'Klopt niet', zegt Van Gerven.

Het zit er bovenarms op tussen de directie van Bpost  en de vakbonden. De patstelling is dermate erg en sleept al zo lang aan dat de bonden deze week beslisten om vanaf 7 november een week te staken. Het is geleden van de 'hervormingsjaren' van voormalig Bpost-topman Johnny Thijs en van de invoering van het nieuwe postrondesysteem Georoute dat het water tussen beide partijen nog zo diep was.

Waar Thijs er altijd in slaagde om tot een vergelijk te komen met de bonden, lijkt dat bij Van Gerven veel minder te lukken.

'Het vertrouwen van het personeel is helemaal zoek', vat socialistisch vakbondstopman Jean-Pierre Nyns de impasse samen. 'Veel mensen hebben het gehad. En dan heb ik niet enkel over postbodes, die onder steeds meer werkdruk komen te staan, maar over alle personeelsleden.'

Vertrouwen kwijt

Driekwart van het management bij Bpost heeft geen vertrouwen meer in de directie.
Jean-Pierre Nyns
ACOD-vakbondsman Bpost

Uit een enquête die de directie onlangs bij het management uitvoerde, bleek, volgens Nyns, dat 77 procent van het management geen vertrouwen meer heeft in de directie. Bpost, dat niet wil communiceren over de resultaten van de enquête, stelt dat dat cijfer 'helemaal niet overeenkomt met de realiteit'.

'We zien ook dat veel hoogopgeleiden na twee, vier of zes maanden het bedrijf verlaten', stelt de vakbondsman. 'Veel mensen klagen dat ze hun werk niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. Sommige mensen die hier tien jaar werken, verlaten het bedrijf voor minder loon elders, omdat de werkdruk te hoog is.'

In het toekomstplan van Van Gerven is voor het personeel enkel sprake van besparingen, zegt Nyns. 'Wij vragen goede werkomstandigheden zodat iedereen naar behoren zijn werk kan doen, maar Van Gerven heeft daar geen oren naar.'

Uit een brief die Van Gerven vorige week naar alle personeelsleden stuurde, blijkt, volgens Nyns, een manifest gebrek aan respect voor het personeel. 'Hij erkent de problemen niet. Hij riep iedereen op zijn comfortzone te verlaten, maar niemand werkt hier nog in zijn comfortzone.'

Rekruteringsplan

Van Gerven ontkent dat hij enkel uit is op besparingen. 'We moeten het bedrijf aanpassen aan het verhaal van de klant. Dat is een verhaal dat veel meer gaat over veranderen dan over besparen. Beide mogen niet verward worden.'

Ons toekomstplan gaat veel meer over veranderen dan over besparen.
Koen Van Gerven
CEO Bpost

De Bpost-topman betreurt de geplande acties. 'Ze raken de klant en de burger op een moment waarop Bpost moet aantonen dat het klaar staat voor de klant.' Nog volgens Van Gerven levert het rekruteringsplan in de knelpuntzones al de eerste bemoedigende resultaten op.

Van Gerven vraagt de sociale partners de toekomstplannen rond de tafel te bespreken. Maar volgens de bonden is er na de aankondiging van de acties nog geen vraag tot nieuw overleg binnengekomen.

Werkdruk

Als gevolg van die besparingen zijn er volgens Nyns ook allerlei problemen op de personeelsdienst, waardoor de postbodes geen zicht meer hebben op de uitbetaling van hun overuren. Dat leidt volgens Nyns tot situaties waarbij postbodes, als ze geld willen lenen bij een bank, niet exact kunnen aangeven hoeveel ze nu verdienen.

Door de groei van het pakjesverkeer hebben de postbodes te veel werk. Nyns: 'Dat creëert enorme stress. Bij ons doet een postbode gemiddeld 1.000 brievenbussen per dag, in Zwitserland zijn er dat 300. Het is heel duidelijk dat we de dag-plus-eenlevering niet meer kunnen waarmaken bij gebrek aan personeel. Dat zorgt voor een slecht imago van de postbode die vaak wordt beschimpt. Dat creëert nog meer stress.'

Het gemiddelde loon van een postbode schommelt rond 1.500 euro netto.

Outsourcing poetsdienst

600
Poetsdienst
De poetsdienst bij Bpost wordt geoutsourced. Daar werken 600 mensen.

Nyns houdt ook zijn hart vast voor de poetsdivisie van Bpost. Daar werken 600 mensen, onder wie meer dan de helft 50-plussers. Topman Van Gerven wil die dienst tegen april outsourcen.

'Hoe het met die mensen zal aflopen, is onduidelijk,' zegt Nyns. 'Wie voor postbode kandideert, wordt aan zware fysieke proeven onderworpen.'

Radial

Van Gerven is niet aan zijn beste jaar bezig. De overname van het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial, waarvoor hij 700 miljoen euro op tafel legde, loopt niet zoals gepland en zal niet onmiddellijk bijdragen tot de winst. Tegelijk wordt hij ook geconfronteerd met een groeiende daling van het postvolume. De enige manier om dat tegen te gaan, is door te snoeien in de kosten.

Bpost telt in België 28.000 werknemers, onder wie 12.000 postbodes. Jaarlijks zijn er circa 2.000 natuurlijke afvloeiingen, maar netto komen er de jongste jaren werknemers bij door de groei bij de pakjesdienst.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud