Revisoren stoppen controleverslag in nieuw kleedje

Inge Vanbeveren en Michel De Wolf van het IBR

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) stelt een nieuw model van controleverslag voor. Dat is aangepast aan de internationale auditnormen , maar moet vooral ook toegankelijker zijn voor de lezers.

Elk jaar laten ruim 24.000 ondernemingen en verenigingen in België hun jaarrekening controleren door een commissaris. Vanaf 15 december moet de controle bij beursgenoteerde vennootschappen, banken en verzekeraars gebeuren volgens internationale controlestandaarden,de zogenaamde ISA-normen. Die nieuwe auditnormen zullen twee jaar later ook gelden voor alle andere ondernemingen en verenigingen.

‘De ISA-normen vervangen de Belgische controlenormen. Daarom vinden we de tijd rijp voor een nieuw model van controleverslag dat voldoet aan de internationale regels en tegelijkertijd is aangepast aan de specifieke Belgische context’, zegt Inge Vanbeveren, adviseur bij het IBR. Daarbij komt dat het bestaande model ondertussen 30 jaar oud is.

De bedoeling is vooral dat het nieuwe controleverslag toegankelijker wordt voor belangstellenden zoals leveranciers, kredietverstrekkers, aandeelhouders en werknemers. Er is volgens Vanbeveren dan ook veel aandacht besteed aan de bewoordingen.

De ISA-normen leggen de commissaris niet de verplichting op om zijn oordeel (goedkeuring, onthouding of afkeuring) voortaan uitgebreid te motiveren. Wel zal de revisor de diverse stappen in de risicoanalyse omstandig moeten documenteren.

Het huidige controleverslag bestaat uit 2 luiken. Het eerste deel bevat het oordeel van de commissaris over de jaarrekening. Het tweede luik bevat het antwoord op de vraag of de vennootschap de wetten en reglementen heeft nageleefd.

Het IBR stelt voor om daar een derde luik aan toe te voegen. ‘Dat derde deel is facultatief en kan aan het verslag worden toegevoegd als het bedrijf zelf dat wenst’, zegt Vanbeveren. ‘Dat kan bijvoorbeeld als de onderneming transparant wil communiceren over zijn risicobeheer, de interne controlemechanismen of over de prestatie-indicatoren.’

Daarnaast wil het IBR bewerkstelligen dat alle revisoren op dezelfde manier communiceren over de niet-financiële informatie. Ook daarvoor bestaan internationale standaarden die het instituut nu aan de Belgische revisoren wil opleggen.

Het gaat om informaties waar de commissaris een redelijke of een beperkte mate van zekerheid over kan verschaffen zoals de duurzaamheid of de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf. Hetzelfde voor milieu-aspecten zoals de CO2-uitstoot.

De revisoren, maar ook alle andere belanghebbenden zoals bedrijfsleiders, vakbonden en openbare overheden, krijgen tot 15 oktober de tijd om het nieuwe model te raadplegen en opmerkingen te formuleren via www.ibr-ire.be.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud