Waterintercommunale TMVW zet kritische leden buitenspel

©Photo News

De Gentse drinkwaterintercommunale TMVW heeft tientallen gemeenten letterlijk buitenspel gezet bij een cruciale vergadering over haar toekomst. Verscheidene gemeenten overwegen juridische acties.

Bij de Gentse waterdistributeur TMVW (Farys) is een cruciale stemming over de opsplitsing van de intercommunale in drie delen op een ‘degoutante’ manier doorgedrukt. De Tijd werd overspoeld door ontevreden burgemeesters en schepenen van gemeenten die aangesloten zijn bij de TMVW. Liefst 65 aandeelhouders werden om formele redenen uitgesloten van de stemming.

Een ware staatsgreep. Degoutant.
Inez De Coninck
N-VA-schepen in Opwijk

Het decor van de tumultueuze vergadering was de Gentse Kinepolis-bioscoop. Bij aankomst kregen vertegenwoordigers van de gemeenten een kleurtje toegewezen en werden ze naar verschillende vakken begeleid. ‘Vak 3’ bleek een compartiment achter een tussenschot te zijn waar de inzittenden hun mond moesten houden. ‘We mochten niet meestemmen en niets zeggen’, getuigt Wim Vanbiervliet, de voorzitter van de gemeenteraad in De Pinte en schepen voor de lokale partij Ruimte.

‘Een ware staatsgreep. Degoutant’, zegt Inez De Coninck, N-VA- schepen in Opwijk. De Vlaams-Brabantse gemeente was de voorbije maanden erg kritisch voor de grootscheepse statutenwijziging en opsplitsing die de TMVW wil doorvoeren. Opwijk nam een advocaat in arm en maakte de bezwaren bekend aan medevennoten, maar kon geen grote rebellie op de been brengen.

Volmachten

Wat is de TMVW?

De intercommunale TMVW is historisch actief in de distributie van drinkwater. De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening diversifieerde naar tal van ‘aanverwante diensten’. Dat gaat van diensten aan bedrijven, afvalwatersanering, wegenwerken, het uitbaten van zwembaden en andere sportinfrastructuur (Ghelamco Arena) en diverse diensten aan gemeenten. Vorig jaar werd Farys als overkoepelende merknaam ingevoerd. Het is actief in 85 gemeenten en telt meer dan 700 werknemers.

Wat was de inzet van de algemene vergadering?
De TMVW moest haar structuren aanpassen om in orde te zijn met de Vlaamse wetgeving. De deadline daarvoor was 1 juli. Om die reden splitste de intercommunale haar activiteiten op in drie: TMVW Water, TMVW Recreatie en TMVW Services. Ook zouden de gemeenten nu voor minstens 18 jaar vasthangen aan de intercommunale.

Wat is de kritiek op de hervormingen?
Het Agentschap Binnenlands bestuur vindt dat de TMVW zich te veel ruimte toe-eigent. De gemeenten die lid zijn van de TMVW Recreatie zouden bijvoorbeeld hun volledige gemeentelijke beleid inzake recreatie en aanverwante domeinen moeten afstaan.

Dat Opwijk en 64 andere aandeelhouders van de TMVW niet mochten meestemmen, gebeurde op basis van een strikte interpretatie van de statuten. De vennoten die vijf dagen voor de algemene vergadering geen formele volmacht hadden ingediend, werden uitgesloten.

Dat is op het eerste gezicht strikt juridisch terecht. Maar volgens vele vertegenwoordigers is die formele regel vroeger nooit zo toegepast. De communicatie van de TMVW daarover was ook niet optimaal. ‘Op een mail met de vraag of ik aanwezig zou zijn en een broodje wou, heb ik bevestigend geantwoord. Dat er een formele volmacht moest zijn, is toen niet in herinnering gebracht’, zegt Vanbiervliet. Zelfs erg grote vennoten, zoals de stad Oostende, hadden zo’n volmacht niet ‘volgens de regels’ ingediend.

Die formalistische bezwaren had de TMVW wel perfect naast zich neer kunnen leggen. TMVW-voorzitster, de Gentse sp.a-schepen Martine De Regge, kon de gemeenten-aandeelhouders toch reglementair toelaten tot de algemene vergadering. Ze deed dat echter niet ‘omdat het bureau van de vergadering adviseerde dat niet te doen’.

Kritische stemmen

Opmerkelijk is dat zowel TMVW-voorzitster De Regge als twee leden van dat bureau, CD&V-zwaargewicht Etienne Schouppe en de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a), zichzelf met die beslissing in hun hemd zetten. Bij de 65 vennoten die niet formeel in orde waren, zitten immers ook structuren waar ze zelf sterk mee zijn gelieerd: het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Gent, waar De Regge bestuurder is, de gemeente Liedekerke, waar Schouppe de voorzittershamer hanteert, en het Havenbedrijf Gent, waar Termont ondervoorzitter is, mochten niet meestemmen.

Ze hebben deze juridische truc doelbewust toegepast om alle kritische stemmen op de algemene vergadering te weren.
Een aanwezige

‘Het is duidelijk dat ze er alles aan gedaan hebben om Opwijk niet mee te laten stemmen’, besluit de advocaat Bart Goossens, die optreedt voor Opwijk. De gemeente liet de TMVW overigens weten dat ze onder bepaalde voorwaarden uit de intercommunale zal stappen.

‘Ze hebben deze juridische truc doelbewust toegepast om alle kritische stemmen op de algemene vergadering te weren’, zegt een aanwezige. Van de vertegenwoordigers van de gemeenten mét stemrecht had op één persoon na (gemeente Zingem) niemand kritiek tijdens de algemene vergadering.

Dividend verdwijnt

De kritiek op de hervormingen bij de TMVW kwamen pas de jongste weken aan de oppervlakte. Zo werd duidelijk dat het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur niet mals was voor de opsplitsing van de TMVW. Die is gisteren op de algemene vergadering goedgekeurd, maar moet in het najaar allicht nog aangepast worden om in overeenstemming te zijn met de Vlaamse regels. Daarnaast bleek ook dat het dividend zou verdwijnen.

‘De gemeenten die daarover fundamentele vragen hadden, hebben zich tot op het allerlaatste moment verdiept in de zaak. En ze hebben geprobeerd om de algemene vergadering uit te stellen, maar dat is niet gelukt’, zegt een kenner die anoniem wil blijven. Belangrijk is dat de gemeenten die vroeger makkelijk in of uit de TMVW konden stappen, nu voor minstens 18 jaar vasthangen aan de intercommunale.

Expansiebeleid

Dat de top van de intercommunale zoveel vennoten negeerde, is ongehoord, zeggen veel aandeelhouders. Zelfs gemeenten die aanvankelijk vóór alle agendapunten zouden stemmen, zijn nu bijzonder wantrouwig geworden. ‘Dit getuigt van erg weinig respect van de intercommunale van haar vennoten’, zegt Vanbiervliet.

Of de beslissingen rechtsgeldig zijn, valt af te wachten. Bij de TMVW wou gisteren niemand commentaar geven over de algemene vergadering. 'Dat is een kluif voor juristen’, zegt een schepen. ‘Heel wat gemeenten zullen het hier niet bij laten en dit juridisch laten onderzoeken’, zegt een andere.

De voorbije jaren klonk al geregeld kritiek op het expansiebeleid van TMVW-CEO Ludy Modderie, onder meer in het dossier van de financiering van de Ghelamco Arena, het nieuwe voetbalstadion in Gent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud