Advertentie
interview

‘We willen af van die machoperceptie'

Securitas BeLux wordt sinds september geleid door Ingrid Merckx. ©Tim Dirven

Weinig sectoren worden zo sterk als een mannenbastion gezien als de privébewaking. Maar daar komt verandering in. Met Ingrid Merckx heeft Securitas Belux sinds kort zelfs een vrouwelijke CEO. ‘We werven niet meer louter die spierbundels van vroeger aan.’

Het is goed afgeschermd, het kantoor van de country president van Securitas BeLux. Achter een onopvallende deur, met een speciaal slot met cijferklavier, in de hoofdzetel in Neder-over-Heembeek. Het Zweedse Securitas is dan ook een beveiligingsspecialist die vooral bekend is van zijn bewakingsactiviteiten, maar die steeds meer inzet op andere diensten, zoals technologische oplossingen. Met kleine en grote bedrijven, overheidsinstanties, Europese instellingen én particulieren als klanten. Er zitten zonder twijfel veel bekende namen bij maar het bedrijf is, deels uit veiligheidsoverwegingen, spaarzaam met referenties.  

Met zo’n 345.000 werknemers is Securitas wereldwijd de marktleider. Ook in ons land staat het aan de top, met ongeveer 40 procent marktaandeel. De naaste concurrenten zijn G4S, Seris, Fact en Trigion. Securitas BeLux telt zowat 7.200 werknemers en werft fors aan.

Hoeveel vacatures zijn er?

Ingrid Merckx: ‘We willen dit jaar 1.500 mensen rekruteren. Daarvoor hebben we Securitas on Tour opgezet, een soort jobfestival met onder meer Bert Kruismans, waarmee we ons richtten tot studenten of net afgestudeerden, maar we rekruteren over alle leeftijden heen. We slagen er zelfs in mensen te herintegreren in de arbeidsmarkt. We zijn fier dat zich al een stuk meer dan 1.500 mensen aangeboden hebben. Het festival had veel succes en straalde uit dat Securitas heel veel opportuniteiten biedt. We zetten trouwens enorm in op de begeleiding van werknemers. Zo hebben we onze eigen academie, goed voor 2.000 cursussen op jaarbasis. Die zorgen er mee voor dat mensen intern kunnen doorstromen.’

Zweeds-Belgisch

Securitas is grotendeels Zweeds, met zijn hoofdkantoor en beursnotering in Stockholm en de Zweedse miljardair Gustaf Douglas als grootste aandeelhouder. Maar ook een klein beetje Belgisch: drie van de 13 leden van het directiecomité van de mastodont komen uit ons land. Het gaat om de financieel directeur Bart Adam, Marc Pissens, die aan het hoofd staat van de divisie luchtvaartbeveiliging, en Aimé Lyagre, de operationeel en technologiedirecteur Europa.

Gaat het om 1.500 nieuwe banen?

Merckx: ‘Niet allemaal. Onder die 1.500 zijn er een aantal echte studentenjobs die piekmomenten moeten opvangen gedurende een of twee maanden. Voorts zijn er een aantal opdrachten van beperkte duur en dienen de aanwervingen om de uitstroom te compenseren. Die draait in de sector rond de 12 procent, maar ik denk dat wij het in vergelijking daarmee relatief goed doen. Verder zoeken we een aantal zeer specifieke profielen zoals operatoren, projectmanagers, verkoopmedewerkers en hospitality officers. Ons personeelsbestand groeit wel: tegenover twee jaar geleden zijn we met 800 mensen meer, vooral door twee grote contracten te winnen, voor de luchthaven van Charleroi en het NAVO-hoofdkwartier.’

Het lijkt alsof het ondanks de krapte op de arbeidsmarkt makkelijk is om aan die 1.500 mensen te geraken.

Merckx: ‘Dat heb ik niet gezegd. Ook hier is er een war for talent, onder meer met sectorgenoten. Niet iedereen die zich aanmeldde zal overigens geselecteerd worden. Het is net omdat er een war for talent is, dat we zoveel moeite gestoken hebben in Securitas On Tour. Met workshops en demo’s van bijvoorbeeld explosievendetectiehonden en een speciale fire fighting truck waarin mensen kunnen leren hoe ze een brand, die er dan ook echt is, te lijf moeten gaan. Dat spreekt jongeren wel aan. Verder werken we samen met arbeidsbemiddelaars zoals de VDAB en sluiten we, waar we kunnen, partnerschappen af om onze bekendheid te vergroten. Zotte initiatieven proberen we te vermijden.’

De sector vergt avond-, nacht- en weekendwerk. Hoe moeilijk is het om daarvoor mensen te vinden?

Merckx: ‘Er is wel degelijk een groep die graag ’s nachts werkt, langere shiften draait of aan flexwerken doet. Ik ga nu ook niet overdrijven door te zeggen dat ze staan te springen, maar er zijn personen die er eerder wel voor vallen dan niet.’

Een klant die ik vroeg hoe hij de sector percipieert, gaf me als antwoord dat die toch nog erg macho is. ‘Dat zegt u tegen mij?’, antwoordde ik.

Securitas Belux zette de toon in de groep, met u als eerste vrouweljjke country president in Europa. Was dat bewust?

Merckx: ‘Dat denk ik niet (lacht). Ik heb een technologische achtergrond en ervaring in soortgelijke functies en met people management in het algemeen (Ingrid Merckx is burgerlijk ingenieur van opleiding en heeft er een carrière opzitten bij Telindus en vooral Agfa-Gevaert, red.). Die elementen speelden mee en waren veel belangrijker dan de toevalligheid van mijn geslacht.’

Viel het mee om als vrouw in een mannenwereld aan de slag te gaan?

Merckx: ‘Ze hebben me goed opgevangen (lacht). Voor mezelf heb ik daar niet echt lang bij stilgestaan. Het was meer de functie die me heeft aangetrokken. Of er dan een meerderheid mannen was of niet, was bijzaak. Toch een kleine anekdote. Een klant die ik vroeg hoe hij de sector percipieert, gaf me als antwoord dat die toch nog erg macho is. ‘Dat zegt u tegen mij?’, antwoordde ik.’

Is dat machogehalte nog zo sterk?

Merckx: ‘Het is de bedoeling van de sector om van die machoperceptie af te geraken. Ik denk dat we dat intussen ook bereikt hebben, maar het achtervolgt ons nog steeds een beetje. Vroeger speelden onze mensen een puur beschermende rol. Vandaag zien we dat de vraag van onze klanten evolueert naar een meer klantvriendelijke, empathische en oplossingsgerichte aanpak, hospitality in het jargon. En niet louter meer die overweldigende spierbundels van vroeger.’

Maar Securitas is toch vooral een bedrijf met mannen?

Merckx: ‘Dat klopt. Maar het is onze bedoeling om het onevenwicht dat vandaag nog bestaat recht te trekken. Het percentage vrouwen in het personeelsbestand bedraagt nu 18. Midden vorig jaar was dat nog maar 14 procent. We hebben in 2017 23 procent vrouwen gerekruteerd maar vorig jaar is dat al geëvolueerd naar 31 procent, toch een mooi cijfer al zitten we om historische redenen nog met een meerderheid aan mannen. Er zit dus evolutie in en dat willen we ook omdat we een weerspiegeling van de maatschappij willen zijn en die is divers, niet alleen qua gender, maar ook qua rassen, religie, culturen... Als we goed willen functioneren moeten we dat volgen en zorgen dat iedereen binnen het bedrijf kan samenwerken als één groot geheel. Als ik daar als vrouw toe  kan bijdragen doe ik dat graag.’

We hebben in 2017 23 procent vrouwen gerekruteerd maar vorig jaar is dat al geëvolueerd naar 31 procent.

Hanteert u aanwervingsquota?

Merckx: ‘Neen. Het is belangrijker om te selecteren op competenties.’

Probeert u ook meer werknemers van allochtone origine aan te trekken?

Merckx: ‘We staan open voor alle kandidaturen. Ik zou ons dus eerder niet-discriminerend noemen. We rekruteren vooral op basis van intrinsieke eigenschappen. Voor het gros van onze aanwervingen in manbewaking gaan we selecteren op talenkennis, sociale vaardigheden, flexibiliteit en stressbestendigheid. Technologie speelt ook een rol, dus als er een minimum is van affiniteit daarvoor zal dat ook welkom zijn.’

Securitas België is gestart met de acquisitie van Securis, daarna waren er andere zoals Cobelguard en SAIT. Staan er nog op de radar?

Merckx: ‘Als er zich mogelijkheden aandienen, zullen we die met veel interesse bekijken. We kijken daarbij eerder naar aanvullende domeinen, waar technologie een onderdeel van kan zijn. In manbewaking hebben we voldoende competentie in huis. But it takes two to tango.’

We zijn heel blij met de samenwerking met de politie en defensie want het is een erkenning dat de sector au sérieux wordt genomen en als betrouwbaar wordt gezien.

Welke resultaten verwacht u voor dit jaar?

Merckx: ‘Het is te vroeg om daar veel over te zeggen, maar we willen natuurlijk blijven groeien. Over het algemeen volgt de toename van de markt wel eerder de inflatie, want de budgetten van de bestaande klanten stijgen niet sterk. Maar dankzij de wet op de private veiligheid van 2017 van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is er toch een extra groeimogelijkheid. Door samenwerking met de politie en zelfs defensie kunnen we ons actiedomein wat uitbreiden. We zijn daar heel blij mee want het is een erkenning dat de sector au sérieux wordt genomen en als betrouwbaar wordt gezien. Een voorbeeld is het raamcontract met de politiezone Antwerpen, waar we instaan voor de onthaalfunctie op het politiekantoor en de controle op gevaarlijke voorwerpen aan de ingang. In West-Vlaanderen bekijken we, steeds in regie van de politiediensten, camerabeelden, nemen we oproepen aan of doen we bewaking rond gebouwen. Bij defensie wonnen we een eerste contract voor bewaking, toegangscontrole en inbraakbeveiliging van de kazerne in Heverlee. We verwachten nog uitsluitsel over een aantal andere kazernes. Ik denk dat het leger de bedoeling heeft dat gradueel verder te zetten. Door die samenwerking kunnen politie en leger, die ook met een war for talent kampen, zich toeleggen op hun kerntaken en wij kunnen dan aanvullen op het vlak van veiligheid.’

Het is dus niet de bedoeling dat u binnenkort met zware bewapening aan de ingang van het station Antwerpen-Centraal gaat staan?

Merckx: ‘Helemaal niet.’

Was er door de aanslagen van 2016 en de terreurdreiging geen grotere vraag naar bewakingsdiensten?

Merckx: ‘De piek die we toen gedurende enkele maanden zagen in de vraag is weer weg. Iedereen was in shock, ik wil dat zeker niet onderschatten, maar daarna is de wereld blijven draaien. Wel is het zo dat de vraag geëvolueerd is, bijvoorbeeld naar risico- en data-analyse om tot meer voorspelbaarheid te komen of naar het inzetten van complementaire middelen. Ook vind ik dat iedereen zich meer bewust is geworden van het belang van veiligheid en het bestaan van risico’s en hun mogelijke impact. It’s part of the topics we discuss, maar het is geen obsessie geworden voor onze klanten.’

Door de aanslagen van 2016 is de vraag geëvolueerd, bijvoorbeeld naar risico- en data-analyse.

Heeft dat ook een invloed op de evolutie van het metier?

Merckx: ‘Ja. We zijn eerst geëvolueerd van de puur fysieke aanwezigheid naar een meer beschermende rol door combinatie met technologie en kennis en nu gaan we naar een meer intelligente rol. Daarmee bedoel ik een voorspellende rol waarbij wij kunnen aangeven waar of wanneer risico’s toenemen. Dat is een van de redenen waarom we onze competenties uitbreiden naar preventie en brandbeveiliging, bijvoorbeeld voor grote petrochemische installaties. Met het Antwerpse Services in Safety deden we vorig jaar een overname op dat vlak.’

Privébewaking lijkt almaar meer technologie te worden.

Merckx: ‘Manbewaking blijft een belangrijk deel van onze activiteiten innemen. In een aantal gevallen primeert die ook nog, maar in een heel aantal andere gevallen komen de technologische behoeften op de eerste plaats. We zetten echter vooral in op het complementaire aspect van de twee. We geloven heel sterk in de combinatie van menselijke observatie met technologie, versterkt met intelligente gegevensverwerking. Zeg maar de driehoek mens-technologie-kennis. Er worden meer en meer intelligente camera’s ingezet die een enorme toename van informatie met zich meebrengen en we hebben intelligente software die daaruit elementen filtert, maar op een bepaald moment moet er nog altijd iemand zijn die beslist of er actie ondernomen wordt en zo ja, welke.’

Dit lijkt dus niet echt een sector waar de robotisering snel alle jobs overbodig zal maken?

Merckx: ‘Toch niet in onze basisdienstverlening. We zijn bijvoorbeeld wel op groepsniveau aan het experimenteren met een camera die zich bevindt op een robot en ‘rondjes kan lopen’ in een vooraf bepaalde zone. Daar zien we wel muziek in, maar dat is dan niet opnieuw ter vervanging van de mens met zijn competenties maar meer als aanvulling.’

Kerncijfers Securitas

Ontstaan in 1934 in Zweden. Bekende afgesplitste onderdelen: G4S, Loomis en Assa Abloy

Omzet (2018): 101,5 miljard Zweedse kroon (9,7 miljard euro); in België-Luxemburg: ruim 400 miljoen euro

Nettowinst (2018): 3 miljard Zweedse kroon (287 miljoen euro)

Aantal werknemers: 345.000; in België-Luxemburg: 7.200

Bekende Belgische bestuurders: Eric Van Zele (ex-Barco en -Telindus), Jan De Schepper (ex-Telindus en -Proximus) en Dirk Goethals (ex-Cobelguard)
Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud