Werkgevers somberst over aanwervingen in 17 jaar

Ook voor de jobstudenten, die vaak in de horeca actief zijn, zijn de tewerkstellingprognoses voor het derde kwartaal niet gunstig. ©Photo News

De aanwervingsintenties van de Belgische werkgevers zakken voor het derde kwartaal van 2020 tot het laagste niveau in 17 jaar. Een grote meerderheid verwacht binnen 12 maanden wel een herstel tot het normale peil.

De coronacrisis verandert de aanwervingsintenties van werkgevers voor het volgende kwartaal drastisch, blijkt uit de driemaandelijkse internationale bevraging door de hr-dienstengroep Manpower. De nettotewerkstellingsprognose  voor het derde kwartaal is in België gedaald tot -5 procent.  Dat betekent dat het percentage werkgevers dat van plan is (netto) meer werknemers in dienst te nemen 5 procentpunten lager ligt dan  het percentage van de werkgevers die meer werknemers willen ontslaan. Dat is een daling met 18 procentpunten in vergelijking met de prognose van een kwartaal eerder. Toen waren er nog beduidend meer werkgevers die wilden aanwerven.

Minder pessimistisch  

Het  is de zwakste prognose sinds de lancering van werkgelegenheidsbarometer in België in 2003. Het is ook de eerste keer dat een negatieve prognose werd geregistreerd. De Belgische werkgever is wel minder pessimistisch dan zijn collega's in het buitenland. 'De voorspellingen zijn in driekwart van de bevraagde landen nog minder gunstig dan in België', benadrukt Philippe Lacroix, de CEO van Manpower BeLux.

De tewerkstellingsvoorspellingen zijn in driekwart van de bevraagde landen nog minder gunstig dan in België.
Philippe Lacroix
CEO Manpower BeLux

Het optimisme over de snelheid van het herstel is in België ook groter dan in de de meeste andere landen. Zeven op de tien Belgische werkgevers verwachten dat dat ze binnen 12 maanden hetzelfde aanwervingspercentage zullen bereiken als dat van voor de Covid-19-crisis. Een op de tien werkgevers schat dat het langer dan een jaar zal duren. 

Dat relatieve optimisme wordt niet gedeeld door de 12.500 werkgevers die internationaal werden bevraagd. Slechts iets meer dan een op de twee op het Europese niveau bevraagde werkgevers verwacht een herstel binnen het jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud