Gimv-topman verdient kwart meer

Koen Dejonckheere. ©Photo News

Koen Dejonckheere, de gedelegeerd bestuurder van Gimv, verdiende in 2013-2014 een kwart meer dan het jaar voordien. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de investeringsmaatschappij.

Gimv betaalde in 2012-2013 een totaalbedrag van 584.362 euro uit aan haar gedelegeerd bestuurder. Een jaar later is dat geklommen tot 742.486 euro. Dat bedrag omvat zijn vaste vergoeding, een vaste premie in de groepsverzekering, een verzekeringspremie voor lichamelijke ongevallen, een variabele component (gebonden aan bepaalde resultaten) en een 'discretionaire' bonus (niet gebonden aan vooraf vastgelegde criteria). 

De stijging is toe te schrijven aan de verhoging van het vaste deel van zijn vergoeding - 0,5 miljoen euro tegenover 0,4 miljoen - en de uitbetaling van een discretionaire bonus van 100.000 euro tijdens het boekjaar. In 2012-2013 had Dejonckheere eveneens een discretionaire bonus van 100.000 euro gekregen, maar die werd toen nog niet uitbetaald.

'Het mandaat van Koen Dejonckheere is op de algemene vergadering van 2013 vernieuwd. Het is in dat kader dat de verhoging van zijn vaste vergoeding moet worden gezien', legt Gimv-woordvoerder Frank De Leenheer uit. 'Anderzijds is zijn opzegvergoeding toen ook teruggebracht van 24 naar 12 maanden loon, in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Deugdelijk Bestuur.'

De Leenheer onderstreept dat de hele enveloppe voor de leden van de raad van bestuur - voorzitter en gedelegeerd bestuurder incluis - gelijk is gebleven op 1,45 miljoen euro. De vergoeding van Gimv-voorzitter Urbain Vandeurzen bleef stabiel rond 222.000 euro.

Het totale bedrag dat werd uitbetaald aan de leden van het uitvoerend comité - Dejonckheere buiten beschouwing gelaten - klom met een kwart tot 3,26 miljoen euro. De stijging is zo goed als uitsluitend toe te schrijven aan de uitkering van een discretionaire bonus van in totaal 625.000 euro aan de betrokkenen.

Belangenconflicten

In het jaarverslag staat ook dat zich in het boekjaar 2013-2014 op de raad van bestuur van Gimv drie situaties voordeden waarbij een belangenconflict opdook. Zoals de regels het voorschrijven, verlieten de betrokken bestuurders - twee keer CEO Koen Dejonckheere en één keer voorzitter Urbain Vandeurzen - toen even de vergadering van de raad van bestuur.

Het eerste belangenconflict had betrekking op het optrekken van de vaste vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en de aanpassing naar beneden van zijn vertrekvergoeding. Dejonckheere beraadslaagde eveneens niet mee toen de raad van bestuur besliste hem warrants toe te kennen in het kader van een van de co-investeringsvennootschappen die Gimv bezit.

Het laatste belangenconflict betrof debatten over de participatie van Gimv in Barco (9,62%) en de positie die Gimv zou nemen op de algemene vergadering van de technologiegroep. Gezien Gimv-voorzitter Urbain Vandeurzen in eigen naam eveneens aandeelhouder is (2,85%) kon hij niet mee debatteren en stemmen over dat onderwerp.

Gimv heeft al jaren geen bestuurder meer bij Barco. 'We zijn geen verankeraar van Barco, enkel aandeelhouder', stelde Gimv-CEO Koen Dejonckheere onlangs bij de voorstelling van de jaarresultaten van Gimv.

Als de Gimv-aandeelhouders eind juni de benoeming van Luc Missorten (Corelio) als onafhankelijk bestuurder goedkeuren, dan zal hij bij beraadslagingen over Barco net als Vandeurzen niet mee kunnen debatteren en stemmen, gezien hij eveneens onafhankelijk bestuurder is bij de Kortrijkse technologiegroep.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud