CEO Ghelamco kocht dit jaar grond op plek Club-stadion

Ghelamco-topman Paul Gheysens ©Photo News

Ghelamco-topman Paul Gheysens kreeg dit jaar 4,6 hectare grond in handen op de plek waar Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zijn nieuwe voetbalstadion wil bouwen.

De strijd tussen de vastgoedondernemers Paul Gheysens en Bart Verhaeghe verlegt zich van een zompige Brusselse parking naar een Brugse boerderij met 4,6 hectare grasland. Verhaeghe verzet zich in Brussel als vicepreses van de voetbalbond tegen de komst van het Eurostadion, een voetbalcomplex dat Gheysens met zijn bedrijf Ghelamco wil bouwen op parking C van de Heizel.

Sinds dit jaar is Gheysens ook een cruciale speler in de komst van het geplande stadion van Club Brugge aan de Blankenbergse Steenweg in het noorden van Brugge. Hij kan het project vertragen en zelfs kelderen.

We konden de gronden pas dit jaar kopen omdat eerst een geschil over een bouwovertreding moest worden opgelost.
Paul gheysens
topman ghelamco

Omdat Gheysens eigenaar is geworden van een bescheiden lap grond - een hoeve met 4,6 hectare weiland - kan hij zich juridisch verzetten tegen de geplande onteigening en het ruimtelijk plan waarmee het stadion staat of valt. Sinds de Vlaamse regering vorige week groen licht gaf voor de nieuwe ruimtelijke bestemming van de gronden zit het dossier in een stroomversnelling.

De timing is opvallend. Gheysens kreeg de hoeve in handen door de nv Eneman & CO over te nemen. In april dit jaar vervingen Gheysens en zijn twee zonen Nadine en Freddy Demaecker als bestuurders van de vennootschap. De maatschappelijke zetel verhuisde naar Ieper, naar het adres van Gheysens, die ook tot CEO en voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd. Dat blijkt uit de akten die in juli in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

Gheysens beweerde vorige week, nadat De Tijd had gemeld dat hij als grondeigenaar een spelbreker voor het stadion kan zijn, dat hij al in 2011 de gronden in zijn bezit kreeg. Boodschap: de aankoop gebeurde in onverdachte tijden, toen het Brugse stadion nog op een totaal andere locatie gepland stond.

We konden de gronden pas nu definitief kopen omdat er nog een geschil over een bouwovertreding was.
Paul Gheysens
topman Ghelamco

In die periode sloten ook andere ondernemers, zoals Joris Ide, akkoorden met lokale boeren over de overname van tientallen hectare grond op de locatie. Die landbouwgronden zouden een pak meer waard worden bij omzetting in industrie- of bouwgrond, zoals toen op tafel lag. Gheysens liet aan de publieke omroep VRT verstaan dat hij ‘de hoeve in 2011 kocht met de bedoeling er voor Ghelamco opslagplaatsen en een depot in de regio Brugge te bouwen’.

©MEDIAFINFamiliaal bezit

De vorige eigenaar, Freddy Demaecker, bevestigt aan De Tijd dat de gronden pas dit jaar aan Gheysens verkocht zijn. ‘Maar het oorspronkelijke akkoord met meneer Gheysens gaat wel al jaren terug. Het gaat om familiaal bezit, waar mijn moeder tot vandaag woont. Zij zal binnenkort verhuizen, waarna het overgedragen wordt aan Paul Gheysens.’

Gheysens zegt dat de aankoop van de gronden pas dit jaar afgerond kon worden door een juridisch probleem. ‘De aankoop gebeurde onder de opschortende voorwaarde dat een vastgestelde bouwovertreding eerst moest worden opgelost. We hebben pas onlangs garanties gekregen dat er geen probleem meer was, waarna de aankoop afgerond werd’, zegt Philip Neyt, Ghelamco-bestuurder en adviseur van Gheysens.

Gheysens zegt dat de aankoop van de gronden pas dit jaar afgerond kon worden door een juridisch probleem.

Gheysens mikte oorspronkelijk ook op meer dan de 4,6 hectare die hij sinds kort in handen heeft. Hij bracht in februari 2011 bij het OCMW van Brugge een schriftelijk bod uit op 15 hectare landbouwgrond die in bruikleen was gegeven aan twee lokale pachters, blijkt uit het document dat De Tijd te zien kreeg.

Gheysens bood iets meer dan 4 miljoen euro voor twee lappen grond, één van bijna 6 en één van 9 hectare (zie illustratie). Het bod is niet aanvaard omdat de gronden tegen de tijd van het bod niet langer te koop stonden. Door de aangekondigde nieuwe ruimtelijke invulling van de gronden stelden de lokale overheden vast dat heel wat speculanten zich aanboden als koper van gronden. Flink wat gronden werden daarom opnieuw van de markt gehaald.

Cruciaal

De door Gheysens verworven gronden liggen niet pal op de plek waar het stadion moet komen. Het gaat om drie percelen landbouwgrond, samen goed voor 3,4 hectare, die op de stadionsite liggen. Eén perceel ligt net over de grens van de stadionsite en wordt herbestemd tot industriegebied.

‘Maar zeker dat laatste perceel ligt op een cruciale plek omdat het ligt op de locatie waar in principe de gedeelde parking van Club Brugge en de geplande bedrijvenzone moet komen’, luidt het in kringen rond het Brugse stadsbestuur.

De vraag is nu hoe de boksmatch tussen de ondernemers verder zal verlopen. Het dossier is minstens 45 dagen bevroren tot er een advies is van de Raad van State, de Vlaamse regering de plannen definitief kan bevestigen en publicatie in het staatsblad ze rechtsgrond geeft. Daarna is er 60 dagen de tijd om bij de Raad van State officieel bezwaar aan te tekenen tegen het ruimtelijk plan in zijn geheel en het onteigeningsplan.

De vraag is nu hoe de boksmatch tussen de ondernemers verder zal verlopen.

‘Wie een klacht indient tegen het ruimtelijk plan, moet wel een groter argument kunnen inbrengen dan dreigende onteigening van gronden. Bovendien zal Gheysens duidelijk moeten bewijzen dat hij al veel langer dan dit jaar eigenaar is’, zegt een juridische expert.

Klagers kunnen een schorsingsverzoek indienen bij hoogdringendheid, waarbij de Raad van State binnen zes maanden tot een jaar moet antwoorden. Volgens specialisten is de kans niet erg groot dat ze de eis tot spoedbehandeling hard kunnen maken. De tweede optie is een verzoek tot vernietiging van het ruimtelijk plan indienen. Bij die procedure duurt het gemiddeld twee tot drie jaar voor de Raad van State een definitief arrest velt.

Verzoeken tot schorsing en vernietiging werken echter niet opschortend, waardoor de overheid de geplande onteigeningen gewoon kan beginnen uitvoeren, de onderhandelingen met de eigenaars kan aanvatten en desnoods de verkoop kan opleggen voor een vaste prijs. Dat laatste vereist een procedure bij de rechtbank die alleen de overheid kan inleiden.

‘Maar eigenaars zoals Gheysens kunnen zich voor de rechtbank uiteraard verzetten tegen de onteigening’, luidt het. Er wordt van uitgegaan dat Gheysens en andere eigenaars de onteigeningsprocedure zullen proberen te rekken tot het definitieve arrest van de Raad van State er is. Dan kunnen noch Club noch de betrokken bedrijven beginnen te bouwen in de kmo-zone.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud