Advertentie

CEO Fagron: 'We zien geen beren op de weg'

Fagron wordt sinds eind 2015 geleid door Hans Stols. ©Siska Vandecasteele

Aan een jaarprognose wil hij zich niet wagen maar Hans Stols, de CEO van farmaleverancier Fagron, kijkt wel positief naar de tweede helft van 2017.

Het Belgisch-Nederlandse Fagron, een wereldspeler in farmaceutische bereidingen, lijkt na de forse crisis waar de onderneming doorheen ging weer aan de beterhand. Fagron kon vrijdag alvast een hogere omzet en winst voorleggen over de eerste helft van het jaar, terwiijl de schuldgraad fors gedaald is.

Dat laatste is volgens CEO Hans Stols een van de belangrijkste elementen uit de interimresultaten. 'Onze schuldgraad (nettoschuld over recurrente bedrijfskasstroom, red.) is gedaald naar 2,66. Dat ligt duidelijk beneden de verwachting van de markt die 2,88 bedroeg. Tegenover de convenanten met de banken zitten we zelfs al op het niveau van eind volgend jaar. We zitten dus ruim beneden hetgeen is afgesproken met de banken. Dat is voor ons een heel belangrijk punt omdat als je vandaag naar Fagron kijkt en je neemt een foto, dan zie je een bedrijf dat gewoon gezond is. Dat was vorig jaar natuurlijk een andere situatie. We zetten nu toch wel cijfers neer die klinken, denk ik.’

Toch komt de omzet beneden de verwachtingen van de analisten uit.

Hans Stols: 'We zitten 1 procent lager. Dat lijkt me een inschattingsfout van de analisten. Het laat me alleszins niet anders kijken naar de cijfers. Op alle andere lijnen van de resultatentabel doen we het beter of ongeveer gelijk.'

De markt had uitgekeken naar meer details over de nieuwe fabriek voor steriele bereidingen in Wichita in de VS die in de eerste jaarhelft van start ging. Maar daar bleef u eerder vaag over.

Stols: ‘Vaag is een term die ik niet zou willen gebruiken. We rapporteren geografisch, per continent, en als we dan ook nog eens per continent gaan rapporteren per activiteit geven we wel heel veel weg. De groei van onze steriele activiteiten in de VS bedraagt 22 procent in de eerste jaarhelft. De nieuwe fabriek zit daar voor een stuk in, maar hoeveel gaan we niet vrijgeven. Ook omdat we actief zijn in een segment van de markt waarin zich andere spelers bevinden. We gaven eerder de verwachting met die fabriek 100 miljoen dollar omzet, 10 procent van de markt, te kunnen genereren in de komende drie tot vijf jaar en daar voelen we ons nog steeds comfortabel bij.’

U kampt in de VS met drie juridische dossiers, twee claims van verkopers van overgenomen bedrijven en een onderzoek door het Department of Justice. Hoe staat het daarmee?

Stols: 'Voor de claim van 10 tot 20 miljoen dollar rond AnazaoHealth heeft de rechtbank een expert ingeschakeld en zijn advies is onlangs bekendgeraakt. De expert volgt ons. Hij adviseert de zaak niet verder te behandelen. Dat is voor ons positief. Maar de tegenpartij heeft het recht in beroep te gaan en dat is inmiddels ook gebeurd. Wat de claim van 6 miljoen dollar rond JCB betreft zitten we in de fase van de getuigenverhoren. Die zaak gaat nog lang lopen. Ik denk zelfs dat we nog niet eens in 2018 aan een finaal oordeel toekomen. Voor het onderzoek zijn er al meerdere gesprekken geweest. We wisselen daar nog steeds informatie uit. Het is lastig te voorspellen wanneer dat tot conclusies gaat leiden. Ik wil graag nog eens herhalen dat we in dat dossier niet gedagvaard zijn en dat het een algemeen, nationaal onderzoek is, waarbij we een van de vele bedrijven zijn die gecontacteerd werden.'

U maakte ook de eerste overname bekend na de wederopstanding, van een bedrijf in Kroatië. Zitten er andere dossiers aan te komen?

Stols: 'Kemig is een kleine overname, maar daar zijn we wel blij mee. Het is de marktleider in Kroatië. We hadden daar wat export vanuit Griekenland en zo zijn we ook met het bedrijf in contact gekomen. We werken actief aan een aantal andere overnamedossiers, maar het is lastig om te voorspellen wanneer die hun beslag zullen krijgen. Buy and build is een onderdeel van onze strategie. We hebben ook iemand binnengehaald voor M&A. We kijken wel naar een andere schaal van overnames dan in het verleden. Dan moet u denken aan 0 tot 25 miljoen euro omzet per acquisitie.’

Hoe groot is uw oorlogskas voor overnames?

Stols: ‘Dat wil ik niet vrijgeven. Als ik een getal roep, gaat dat een eigen leven leiden. U ziet dat we voldoende cashflow genereren en we hebben zelf aangegeven dat we met de schuldgraad beneden de 3 willen blijven, dan kan u zelf de som maken. We willen zeker geen hogere schuldgraad dan in het verleden, dus moeten de overnames nu beperkter in omvang zijn en in lijn met onze cashflow.’

De analisten hadden ook gehoopt op een jaarprognose, maar die kwam er niet.

Stols: 'We hebben er heel bewust voor gekozen geen prognose te geven voor 2017, want dan gaat die een eigen leven leiden, en we zien geen aanleiding om dat nu wel te doen. Ik kan wel zeggen dat we positief vooruitkijken naar de tweede jaarhelft. Ik zie geen beren op de weg, geen heel grote problemen die we nog moeten tackelen. Toen ik hier een dik jaar geleden begon, waren er 45 dingen die ik op moest lossen. Daar heb ik nu nog een stuk of tien van over. Daar zijn ook operationele kwesties bij zoals de vraag of we onze productiefaciliteiten kunnen centraliseren. We vullen grondstoffen op een aantal locaties af, zoals in Nederland, Polen, Tsjechië, Griekenland en Kroatië. We zouden dat kunnen optimaliseren, maar het is nog niet duidelijk hoe dat eruit kan zien. Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat we bepaalde locaties gaan sluiten. We kunnen ook besluiten het afvullen van vloeistoffen op één plaats te doen, droge stoffen elders enzovoort.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud