Leuvense icometrix mag dementie opsporen met hersensoftware

Door analyse van MRI-scans kan de icometrix-software vaststellen of bepaalde hersenonderdelen sneller krimpen dan normaal is. ©rv

Het Leuvense bedrijf icometrix, dat software maakt voor de analyse van hersenscans, mag zijn diagnosesoftware voor dementiepatiënten commercialiseren. ‘We onderhandelen al met een groot aantal ziekenhuizen’, zegt CEO Wim Van Hecke.

De software van icometrix, spin-off van de universiteiten en universitaire ziekenhuizen van Antwerpen en Leuven, kan op basis van hersenscans sneller en betrouwbaarder diagnoses stellen dan artsen dat kunnen. Het gebruikt zijn algoritmes al om diagnoserapporten op te maken voor MS-patiënten. De Europese en Amerikaanse overheden hebben nu hun toestemming gegeven om de software ook in te zetten bij het opsporen van dementie. Daarmee kunnen we een markt aanboren die ruwweg even groot is als die voor MS, zegt Van Hecke.

Wim Van Hecke, de CEO van Icometrix ©Wim Kempenaers

Dementie is eigenlijk niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die te maken hebben met het cognitieve functioneren van mensen. De meest voorkomende en bekendste vorm is de ziekte van Alzheimer.

Om dementie vast te stellen zijn doorgaans meerdere testen nodig, waarvan een MRI-scan van de hersenen er één is. Dementie kan herkend worden aan het versneld krimpen van bepaalde hersendelen die gerelateerd zijn aan cognitieve processen en het geheugen. Maar die krimp is met het blote oog moeilijk waar te nemen. De software van icometrix gebruikt big data en artificiële intelligentie om sneller en met meer zekerheid uitsluitsel te geven. Het computerprogramma kan het volume van deze hersenstructuren precies opmeten en vergelijken met een grote groep gezonde leeftijdsgenoten.

‘De goedkeuring is nog heel recent, pas drie ziekenhuizen hebben zich aangemeld als betalende klant voor deze rapporten’, zegt Van Hecke. ‘We zijn nog aan het onderhandelen met een groot aantal andere ziekenhuizen.’

Van Hecke hoopt dat ook de ziekteverzekeringen in ons land en andere landen nu de diagnosetechniek zullen erkennen en terugbetalen. ‘De gezondheidszorg heeft daar ook voordeel bij. Studies wijzen uit dat de opsporing van dementie in een vroeg stadium toelaat om mensen gemiddeld 500 dagen langer thuis te verzorgen in plaats van in een woonzorgcentrum. Dat is aangenamer voor die patiënten en het is een grote besparing.’

Icometrix hoopt zijn software voor nog meer aandoeningen te kunnen inzetten, zoals fysieke hersenbeschadigingen en epilepsie. Dat we al goedkeuringen op zak hebben voor MS en dementie, maakt het wel makkelijker om die ook voor andere aandoeningen te krijgen, zegt Van Hecke.

Ook financieel zit icometrix op het goede pad. Officiële cijfers voor 2017 zijn er nog niet, maar het bedrijf verwacht een positieve ebitda van 100 à 200.000 euro te kunnen voorleggen. ‘In principe hebben we vandaag geen nieuw kapitaal nodig, al hebben we wel een aantal zakelijke ideeën waarvoor we vers geld zouden kunnen gebruiken. Daarover hebben we vandaag echter nog geen beslissing genomen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud