Marc Coucke in bestuur Fagron

©Photo News

Samen met de doorstart na de kapitaalronde herschikt de farmaspecialist zijn bestuur grondig.

Voor Fagron is 2016 het jaar van de doorstart. De specialist in magistrale bereidingen stutte via een kapitaalronde van 220 miljoen de met schulden overladen balans. CEO Ger van Jeveren en CFO Jan Peeters kregen de rekening gepresenteerd voor enkele ondoordachte overnames, vooral in de Verenigde Staten, en werden vervangen door respectievelijk Hans Stols en Karin de Jong.

Karin de Jong neemt nu in de raad van bestuur het vrijgekomen zitje van Peeters in. 'Mevrouw de Jong heeft in de turbulente periode die achter ons ligt, blijk gegeven van een grote mate van deskundigheid, inzet en betrokkenheid', zegt voorzitter Robert Peek. 'Vooral in het proces van de herfinanciering heeft ze een heel belangrijke rol gespeeld'.

Via de kapitaalronde van 220 miljoen versterkten de private-equitygroep Waterland en de West-Vlaamse ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke hun greep op Fagron. Balcaen heeft samen met de investeringsmaatschappij Waterland een controlerend belang van 31,5 procent in Fagron en Coucke heeft 15,1 procent. Marc Coucke komt nu rechtstreeks in de raad van bestuur, in plaats van rechterhand Freya Loncin. 

Voor Filip Balcaen geldt dan weer het omgekeerde: hij neemt ontslag uit de raad van bestuur en laat zich vervangen door Marc Janssens, de vroegere zakenbankier die het familiefortuin van Balcaen beheert na de verkoop van IVC en Balta.

De Jong, Janssens en Coucke worden in het bestuur gecoöpteerd tot de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering de benoeming formeel goedkeurt. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content