Boete van 1 miljoen euro voor Orde der Apothekers

Medi-Market en de klassieke apothekers leven al langer op gespannen voet. ©Vincent Duterne

De Belgische concurrentiewaakhond veroordeelt de Orde wegens het belemmeren van Medi-Market. De Orde gaat mogelijk in het verweer.

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft een boete van 1 miljoen euro opgelegd aan de Orde der Apothekers voor 'het aanwenden van mededingingsbeperkende praktijken' die erop gericht waren de ontwikkeling van de groep Medi-Market te belemmeren op de apothekersmarkt of zelfs om Medi-Market van die markt uit te sluiten. Dat maakte de BMA woensdag bekend.

De beslissing volgt op de vaststelling van het auditoraat van de BMA dat de Orde Medi-Market dwarsboomt en op eerdere spanningen tussen de twee die zich uitten in rechtszaken. In 2017 vroeg de keten de BMA al om voorlopige maatregelen te nemen tegen de Orde. De snelle groei van Medi-Market, dat met lage prijzen uitpakt en zowel apotheken als parafarmacieën uibaat, is de traditionele apotheken reeds langer een doorn in het oog. 

Uitzonderlijk

Het is uitzonderlijk dat een beroepsorde in ons land zo zwaar op de vingers wordt getikt. Maar het is geen unicum. De Orde der apothekers werd in 2007 al eens gekapitteld door de Raad voor de Mededinging, de voorloper van de BMA, maar kreeg toen geen boete. De Europese Commissie beboette in 2004 wel de Orde van Architecten wegens aanbevolen minimumtarieven.

In een reactie betwist de Orde dat ze haar taak, het algemeen belang dienen op het vlak van volksgezondheid, niet respecteerde. 'De Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te onderzoeken', zegt Gert Laekeman, de voorzitter van de Orde der Apothekers.

Het college stelde vast dat de Nationale Raad van de Orde der apothekers tussen oktober 2015 en januari 2017 enkele wetsartikelen schond door het aannemen van een strategie om 'de economische belangen van de meerderheid van de leden te verdedigen'.

Volgens de toezichthouder hield de Orde de groei van Medi-Market tegen door bijvoorbeeld in oktober 2015 bij alle disciplinaire raden, die te maken hadden met de opening van een vestiging van Medi-Market, een zaak aanhangig te maken en tegelijkertijd een stakingsvordering in te stellen, in essentie door zich te beroepen op het bestaan van een verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep, met name wanneer zij naast mekaar gelegen zijn.

'Bedreigende taal'

Het college meent dat de betrokken praktijken niet enkel terug te brengen tot met het ondernemen van juridische stappen, maar een onderdeel zijn van een algemene strategie om het Medi-Market model uit de markt te houden of om de ontwikkeling ervan tegen te houden, evenals van vergelijkbare businessmodellen. De waakhond heeft het zelfs over 'het publiek verspreiden van informatie met
bedreigende taal aan het adres van Medi-Market'.

De praktijken worden 'erg schadelijk' genoemd 'voor het welzijn van de consument, en in het bijzonder voor de tarifaire (de verkoopprijs van de geneesmiddelen) en voor de niet-tarifaire (op de innovatie) concurrentie' en 'ernstige inbreuken op het mededingingsrecht'. Ze schenden ook de jurisprudentie en de beslissingspraktijk inzake het mededingingsrecht die tot stand kwam op het Europees en het Belgisch niveau.

Het college was van mening dat een geldboete van 1 miljoen euro volstaat om rekening te houden met de ernst van de inbreuk en om afschrikwekkend te werken, zonder buitensporig te zijn. Het merkt op dat dit bedrag overeenkomt met de gemiddelde jaaromzet van een enkele apotheek op een totaal van ongeveer 5.000 apotheken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud