Huiszoekingen in de farmasector

©Bloomberg

Het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verricht dinsdag huiszoekingen in de farmaceutische sector, meldt de BMA.

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verricht dinsdag huiszoekingen bij een aantal, niet nader bekende farmabedrijven.

Volgens auditeur-generaal Véronique Thirion zijn de huiszoekingen al sinds maandag aan de gang en duren ze de hele week. Over het aantal geviseerde bedrijven of welke het zijn wil ze geen nadere informatie verstrekken. Ze geeft alleen aan dat het gaat om meer dan één onderneming.

Het dossier draait rond biosimilaire geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen die, in tegenstelling tot de generische, niet helemaal identiek zijn aan het origineel. De BMA komt in actie na meerdere klachten. Van wie die komen, wil Thirion niet kwijt, maar De Tijd vernam dat het gaat om producenten van biosimiliare geneesmiddelen. Ze beschuldigen traditionele farmaspelers ervan de markt af te schermen om hun producten te beschermen.

'Restrictieve praktijken' 

Volgens de BMA worden de geviseerde ondernemingen verdacht 'van restrictieve mededingingspraktijken die ertoe strekken de toegang of de uitbreiding op de markt te beperken, te vertragen of te verhinderen van biosimilaire geneesmiddelen die concurreren met de bestaande geneesmiddelen'. Die praktijken zijn mogelijk een inbreuk op het Wetboek van Economisch recht en/of het Verdrag over de werking van de Europese Unie, aldus de waakhond.

Daarbij komt dat uit onderzoek van de instantie is gebleken dat dergelijke alternatieven voor de originele geneesmiddelen 'het moeilijk hebben een plaats op de markt te veroveren', aldus Thirion, Ze komen in ons land maar niet van de grond, in tegenstelling tot in andere Europese landen. Nochtans zouden de medicamenten kunnen helpen om de kosten van de ziekteverzekering terug te dringen. Zo zouden ziekenhuizen bijvoorbeeld een voorkeur blijven hebben voor het originele product.

Het auditoraat verdenkt sommige bedrijven er dan ook van de vrije markt te belemmeren. De praktijken bestaan er bijvoorbeeld in dat de 'economische keuze van ziekenhuizen wordt beperkt'. Of er nog huiszoekingen zullen volgen, is onzeker. Maar de BMA kan het onderzoek altijd met andere instrumenten zoals vragenlijsten uitbreiden naar andere ondernemingen.

Preliminaire stap

De huiszoekingen zijn een preliminaire stap in het onderzoek naar restrictieve mededingingspraktijken, aldus de BMA. Het verrichten van huiszoekingen 'loopt niet vooruit op de uitkomst van het onderzoek'.

Het auditoraat van de BMA eerbiedigt de rechten van verdediging, en in het bijzonder het recht van ondernemingen om in de loop van de procedure gehoord te worden. De instantie wijst er nog op dat de duur van het onderzoek afhangt van verschillende factoren, waaronder de graad van complexiteit van de zaak, de medewerking van de betrokken ondernemingen met de BMA en de uitoefening van de rechten van verdediging.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud