Nieuw front in strijd Coucke en co. tegen Perrigo

Het logo van Omega Pharma op de hoofdzetel in Nazareth. Intussen prijkt daar het logo van het Amerikaanse Perrigo. ©BELGA

In het miljardendispuut rond de verkoop van Omega Pharma aan het Amerikaanse farmaconcern Perrigo, buigt nu ook de Brusselse rechtbank zich over het dossier.

Bijna vijf jaar geleden is het al dat Perrigo Omega Pharma kocht van Marc Coucke en het investeringsfonds Waterland Private Equity. Met de deal was 3,8 miljard euro gemoeid. Maar ruim een jaar na de transactie raakten de relaties tussen de vroegere en de nieuwe eigenaars danig vertroebeld. Perrigo betichtte Coucke en Waterland ervan een kat in een zak verkocht te hebben omdat ze de cijfers van Omega Pharma, althans volgens de Amerikanen, opgesmukt hadden door fraude te plegen.

Perrigo eist 1,9 miljard euro schadevergoeding. Het dispuut wordt uitgevochten voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani) dat waarschijnlijk pas eind volgend jaar een oordeel velt. Coucke, die in de VS ook geviseerd werd door misnoegde Perrigo-aandeelhouders maar daar intussen buiten schot is, sloeg terug met een tegenclaim.

Revisor EY

Nu laat ook Waterland zich gelden. Het stapte naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, met een procedure zoals in kort geding, waardoor een nieuw front wordt geopend in het dossier. De investeringsmaatschappij wil dat Omega Pharma, dat niet betrokken is bij de Cepani-procedure, de correspondentie tussen het bedrijf en zijn revisor EY van mei en juni 2016 vrijgeeft, zo bleek woensdag tijdens de behandeling van de pleidooien voor de rechtbank. Het was de eerste keer dat een publieke zitting werd gewijd aan het geschil, zij het over een nevenkwestie.  

De specifieke periode heeft te maken met de herziening van de jaarrekeningen over 2014 en 2015 van Omega Pharma die op 29 juni 2016 werd vrijgegeven, vijf dagen na de claim van Perrigo. Daar ging heel wat overleg met EY aan vooraf. ‘Die correcties slaan slechts op 15 à 20 miljoen euro. De eerste reactie van mijn cliënt was hoe je het kan maken om tegelijk zoveel te eisen en de rekeningen te corrigeren voor een veel, veel kleiner bedrag’, zei advocaat Koen Van den Broeck (Allen & Overy) namens Waterland.

Marc Coucke

De gewezen Omega Pharma-aandeelhouder wil de stukken inzetten als wapen in de arbitrageprocedure, om aan te voeren dat de miljardenclaim uit de lucht gegrepen is. Het valt op dat Coucke zich niet aansloot bij de eis. Maar de regels bepalen dat als de correspondentie naar Waterland gaat, de andere partijen in de Cepani-procedure ze ook krijgen. Coucke heeft het argument van de cijfercorrectie overigens al gebruikt in zijn verdediging tegen de claim. 

50.000 euro
Dwangsom
Waterland eist een dwangsom van 50.000 euro per dag vertraging, bij een eventuele veroordeling van Omega Pharma.

Volgens Van den Broeck heeft Waterland al meermaals voor het driekoppige arbitragecollege van Cepani geprobeerd om de correspondentie te pakken te krijgen, maar Perrigo ging daar maar deels op in. Nochtans heeft het arbitragecollege volgens de advocaat al meermaals aangedrongen bij Perrigo op het integraal vrijgeven ervan, om Waterland uiteindelijk de toestemming te geven om naar de rechtbank te trekken.

'Zakengeheimen'

‘We hebben het recht op de confidentialiteit van zakengeheimen en zijn een afgeleid beschermde partij van het beroepsgeheim dat onze bedrijfsrevisor heeft. Zo niet kan er niet meer in vertrouwen met de commissaris worden overlegd. De rechten van de verdediging die Waterland daartegenover zet zijn niet absoluut’, repliceerde advocaat Dominique Blommaert (Janson) namens Omega Pharma. Hij argumenteerde ook dat de vordering voor de rechtbank onontvankelijk is omdat ze ingaat tegen de beslissing van het arbitragecollege die Waterland nodig heeft om naar de rechter te stappen. 

De twee partijen stonden woensdag opvallend genoeg diametraal tegenover elkaar in hun lezing van meerdere tussenbeslissingen van de drie arbiters in de correspondentiekwestie. Centraal in de debatten stond onder meer een arrest van het Grondwettelijk Hof over beroepsgeheim. Zelfs de bepalingen van het Europese mensenrechtenverdrag passeerden de revue.

Dwangsom

Waterland eist dat als de rechter de vrijgave van de documenten toestaat, Omega Pharma slechts vijf dagen krijgt om zich in regel te stellen. Doet het dat niet wil het een dwangsom van 50.000 euro per dag vertraging horen opleggen. Blommaert noemde die eisen ‘onredelijk’. Hij wees de rechter ook op de grond van de zaak, de vermeende cijferfraude (zie inzet).  

De rechter velt waarschijnlijk pas over een maand een vonnis. Door een specifieke bepaling uit het Gerechtelijk Wetboek zal dat vonnis definitief zijn. De verliezende partij kan dan enkel nog naar het Hof van Cassatie trekken. 

‘Betalingsstop voor mooiere cijfers’

De rechtszaak gaf ook wat meer details over de precieze verwijten van Perrigo aan het adres van Coucke en Waterland.

Advocaat Dominique Blommaert van Omega Pharma wond er in zijn pleidooi geen doekjes om. ‘Er zijn ernstige frauduleuze handelingen vastgesteld. Er is sprake van manipulatie van de cijfers over 2014.’ Met het doel die cijfers op te smukken en zo een hogere prijs te bedingen.

Volgens Blommaert is de claim van Perrigo bijvoorbeeld gebaseerd op een ‘gecoördineerde druk’ om de financiële doelstellingen van september 2014 – het laatste kwartaal voor de verkoop – te halen.

Hij had het zelfs over een gedeeltelijke betalingsstop van het bedrijf tegenover zijn schuldeisers om de cijfers op te krikken. Eerder raakte al de beschuldiging van channel stuffing bekend. ‘Het in het verkoopkanaal duwen van overtollige stock waardoor de omzetcijfers opgefleurd worden en de rekeningen niet de werkelijkheid reflecteren’, aldus Blommaert.

Waterland sprak deze aantijgingen woensdag tegen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud