Nieuwe boete voor Orde der Apothekers

©Photo News

De Belgische Mededingingsautoriteit legt de beroepsfederatie een boete van 225.000 euro op wegens beperkingen die ze oplegt aan apothekers. De beslissing volgt op een eerdere boete van 1 miljoen euro voor de Orde.

De eerlijke mededinging in de farmasector is een van de prioriteiten van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Dat bleek vorige week nog toen het auditoraat bij de BMA huiszoekingen uitvoerde bij het farmabedrijf Roche en het UZ Gent.

De concurrentiewaakhond is ook met meerdere andere farmadossiers bezig. In een ervan is nu een beslissing gevallen, meldt de BMA woensdag. Het gaat om een boete van 225.000 euro voor de Orde der Apothekers. De koepelorganisatie krijgt die boete wegens beslissingen die apothekers beperken om reclame te maken voor parafarmaceutische producten. Ook gaat het om beperkingen om kortingen toe te staan voor dergelijke producten.

Klachten

Het is niet de eerste keer dat de Orde in aanvaring komt met de BMA. In juni kreeg de instantie een boete van 1 miljoen euro wegens het belemmeren van de apotheekketen Medi-Market. De Orde ging daartegen trouwens in beroep bij het hof van beroep van Brussel. Twintig jaar geleden en in 2007 struikelden de BMA en haar voorloper (de Raad voor de Mededinging) ook al eens over de praktijken van de Orde. In 2007 ging het eveneens onder andere over beperkingen op reclame.

De BMA treedt deze keer op omdat het auditoraat tussen 2010 en 2017 verschillende klachten ontving, onder meer van de ketens Multipharma en de internetapotheek Newpharma. Ze meldden disciplinaire vervolgingen door de Orde der Apothekers die hen beletten hun commerciële activiteit op een normale manier voort te zetten. Het auditoraat stelde vast dat die klachten gedeeltelijk gegrond waren en trof een schikking met de Orde.

In het kader van die schikking betaalt de Orde een boete van 225.000 euro. Ook is ze verplicht haar deontologische code en disciplinaire organen te herzien. Dat leidde tot een stopzetting van het onderzoek, ook al ging het om inbreuken op de nationale en Europese wetgeving.

Toezeggingen

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft verbintenissen van de Orde der Apothekers ontvangen dat die 'nauwkeuriger over de naleving van het mededingingsrecht door haar disciplinaire organen zal waken'. Volgens de BMA stemde de Orde ermee in uiterlijk eind 2019 een herziene deontologische code aan te nemen met ingang van 1 januari 2020, die voorziet in de principiële goedkeuring van publiciteit en commerciële praktijken, zoals het zoeken naar patiënten.

Bovendien heeft de Orde zich ertoe verbonden eind 2019 een becommentarieerde code over publiciteit en commerciële praktijken aan te nemen. Die moet de deontologische code aanvullen en de interpretatie vergemakkelijken. Voorts heeft de federatie toegezegd de becommentarieerde code regelmatig aan te passen aan de besluitvorming en de deontologische code minstens vijfjaarlijks te evalueren.

De Orde laat in een reactie weten tijdens de onderhandelingen met het auditoraat 'meermaals haar wil te hebben geuit om niet alleen over de naleving van de nodige deontologische regels te waken, maar ook van de mededingingswetgeving, in een steeds veranderende economische context'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud